--=REKLAMA=--

Przenośny XAMPP dla Windows

Z Joomla!WikiPL

Instalacja

XAMPP - serwer dla różnych systemów operacyjnych

XAMPP logo.png

XAMPP jest jednym z najbardziej popularnych pakietów instalujących oprogramowanie serwera internetowego. Ideą twórców pakietu jest dostarczanie programistom i projektantom tak skonfigurowanego środowiska, aby zawierało wszystko, czego projektant czy programista może potrzebować do tworzenia i testowania aplikacji internetowych.

XAMPP jest projektem uniwersalnym. Wydawca oferuje wersje dla kilku platform systemowych: Microsoft Windows, Linux, Sun Solaris oraz Mac OS X. Jest łatwy w obsłudze, a instalacja sprowadza się do uruchomienia pliku setup.exe i udzielenia kilku niezbędnych informacji.

Użytkownicy Windows mają do wyboru dwa wydania:

 • XAMPP Windows - pełny pakiet z kompletem aplikacji oraz
 • XAMPP portable Lite - z wyborem niezbędnego minimum programów do uruchamiania popularnych aplikacji internetowych.

XAMPP portable Lite można zainstalować na urządzeniu przenośnym, np. kluczu USB lub dysku zewnętrznym. Dla pozostałych systemów, niestety, rozwiązania tego typu (przenośne) nie istnieją.

W intencji twórców XAMPP pomyślany jest jako wygodny pakiet instalujący środowisko testowe. Toteż żadnej z wersji XAMPP-a nie powinno się więc stosować do budowy środowiska produkcyjnego.

Projekt jest systematycznie rozwijany i aktualizowany, oferuje najnowsze stabilne wersje składających się nań programów. Udostępniany jest w witrynie www.apachefriends.org.

Instalacja pakietu XAMPP sprowadza się do uruchomienia pliku instalacyjnego i udzielenia kilku niezbędnych informacji. Szczegółowe instrukcje, niestety w języku angielskim, można znaleźć na stronie projektu. Instalacja w różnych systemach operacyjnych przebiega w sposób właściwy dla tych systemów, stąd koniecznie trzeba przejrzeć instrukcję odpowiednią do Twojego systemu operacyjnego.

Zasoby

Pobieranie

Pobieranie pakietu

Aby pobrać pakiet instalacyjny, przejdź na stronę projektu pod adresem http://www.apachefriends.org/.

1. W menu witryny kliknij odnośnik XAMPP.

Xampp wybierz 01.png

2. Znajdziesz się na stronie z łączami do stron, na których oferowane są pakiety dla różnych systemów operacyjnych. Kliknij odnośnik XAMPP for Windows.

Xampp wybierz 02.png

3. W przypadku systemu Windows mamy do wyboru dwie wersje instalacyjne pakietu:

 • pełną, z kompletem aplikacji, nazwaną po prostu XAMPP for Windows,

Xampp wybierz 03.png

 • przenośną (portable), uboższą, z zestawem niezbędnych aplikacji, nazwaną XAMPP portable Lite.

Xampp wybierz 04.png

Każda z opcji ma swoje walory. Wersja pełna zawiera narzędzia przydatne zawodowym projektantom witryn. Początkujący webmasterzy raczej z nich nie skorzystają, toteż sugerujemy pobrać do instalacji wersję przenośną.

W obu przypadkach możemy wybrać pliki wykonywalne (Installer lub EXE) albo archiwa skompresowane w formacie ZIP i 7zip. Dobrym wyborem dla nowicjuszy są wykonywalne pliki instalacyjne.

Pobierzmy zatem samorozpakowujące się archiwum EXE z zestawu pakietów XAMPP Portable Lite. Pobrany plik zapisujemy na dysku swojego komputera.

Instalacja

Instalacja pakietu

Pakiet został skonfigurowany ze ścieżkami względnymi, aby można go było używać na urządzeniach przenośnych USB. Możemy go wiec zainstalować w katalogu np. na kluczu lub dysku USB albo na dysku twardym. Lepszym wyborem jest instalacja na dysku twardym - zawsze będzie można ją skopiować na urządzenie przenośne.

