--=REKLAMA=--

Portal

Aktualizacje oprogramowania/Aktualizacja rozszerzeń

Z Joomla!WikiPL

Aktualizacja rozszerzeń jest równie ważne jak aktualizacja Joomla. Aktualizując rozszerzenia, postępujemy według tej samej typowej procedury, co przy aktualizacji Joomla. Najpierw rozważ, czy na pewno aktualizacja jest konieczna. Jeśli decydujesz się na aktualizację, wykonaj najpierw zapasową kopię witryny za pomocą Akeeba Backup albo metoda klasyczną - ręcznie. Przed przystąpieniem do aktualizacji obowiązkowo zapoznaj się z uwagami i instrukcjami projektanta dotyczącymi pobranego oprogramowania. Poszukaj takich informacji w witrynie projektanta albo w pakiecie instalacyjnym w pliku README.TXT, UPDATE.TXT lub podobnym. Instalację uaktualnienia przetestuj najpierw na lokalnej kopii witryny. Sprawdź nie tylko działanie uaktualnionego rozszerzenia, ale także wszystkich innych elementów witryny. Dopiero po pomyślnym wyniku testów możesz spokojnie instalować uaktualnienie w działającej witrynie (można ją chwilowo wyłączyć, ale zwykle nie jest to konieczne).