--=REKLAMA=--

Usuwanie z artykułów nazw autorów lub daty utworzenia albo aktualizacji

Z Joomla!WikiPL

W Joomla 1.0 globalne ustawienia parametrów prezentacji artykułów są dokonywane na karcie Treści w konfiguracji globalnej witryny. W Joomla 1.5 natomiast droga do konfiguracji globalnej artykułów prowadzi przez stronę menedżera artykułów.

Aby usunąć z wszystkich artykułów nazwę autora, datę utworzenia czy datę ostatniej modyfikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Otwórz stronę umożliwiającą konfigurację globalną artykułów:
  • w Joomla 1.0 wybierz z menu opcję Witryna → Konfiguracja globalna, a następnie kartę Treści [Site → Global Configuration → tab Content].
  • w Joomla 1.5 wybierz z menu opcje Artykuły → Artykuły wszystkie, a następnie w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu naciśnij ikonę Preferencje
   15 article manager toolbar1.png
 3. Znajdziesz się na stronie edytora globalnej konfiguracji artykułów, który w Joomla 1.5 wygląda, jak na poniższej ilustracji
  15 articles global1.png
  Odszukaj ustawienia parametrów, które chcesz zmienić i zaznacz wybraną opcję zgodnie ze swoimi potrzebami:
  • Nazwa autora [Author Name]: wybierz Ukryj [Hide] lub Pokaż [Show]
  • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: wybierz Ukryj [Hide] lub Pokaż [Show]
  • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: wybierz Ukryj [Hide] lub Pokaż [Show]
 4. Naciśnij w przyborniku przycisk Zapisz

Dokonane tutaj ustawienia będą zachowane we wszystkich artykułach, pod warunkiem, że nie zostaną zmienione ustawienia dla konkretnego artykułu albo dla pozycji menu. Ustawienia w konfiguracji artykułu mają zawsze pierwszeństwo przed innymi ustawieniami. Natomiast ustawienia w konfiguracji pozycji menu mają wyższy priorytet niż ustawienia globalne, ale nie zmieniają innych niż globalne ustawień w konfiguracji artykułów.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],