--=REKLAMA=--

Wikiprojekt

Zarządzanie Joomla/Dopisz się

Z Joomla!WikiPL

DOPISZ SIĘ

Wykorzystaj na swej stronie
Uczestnicy projektu proszeni są o umieszczenie w wieży aktywności na swojej stronie szablonu:
{{Uczestnik projektu admin}}.

Zaproszenie
Możesz zaprosić inną osobę do udziału w projekcie, umieszczając na jej stronie dyskusji szablon:
{{Zaproszenie/Zarządzanie Joomla|Twój_Nick}}.