--=REKLAMA=--

Pomoc38:Menu Projektant menu Edycja

Z Joomla!WikiPL

Opis


Projektant menu Edycja - w Joomla! 3.8 to ekran pomocy dostępny dla pozycji Utwórz oraz Dostosuj.

Ekran Projektant menu: Edycja jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu edytor. Służy do tworzenia nowych i dostosowywania istniejących menu. Zależnie od wykonywanej czynności strona nosi tytuł Projektant menu: Utwórz albo Projektant menu: Dostosuj.

Ustalasz tutaj podstawowe własności zakładanego lub istniejącego menu.

Jak uzyskać dostęp


W zapleczu Joomla! użyj MenuProjektant menuUtwórz menu albo w Projektant menu: Menu zaznacz jedno z istniejących Menu i wciśnij przycisk Dostosuj w pasku narzędziowym lub w Projektant menu: Menu kliknij typ menu jednego z istniejących już Menu.

Zdjęcie ekranu


Pomoc38-Menu Projektant menu Edycja ekran.png

Pasek narzędzi - Przybornik


U góry widzisz pasek narzędzi:

Pomoc38-Menu Projektant menu Edycja przybornik.png

Funkcje są następujące:

 • Zapisz: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.

Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.

 • Zapisz i zamknij: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowy: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zamknij: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.

Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

 • Pomoc: Otwiera ten ekran pomocy.

Główny ekran


Pomoc38-Menu Projektant menu Edycja tabela.png

Pozycje z * są obowiązkowe! bez nich nie uda Ci się zapisać Menu.

 • Tytuł: napis oznaczający i określający menu, sygnalizuje jego temat, treść lub zadanie. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
Zakładka Szczegóły menu:
 • Typ menu: unikalne jednowyrazowe oznaczenie menu, jest identyfikatorem odróżniającym menu od innych. Tworząc nowe Menu, w polu Typ menu używaj w nazwie tylko znaków alfabetycznych języka angielskiego (a - Z), cyfr i znaku podkreślenia (_) bez spacji, typ menu musi być unikalny.
 • Opis: zwięzła charakterystyka roli menu, widziana tylko przez administratorów w edytorze menu. Wpisz dowolny tekst.
 • Client: przypisuje dane Menu do zaplecza lub witryny.
Zakładka Permissions:

Pokazuje tabelę z Konfiguracją uprawnień dla grup użytkowników dla tego Menu.

Więcej na temat konfiguracji uprawnień dla grup użytkowników znajdziesz tutaj -> Pomoc38:System_Konfiguracja_globalna#Uprawnienia

Szybkie porady


 • Gdy ustawisz wskaźnik myszki nad polem tekstowym , zobaczysz informację objaśniającą wyświetloną w 'dymku'.
 • Dobrym pomysłem jest, aby tytuł opisywał Menu, sygnalizował jego zawartość. Tytuł wykorzystywany jest tylko jako odnośnik w rozwijalnym menu zaplecza.
 • Dobrym zwyczajem jest również wypełnienie pola Opis informacją charakteryzującą menu, np. Główny spis treści, Dodatkowe dolne menu nawigacyjne, itp.
 • Kiedy nazywasz typ nowego menu, używaj w nazwie tylko znaków alfabetycznych języka angielskiego (a - Z), cyfr i znaku podkreślenia (_) bez spacji. Dobrą praktyką jest używanie w nazwach menu jedynie małych liter (a-z) oraz znaków podkreślenia (_). Znaki specyficzne np. dla języka polskiego - 'ą', 'ę', 'ć' mogą powodować problemy, dlatego zaleca się, by ich w nazwach typu menu nie stosować.
 • Nazwa Typ menu identyfikuje je w kodzie Joomla!, dlatego musi być niepowtarzalna i jednoznaczna.
 • Typ menu - nazwa mainmenu używana jest zwyczajowo na oznaczenie głównego menu witryny, a nazwa usermenu na oznaczenie menu użytkownika.

Dziękujemy za wkład

» danielg28,