--=REKLAMA=--

VirtueMart/Waluta

Z Joomla!WikiPL

< Państwa i prowincje

Lista walut

Dzięki tej części programu możesz zmieniać parametry dotyczące walut obsługiwanych przez sklep.

Możesz dodawać kolejne waluty (poprzez podanie jej symbolu, nazwy oraz aktualnego kursu). Istnieje możliwość kasowania walut - funkcja ta nie dotyczy waluty podstawowej (w przypadku podstawowej konfiguracji sklepu jest to PLN).

Aby zmienić dane istniejącej już w systemie waluty, należy wskazać ją na liście (jej dane powinny pojawić się w polach tekstowych) zmienić odpowiednie dane (np. kurs w stosunku do waluty podstawowej), a następnie wcisnąć przycisk Zapisz.

Waluty: Lista dostępnych

Dodanie nowej waluty

Aby dodać nową walutę:

Waluty: Dodanie nowej waluty

  1. Przejdź do menu Waluta ⇒ Dodaj [Currency ⇒ Add Currency]. Otworzy się formularz dodawania nowego
  2. W polu Nazwa waluty [Currency name] wpisz: złoty polski (albo złoty)
  3. W polu Kod waluty [Currency Code] wpisz: zł lub PLN
  4. Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym pod górnym menu administratora


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],