1. Pobrany plik, np. xampp-win32-1.7.7-usb-lite.exe jest samorozpakowującym się archiwum, wzbogaconym o kreatora instalacji. Klikamy go dwukrotnie, aby rozpocząć rozpakowywanie, albo zaznaczamy ikonę pliku i naciskamy klawisz Enter. Na pierwszym ekranie zignoruj ostrzeżenie o nieznanym wydawcy i naciśnij polecenie Uruchom.

Xampp wybierz 05.png

2. Na kolejnym ekranie instalator oferuje nam wybór jedynego języka, jakim dysponuje, angielskiego, więc po prostu klikamy przycisk OK, aby przejść dalej.

Xampp wybierz 06.png

3. Instalator wyświetli komunikat zwracający uwagę, że w kolejnym kroku należy wskazać urządzenie, na którym chcemy zainstalować serwer, albo zainstalować go na dysku twardym.

Xampp wybierz 07.png

4. Następnie instalator powita nas uprzejmym komunikatem, np. Welcome to the XAMPP 1.7.7 Setup Wizard oraz zaleci, aby wyłączyć zbędne aplikacje, gdyż mogą zakłócić proces instalacji. Informację o aktualizowaniu plików systemowych bez konieczności restartowania komputera można zignorować. Instalator tej wersji programu nie dokonuje żadnych zmian w plikach systemowych, a jedynie umieszcza pliki w wybranej lokalizacji. Naciśnij Next.

Xampp wybierz 08.png

5. W kolejnym kroku wskazujemy miejsce instalacji. Instalator zaproponuje umieszczenie plików pakietu XAMPP w katalogu C:\xampp, a wiec na głównym dysku. Jeśli chcemy dysponować serwerem przenośnym, klikamy przycisk Browse i w oknie modalnym wskazujemy podłączone urządzenie przenośne. Możemy zlecić umieszczenie plików w katalogu głównym urządzenia bądź utworzyć specjalny folder. Tworzenie specjalnego folderu nie ma jednak zbytniego sensu, jako że instalator i tak zagnieżdża wszystkie pliki w katalogu /xampp. Ustalamy pożądaną ścieżkę i naciskamy przycisk Install.

Xampp wybierz 09.png

6. Instalator rozpocznie rozpakowywanie i kopiowanie plików.

Xampp wybierz 10.png

7. Gdy umieszczamy pliki serwera na urządzeniu przenośnym w pewnym momencie pod koniec procesu kopiowania pojawi się nam okno w DOS-owym trybie wiersza poleceń. Nie należy go wyłączać, aby nie przerwać procesu instalacji. Gdy umieszczamy pliki na dysku komputera, możemy nawet nie zauważyć mignięcia tego okna.

Xampp wybierz 11.png

8. Jako ostatnie pojawi się okno informujące o udanej instalacji pakietu. Klikamy przycisk Finish, aby zakończyć proces.

Xampp wybierz 12.png

Uruchamianie

Uruchamianie i zatrzymywanie serwera

XAMPP Lite USB jest serwerem przenośnym, toteż instalator nie umieszcza ani na pulpicie, ani tym bardziej w menu żadnych skrótów, służących do jego uruchamiania. Oprogramowanie trzeba uruchamiać ręcznie.

Pliki uruchamiające XAMPP-a znajdują się w głównym katalogu, np. c://xampp czy d://xampp, zależnie od ustalonej wcześniej ścieżki katalogu instalacyjnego.

Xampp wybierz 13.png

1. Otwórzmy katalog z folderami i plikami xamppa. Aby uruchomić program, możemy posłużyć się dwoma plikami:

 • xampp_start.exe i
 • xampp-control.exe.

