--=REKLAMA=--

Standardowe typy parametrów

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 14:45, 10 gru 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Standardowe typy parametrów dla Joomla! Joomla w wersji 1.5.x

Platforma Joomla! obsługuje 21 różnych typów standardowych parametrów, wykorzystywanych przez wszystkie rozszerzenia (szablony, komponenty, moduły i dodatki). Poniżej w kolejności alfabetycznej znajdują się zwięzłe opis każdego parametru. Szczegóły każdego parametru przedstawiono na odrębnych stronach.

 • calendar umieszcza pole tekstowe przeznaczone na podanie daty, a obok ikonę kalendarzyka, który może posłużyć do wyboru i umieszczania daty zamiast ręcznego wpisywania.
 • category umieszcza rozwijaną listę kategorii z danej sekcji.
 • editors umieszcza rozwijaną listę dostępnych edytorów wizualnych (WYSIWYG).
 • filelist umieszcza rozwijaną listę plików w danym katalogu.
 • folderlist umieszcza rozwijaną listę folderów w zaznaczonym katalogu.
 • helpsites umieszcza rozwijaną listę witryn - oficjalnych serwisów pomocy.
 • hidden umieszcza pole ukryte do wpisania wartości parametru, która nie może być modyfikowana bezpośrednio przez użytkownika (może być zmieniona w kodzie albo edycję pliku params.ini).
 • imagelist umieszcza rozwijaną listę plików graficznych w oznaczonym katalogu.
 • languages umieszcza rozwijaną listę zainstalowanych pakietów językowych witryny i zaplecza.
 • list umieszcza rozwijaną listę własnych zdefiniowanych opcji.
 • menu umieszcza rozwijaną listę menu dostępnych w witrynie.
 • menuitem umieszcza rozwijaną listę dostępnych pozycji menu (odnośników w menu).
 • password umieszcza pole tekstowe przeznaczone na podanie hasła. Znaki hasła nie będą widoczne podczas wpisywania (zostaną zastąpione markerami).
 • radio umieszcza przyciski radiowe umożliwiające zaznaczenie jednej z różnych opcji.
 • section umieszcza rozwijaną listę sekcji artykułów w witrynie.
 • spacer umieszcza poziomą linię rozdzielającą wizualnie pola parametrów. Jest to jedynie przerywnik graficzny - nie pobiera i nie przechowuje żadnych wartości.
 • sql umieszcza listę rozwijaną umożliwiającą odczytanie informacji z bazy danych. Wartości do rozwijanej listy dostarcza pierwsza kolumna wyników. [ The first results column returned by the query provides the values for the drop down box]
 • text umieszcza pole tekstowe przeznaczone na dane do 255 znaków.
 • textarea umieszcza obszar tekstowy przeznaczony na tekst wielowierszowy.
 • timezones umieszcza rozwijaną listę stref czasowych.
 • usergroup umieszcza rozwijaną listę grup użytkowników.


Zobacz także

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

 • Standardowe typy parametrów - krótki opis standardowych typów parametrów dla Joomla! Joomla w wersji 1.5.x, wraz z linkami do opisów szczegółowych.
 • Standardowe typy pól formularzy - krótki opis standardowych typów pól formularzy dla Joomla! J 16.png J 17.png, wraz linkami do opisów szczegółowych.
 • Standardowe pola formularzy a typy parametrów - zestawienie typów parametrów dla Joomla! Joomla w wersji 1.5.x z typami pól formularzy dla Joomla! J 16.png J 17.png, wraz z linkami do opisów szczegółowych.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],