--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Tematy pokrewne

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 14:27, 30 cze 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Moduł Tematy pokrewne

Moduł Tematy pokrewne wyświetla łącza do artykułów pokrewnych tematycznie aktualnie przeglądanemu. Podstawą wyboru są słowa kluczowe. Moduł wyświetla odnośniki do artykułów, do których przypisano choć jedno ze słów kluczowych, jakimi opisany jest przeglądany artykuł.

Moduł Tematy pokrewne opiera się na słowach kluczowych [Keywords] umieszczonych w metadanych o artykułach. Wszystkie słowa kluczowe określające aktualnie wyświetlany artykuł są porównywane ze wszystkimi słowami kluczowymi innych opublikowanych pozycji. Na przykład, możesz mieć w witrynie artykuł o hodowcach papug oraz inny, np. o rasie czarnych kakadu. Gdybyś opisał obie pozycje słowami kluczowymi: papuga, papugi, to moduł Tematy pokrewne wyświetli nazwę artykułu o hodowcach papug przy wyświetlaniu artykułu o czarnych kakadu i odwrotnie. Słowa kluczowe opisujące artykuły umieszczamy w sekcji Metadane podczas tworzenia lub redagowania artykułu na stronie Artykuły: Utwórz/Dostosuj.

Parametry modułu umożliwiają m.in. określenie wyglądu, tekstu wyświetlanego w polu wyszukiwarki, uaktywnienie domyślnie wyłączonego przycisku, ustalenie jego położenia i etykiety. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład zastosowania modułu Tematy pokrewne

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Tematy pokrewne korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Tematy pokrewne

 • Pokaż datę [Show Date]: decyduje o wyświetlaniu daty utworzenia artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje trzy ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Tematy pokrewne

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Umieszczenie modułu na stronach witryny

Aby umieścić moduł Tematy pokrewne na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Tematy pokrewne, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Tematy pokrewne
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz ustalić terminy rozpoczęcia publikacji modułu i wyłączenia z publikacji.
  • Zdecyduj, jaki poziom dostępu jest wymagany, aby zobaczyć moduł. Wybierz jeden z poziomów dostępu z rozwijalnej listy. Zwykle: Powszechny - wszyscy. Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Tematy pokrewne
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich potrzeb
  • zdecyduj, czy wyświetlać w module daty publikacji artykułów,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Tematy pokrewne jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_related_items. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Tematy pokrewne i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_related_items.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Tematy pokrewne, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_related_items i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_related_items/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.