Gdy skorzystamy z pierwszej możliwości (klikamy dwukrotnie), o uruchomieniu serwera poinformuje nas komunikat w oknie DOS-owym:

Xampp wybierz 14.png

Komunikat mówi, że Xampp został uruchomiony jako aplikacja konsolowa. Sugeruje, aby zamiast naciskać w konsoli Ctrl+C, za pomocą którego można zamknąć program, uruchamiać plik xampp_stop.exe, dzięki czemu wszystkie aktualne transakcje zostaną poprawnie zakończone. I rzeczywiście. Użycie kombinacji klawiszy Ctrl+C wyłącza działanie serwera Apache, ale pozostawia aktywny proces MySQL. Jeśli wiec zdecydujemy się na tę metodę uruchamiania Xamppa, wyłączajmy go, wywołując plik xampp_stop.exe. Wygodniejsza jest jednak druga metoda - wywołanie pliku xampp-control.exe. Uruchomienie pliku umieści w prawym dolnym rogu ekranu podręczny panel kontrolny z zestawem przycisków umożliwiających uruchomienie serwera Apache i MySQL oraz udostępniające inne funkcje. Aby w pełni uruchomić serwer, naciskamy przyciski Start obok etykiet Apache i MySQL. Oznaką uruchomionego serwera będą etykiety Running na zielonym tle, a napis na przycisku zostanie zmieniony na Stop.

Xampp wybierz 15.png

Aby zatrzymać oba serwery, klikamy przyciski Stop. Aby zamknąć panel kontrolny, możemy posłużyć się ikoną X w prawy górnym narożniku albo przyciskiem Exit.

Odblokowanie programu

Podczas pierwszego uruchamiania serwera pojawiają się dwa alerty zabezpieczeń systemu Windows z informacją, że zapora systemu Windows zablokowała niektóre funkcje programów Apache i Mysqld i zapytaniem, czy nadal chcemy je blokować. Oczywiście, naciskamy przycisk Odblokuj, zezwalając tym samym na uruchamianie instalowanych usług.

Xampp wybierz 16.png

Alerty zabezpieczeń mogą się pojawić także przy kolejnych próbach uruchomienia usług serwerowych w przypadku, gdy np. klucz USB zostanie zarejestrowany przez Windows z innym oznaczeniem w systemie plików (jako inny dysk).

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie serwera

Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, można już spokojnie korzystać z usług serwera, ale jeśli jest podłączony albo bywa podłączany, koniecznie trzeba go jeszcze ochronić przed intruzami.

Program instalowany jest z ustawieniami domyślnymi. Elementy składowe serwera dostępne są dla każdego, kto zna IP komputera, na którym serwer został zainstalowany.

Aby ochronić serwer przed nieuprawnionym dostępem:

1. Uruchamiamy swoją przeglądarkę internetową, wpisujemy w pasku adresu słowo localhost i naciskamy klawisz Enter. Słowo localhost to standardowa na-zwa serwera lokalnego.

2. Zostanie otwarta strona z zestawem odnośników do wersji językowych XAMPP-a. Zaznaczamy język polski.

Xampp wybierz 16a.png

W efekcie przeniesiemy się na stronę powitalną.

Xampp wybierz 17.png

Projektant zachęca nas, by sprawdzić, czy wszystkie elementy serwera działają poprawnie. W tym celu w menu po lewej stronie klikamy skrót 'Stan.

Xampp wybierz 18.png

Z komunikatu wynika, ze wszystkie komponenty działają prawidłowo. Mamy do dyspozycji serwer baz danych SQL, uruchomiony jest język PHP, bardziej zaawansowani projektanci skorzystają z możliwości stosowania skryptów CGI i SSI.

3. Aby sprawdzić stan zabezpieczeń serwera, naciskamy w menu po lewej stronie skrót Bezpieczeństwo.

Xampp wybierz 19.png

Jak zobaczymy na otwartej stronie, konieczne jest wykonanie co najmniej trzech czynności: zabezpieczenie hasłami przed nieuprawnionym dostępem katalogu xampp, serwera MySQL i programu phpMyAdmin (pma), służącego do obsługi MySQL. Włączanie tzw. trybu bezpiecznego (safe_mode) nie jest zalecane.

Naciśnij widoczny poniżej tabeli z informacjami odnośnik prowadzący do strony, na której można skonfigurować dane dostępowe.

4. Najpierw ustalamy dane dostępowe do MySQL i programu phpMyAdmin. Wpisujemy hasło w polu New password i powtarzamy je w polu poniżej, a potem naciskamy przycisk Password changing.

