--=REKLAMA=--

Aktualizacja Joomla! z wersji 1.6.5 do 1.7.0

Z Joomla!WikiPL


W Joomla! 1.7 wprowadzono szybką aktualizację witryn jednym kliknięciem z Joomla! 1.6.5. Jeśli Twoja witryna nie jest zbudowana na Joomla 1.6.5 albo nie chcesz korzystać z szybkiej aktualizacji, masz do dyspozycji kilka innych opcji:

Szybka aktualizacja

W przypadku witryn działających na ostatnim wydaniu z serii 1.6, czyli Joomla! 1.6.5, aktualizacja do Joomla 1.7 jest bardzo łatwa.

Przed rozpoczęciem:

 • Sprawdź, czy wszystkie zainstalowane rozszerzenia są kompatybilne z Joomla 1.7, przeglądając JED lub witryny ich projektantów.

1. Z rozwijalnego menu zaplecza wybierz Rozszerzenia/Instalacje.

Plik:16-rozszerzenia instalator.png

2. Kliknij zakładkę Aktualizacje. Pojawi się strona:

16 roz instalacja aktualizacje.png

3. Kliknij w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu przycisk Wyczyść pamięć podręczną, a następnie Znajdź aktualizacje.

16 roz instalacja aktualizacja przybornik.png

4. Kliknij pole wyboru umieszczone z lewej strony wiersza zawierającego numer najnowszej wersji Joomla!, a następnie kliknij w przyborniku przycisk Aktualizuj.

Czekaj cierpliwie, aż system pobierze i zaktualizuje niezbędne pliki. Może to potrwać nawet kilkanaście minut - zależnie od przepustowości łącza internetowego.

Plik:16-aktualizacja-joomla.png

5. Kiedy proces aktualizacji zostanie zakończony, zobaczysz ekran podobny do poniższego.

17 aktualizacja2.png

To jest to! Wykonaj te proste instrukcje przy następnym uaktualnianiu. Teraz Twój Joomla jest aktualny i bezpieczny.

Instalator

Jeśli nie jesteś przekonany do korzystania z szybkiej aktualizacji, wszystko jest nadal w porządku. Istnieje kilka łatwiejszych opcji aktuwalizacji witryny. Drugą mmetodą aktualizacji Joomla 1.6.5 do 1.7.0 jest skorzystanie ze standardowego instalatora, podobnie jak w przypadku instalacji komponentu, modułu, dodatku czy szablonu. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla użytkowników zlokalizowanych aktualizacji upowszechnianych przez zespoły tłumaczy.

Aby zaktualizować witrynę za pomocą tej metody, pobierz najpierw z Joomla Code pakiet aktualizujący Joomla! 1.6.5 do 1.7.0, który znajdziesz tutaj.

Ikona informacja.png
 Informacja

 jeśłi posiadasz starsze wydanie Joomla niż wersja 1.6.5, skorzystaj z tego samouczka aby najpierw uaktualnić Joomla do wersji 1.6.5, a dopiero potem dokonaj aktualizacji do 1.7


Po pobraniu pakietu aktualizującego, zaloguj się na zaplecze administracyjne i przejdź na stronę instalatora rozszerzeń (Rozszerzenia / Instalacje) i zainstaluj pakiet tak, jak każde inne rozszerzenie, a więc:

 • w sekcji Instaluj z pakietu wskaż plik pakietu aktualizującego Joomla!
 • klikni przycisk Wczytaj i zainstaluj

Ręczna aktualizacja/instalacja

Ostania z metod aktualizacji oprogramowania witryny wymaga nieco więcej wiedzy technicznej i powinna być stosowana raczej w sytuacjach, gdy nie powiedzie się aktualizacja jedną z poprzednich metod ze względu na skomplikowaną witrynę bądź problemy spowodowane hostingiem (na przykład na serwerach współdzielonych). Jak zwykle, najpierw wykonaj kopię zapasową plików i bazy danych. W przypadku większości witryn dwie wcześniej omówione metody przyniosą oczekiwany rezultat. Jednakże aktualizacja jest nadal dość łatwa i nie powinna być problemem.

Przed aktualizacją przejdź na stronę Konfiguracja globalna i zobacz w ustawieniach bazy danych, jakiego przedrostka nazw tabel użyto w instalacji, którą chcesz zaktualizować.

Aby dokonać ręcznej aktualizacji, potrzebny będzie pakiet uaktualniający z 1.6.5 do 1.7.0. Pobierz go z JoomlaCode.

Rozpakuj pobrany pakiet. Wewnatrz znajdziesz dwa pliki .zip. Do aktualizacji wykorzystaj tylko większy z plików nazwany Joomla_1.7.0-Stable-Update_Package.zip. Za pomocą klienta FTP prześlij ten plik do głównego katalogu swojego Joomla! i rozpakuj go. Operacja to spowoduje zamianę starszych zmodyfikowanych plików na aktualne, z wersji Joomla! 1.7. Możesz również najpierw rozpakować plik archiwum na swoim komputerze w specjalnie utworzonym katalogu, a nastęnie przesłać pliki na serwer.

