--=REKLAMA=--

VirtueMart/Producenci

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 14:16, 12 maj 2009

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
< Funkcje

VirtueMart umożliwia opatrzenie każdego produktu informacją o jego producencie, a w konsekwencji także i wyszukiwanie przez klientów produktów określonego producenta.

Czy lista producentów jest konieczna?

Zanim więc stworzysz katalog ofertowy Twojego sklepu, warto sporządzić rejestr producentów oferowanych towarów. Nie jest to jednak konieczne.

Standardowo podczas instalacji tworzona jest jedna domyślna kategoria producentów i jeden domyślny producent. Można im w trakcie dodawania produktów do katalogu przypisać tego właśnie producenta (można mu nawet nadać "nazwę" typu: nieokreślony, inny lub podobną.

Stworzenie kategorii producentów i listy producentów przed założeniem katalogu produktów ułatwi Ci jednak pracę i zaoszczędzi dodatkowych czynności. Każdy dodawany produkt jest przypisywany konkretnemu producentowi.

Kategorie producentów

Producenci: Lista kategorii

Stworzenie kategorii producentów ułatwia zarządzanie ich rejestrem. VirtueMart tworzy domyślą kategorię producentów o nazwie default. Możesz ją pozostawić bez zmian. Podział producentów na kategorie służy wyłącznie usprawnieniu zadań administratora. Kategorie nie są nigdzie pokazywane klientom Twojego sklepu.

Edytor Kategorie producentów zawiera dwa pola:

 • Nazwa kategorii [Category Name]: Nazwa identyfikująca kategorię producentów. Wypełnienie pola jest wymagane.
 • Opis kategorii [Description]: Charakterystyka grupy producentów. Opis kategorii można pominąć.

Utworzenie kategorii producentów

Aby utworzyć nową kategorię producentów:

Producenci: Edytor kategorii

 • Kliknij w pasku menu VirtueMart odnośnik Producenci ⇒ Dodaj | Zmień kategorię [Manufacturer | Add Manufacturer Category]. Zostanie wyświetlony edytor kategorii.
 • W polu Nazwa kategorii [Category Name] wpisz nazwę kategorii producentów. To pole musi być wypełnione.
 • W polu Opis kategorii [Description] możesz wpisać krótki opis kategorii producentów. Wypełnienie tego pola nie jest wymagane. To informacja dla Ciebie, nie jest ona wyświetlana na stronie głównej.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym administratora, aby umieścić wprowadzone informacje w bazie danych.

Zmiana informacji o kategorii producentów

Aby zmodyfikować istniejącą kategorię producentów:

 • Kliknij w pasku menu VirtueMart odnośnik Producenci ⇒ Kategorie producentów. Zostanie wyświetlona lista istniejących kategorii.
 • Kliknij nazwę kategorii, której właściwości chcesz zmodyfikować albo kliknij w kolumnie Admin odnośnik Aktualizuj [Update]. Ukaże się edytor kategorii producentów.
 • Wprowadź w formularzu zmiany.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym administratora, aby umieścić wprowadzone informacje w bazie danych. Powrócisz do listy kategorii.

Usunięcie kategorii producentów

Zanim zostanie usunięta jakaś kategoria producentów, wszyscy należący do niej producenci muszą być usunięci albo przypisani do innej kategorii. VirtueMart nie pozwoli usunąć kategorii, dopóki będzie do niej przypisany jakikolwiek producent.

Aby usunąć istniejącą kategorię sprzedawców:

 • Kliknij w pasku menu VirtueMart odnośnik Producenci ⇒ Kategorie producentów. Zostanie wyświetlona lista istniejących kategorii.
 • Kliknij ikonę kosza po prawej stronie w wierszu kategorii, którą chcesz usunąć. Możesz również kliknąć nazwę kategorii do usunięcia. Zostanie wyświetlony formularz opisu kategorii producentów. Kliknij przycisk Usuń w pasku narzędzi administratora
 • Potwierdź swoją decyzję w oknie dialogowym.

Producent

Lista producentów

Lista producentów

 • Nazwa [Manufacturer Name]: Nazwa producenta, wymagane
 • URL [URL]: Adres URL witryny producenta, opcjonalne
 • Kategoria [Manufacturer Category]: Przypisanie producenta do jednej z określonych wcześniej kategorii, opcjonalne
 • Email [Email]: Kontaktowy adres poczty elektronicznej producenta, opcjonalne
 • Opis [Description]: Opisowa informacja o producencie, opcjonalne

Dodanie producenta

Aby dodać nowego producenta:

Producenci: Edycja danych producenta

15 vm manufact add.png

 • Wybierz w menu administratora VirtueMart opcję Producenci ⇒ Dodaj producenta [Manufacturer | Add Manufacturer]
 • Wypełnij pola formularza wymaganymi informacjami.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi menu administratora, aby umieścić wprowadzone informacje w bazie danych.

Zmiana informacji o producencie

Aby zmodyfikować istniejącą informację o producencie:

 • Wybierz w menu administratora VirtueMart opcję Producenci = Wykaz producentów [Manufacturer | List Manufacturers].
 • Wyszukaj w wykazie nazwę producenta, o którym chcesz zmienić informacje, i kliknij jego nazwę (nazwy producentów są aktywnymi łączami). Ukaże się edytor znany Ci z wprowadzania danych o producencie.
 • Wprowadź zamierzone zmiany do informacji.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi menu administratora, aby umieścić wprowadzone informacje w bazie danych. Powrócisz do wykazu producentów.

Usunięcie informacji o producencie

Przed usunięciem informacji o producencie wszystkie produkty przypisane producentowi muszą być usunięte albo przypisane innemu producentowi. VirtueMart nie pozowoli usunąć informacji o producencie, dopóty choćby jeden produkt będzie mu przypisany.

Aby usunąć informacje o producencie:

 • Wybierz w menu administratora VirtueMart opcję Producenci ⇒ Lista producentów [Manufacturer | List Manufacturers].
 • Wyszukaj w wykazie nazwę producenta, którego chcesz usunąć.
 • Kliknij w kolumnie Usuń [Remove] ikonę kosza w wierszu, w którym są dane producenta, i potwierdź swoją decyzję w oknie dialogowym.

Możesz również kliknąć nazwę producenta, aby otworzyć edytor danych. Aby usunąć producenta w edytorze, kliknij ikonę kosza lub odnośnik Usuń [Remove]. w pasku narzędzi administratora.

Usuwania informacji o producentach warto unikać. Zawsze można przecież nie publikować danych producenta w witrynie.

Gdy już wszystko, co trzeba zostanie przygotowane, możesz przystąpić do stworzenia katalogu z ofertą sklepu. Katalog będzie prezentowany na stronie głównej witryny. Spełnia dwie funkcje: informacyjną i promocyjną. Zarówno do jednej, jak i drugiej funkcji VirtueMart jest doskonale przygotowany. Możesz tworzyć katalog z produktami pogrupowanymi wg różnych kryteriów klasyfikacji. Dla każdej grupy produktów możesz zaprojektować zindywidualizowany wygląd strony prezentującej produkty. Każdy produkt może być zilustrowany grafiką w wybranym formacie, w tym animowaną.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],