Xampp wybierz 20.png

Po przeładowaniu strony określamy nazwę i hasło dla użytkownika XAMP i naciskamy przycisk Make safe the XAMPP Directory. Po zapisaniu nowych ustawień możemy jeszcze raz sprawdzić stan zabezpieczeń. Klikamy w menu odnośnik Bezpieczeństwo.

Xampp wybierz 21.png

Gotowe! Nasz domowy serwer jest poprawnie zainstalowany i bezpieczny. Dysponujemy funkcjonalnym środowiskiem gotowym do zainstalowania tylu wersji Joomla!, WordPressa, Moodle, Mediawiki, ilu będziemy potrzebować.

Problemy

Zajęty port 80

Użytkowników Windows i Skype spotka najprawdopodobniej znana przypadłość: zajęty przez Skype port 80 uniemożliwia uruchomienie Apache. Rozwiązaniem jest drobna zmiana w konfiguracji Skype. Z menu Skype wybieramy kolejno: Narzędzia -> Opcje ->Zaawansowane -> Połączenia i wypuszczamy na wolność ptaszka z zaznaczenia: Użyj portów 80 oraz 443 jako alternatywnych dla połączeń przychodzących. Po zapisaniu zmian możemy wystartować Apache.

Ostrzeżenia Strict Standards

Począwszy od wersji PHP 5.3.0 w standardowym pliku konfiguracyjnym PHP włączono raportowanie błędów E_STRICT. Sygnalizują one kodowanie bądź struktury, które nie są zgodne z najnowszymi praktykami programowania. Ustawienie to jest niezwykle przydatne dla programistów, ale kłopotliwe dla "zwykłych" użytkowników.

Jeśli w pracy z Joomla pojawiają Ci się takie błędy:

 1. Odszukaj plik php.ini (w katalogu /xampp/php
 2. Odszukaj ustawienie error_reporting (linia 516)
 3. Zmień standardowe ustawienie ( error_reporting = E_ALL | E_STRICT na następujące:
 error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED

Jeśli ten błąd zdarzy Ci się na serwerze zdalnym, na którym nie masz możliwości dokonania zmian w pliku php.ini, w pliku index.php, umieszczonym w głównym katalogu Joomla, dodaj poniższą instrukcję w wierszu 11:

if(defined('E_STRICT')){
  error_reporting(E_ALL);
}

Zbyt mały czas wykonywania skryptów

Czas wykonywania skryptów w domyślnych ustawieniach PHP ustawiono na 30 sekund (max_execution_time=30), choć dla serwerów produkcyjnych (a więc takich, na jakich będzie w przyszłości działać nasza witryna) zalecane jest i stosuje się zwykle ustawienie 60 s. Jeśli przeglądarka sygnalizuje, że wciąż trwa wykonywanie skryptu, choć powinno się już dawno zakończyć, trzeba zmienić to ustawienie. 60 sekund powinno wystarczyć, ale na serwerze lokalnym możemy także ustawić 180 czy nawet 300 sekund (a więc np. max_execution_time=180. Bezpieczniej ustawić niższą wartość, bo zawsze przekroczenie wartości domyślnych tego ustawienia powinniśmy traktować jako sygnał niezbyt dobrego kodu, który potem może dać znać o sobie na serwerze produkcyjnym.

Ograniczenie wielkości przesyłanych plików

Standardowe ustawienie upload_max_filesize=2M jest w dzisiejszych czasach zbyt restrykcyjne. Zdarza się, że paczka instalowanego rozszerzenia, którą chcemy pobrać z Sieci, jest większa, nie mówiąc już np. o plikach zdjęć. Na serwerze lokalnym można śmiało zastosować mniej restrykcyjną wielkość, np 32M, 64M czy 128M. Zmieniając limit wielkości przesyłanych plików, musimy zwykle zmienić domyślne ustawienie opcji post_max_size = 8M. Podana w tym ustawieniu wartość powinna być chociaż o 1 większa niż wartość ustawiona dla upload_max_filesize, a więc np. upload_max_filesize = 129M.

<headertabs/>

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],