Po rozpakowaniu pliku archiwum na serwerze (lub przesłaniu ich z własnego kompuetra na serwer) należy ręcznie usunąć z serwera pliki i foldery wyszczególnione w pliku administrator/components/com_admin/script.php.

Oto lista plików:

 • /templates/atomic/css/blueprint/src/blueprintcss-0-9-1-cheatsheet-3-5-3-gjms.pdf
 • /administrator/manifests/packages/joomla.xml
 • /administrator/templates/bluestork/css/rounded.css
 • /administrator/templates/bluestork/css/norounded.css
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_corner_bl.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_header_right_rtl.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_br_dark.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_br_black.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_tr_black.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_bl_dark.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_tr_med.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_bl_light.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_header_right.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_br_light.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_tl_black.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_bl_black.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_tr_dark.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_bl_med.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_header_left.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_tl_med.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_tl_dark.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_br_med.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_tl_light.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_crn_tr_light.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_corner_br.png
 • /administrator/templates/bluestork/images/j_header_left_rtl.png
 • /administrator/templates/hathor/html/com_modules/module/modal.php
 • /administrator/templates/hathor/html/com_modules/module/edit_assignment.php
 • /administrator/templates/hathor/html/com_menus/item/edit_modules.php
 • /administrator/templates/hathor/html/com_menus/items/default_batch.php
 • /administrator/templates/hathor/html/com_languages/language/edit.php
 • /administrator/templates/hathor/html/com_content/article/edit_metadata.php
 • /administrator/templates/hathor/html/com_categories/category/edit_metadata.php
 • /administrator/templates/hathor/html/com_categories/categories/default_batch.php
 • /administrator/components/com_menus/models/forms/item_options.xml
 • /administrator/language/overrides/xx-XX.override.ini
 • /administrator/help/helpsites-16.xml
 • /administrator/help/en-GB/Components_Content_Categories_Edit.html
 • /administrator/help/en-GB/Components_Weblinks_Categories_Edit.html
 • /administrator/help/en-GB/Components_Newsfeeds_Categories_Edit.html
 • /administrator/help/en-GB/Components_Banners_Categories_Edit.html
 • /administrator/help/en-GB/Components_Contact_Categories_Edit.html
 • /media/editors/codemirror/css/docs.css
 • /media/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce_gzip.js
 • /media/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce_gzip.php
 • /media/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/media/css/content.css
 • /media/mod_languages/images/ta.gif
 • /libraries/joomla/config.php
 • /libraries/joomla/import.php
 • /libraries/joomla/version.php

I lista folderów:

 • /plugins/authentication/example
 • /plugins/user/example
 • /plugins/content/example
 • /plugins/extension/example
 • /administrator/templates/hathor/html/com_modules/select
 • /administrator/templates/hathor/html/com_media
 • /administrator/templates/hathor/html/mod_popular
 • /administrator/templates/hathor/html/mod_status
 • /administrator/templates/hathor/html/mod_latest
 • /administrator/components/com_weblinks/helpers/html
 • /media/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/pagebreak/css
 • /media/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/pagebreak/img
 • /media/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/example

Po wykonaniu tych czynności należy ręcznie zaktualizować baze danych witryny. Aby to zrobić, znajdź plik installation/sql/mysql/joomla_update_17ga.sql albo pliki /administrator/components/com_admin/sql/updates/mysql/1.7.0-2011-06-06.sql oraz administrator/components/com_admin/sql/updates/mysql/1.7.0-2011-06-06-2.sql.

As of July 16th 2011 the file(s) contains:

Plik(i) z 16 lipca 2011 zawierają:

ALTER TABLE `#__languages` ADD COLUMN `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `published`;
ALTER TABLE `#__languages` ADD INDEX `idx_ordering` (`ordering`);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__associations` (
 `id` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'A reference to the associated item.',
 `context` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'The context of the associated item.',
 `key` CHAR(32) NOT NULL COMMENT 'The key for the association computed from an md5 on associated ids.',
 PRIMARY KEY `idx_context_id` (`context`, `id`),
 INDEX `idx_key` (`key`)
) DEFAULT CHARSET=utf8;

Wewnątrz znajdziesz część # __languages oraz # __associations. Zamień znak funta i pierwsze podkreślenie (# _) przedrostkiem nazw tabel Twojej bazy danych. Domyślnie tym przedrostkiem jest jos. Jeśli nie znasz przedrostka nazw tabel, otwórz plik configuration.php swojej witryny i odszukaj zmienną $dbprefix. Napis wewnątrz apostrofów jest tym, czego szukasz. Trzeba więc zamienić # __languages na jos_languages i tak dalej.

Po dokonaniu tych zmian, wywołaj w swoim programie zarządzania bazą danych (np. phpmyadminie) bazę danych witryny. Następnie skopiuj treść obu poprawionych zapytań i wklej w polu Uruchom zapytanie/zapytania na serwerze... na karcie SQL, a następnie kliknij przycisk Wykonaj.

Twoja witryna jest teraz uaktualniona do wersji 1.7.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],