--=REKLAMA=--

Artykułów kilka

Z Joomla!WikiPL

Na stronie typu lista kategorii artykułów w sekcji może być wyszczególniana liczba artykułów w kategorii. Niestety, uwzględnienie w kodzie liczby pojedynczej i mnogiej, nie rozwiązuje złożoności języka polskiego i w rezultacie mamy napisy: 1 artykuł, 2 artykuły, a także 5 artykuły. Jak to zmienić?

Najlepiej skorzystać z techniki nadpisywania szablonów. Do założonego w głównym katalogu domyślnego szablonu folderu /html/com_content/section/ przekopiować plik default.php z katalogu /html/com_content/section/tmpl, a następnie zmienić w ostatniej części kodu linie: 32-37

Aktualny kod

<span class="small">
  ( <?php if ($category->numitems==1) {
   echo $category->numitems ." ". JText::_( 'item' );} 
  else {
   echo $category->numitems ." ". JText::_( 'items' );} ?> )
</span>

Zmieniony kod

<span class="small">
  ( <?php if ($category->numitems==1) {
   echo JText::_( 'item' ) . ': ' . $category->numitems;	} 
  else {
   echo JText::_( 'items' ) . ': ' . $category->numitems; } ?>)
</span>

Tłumaczenie

Ponadto w pliku językowym witryny pl-PL.content.ini trzeba zmienić deklaracje dwóch napisów:

Aktualny kod

ITEM=Artykuł
ITEMS=Artykułów

Zmieniony kod

ITEM=artykuł
ITEMS=artykułów

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],