--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Przybornik

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 23:19, 30 cze 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przybornik

Moduł zaplecza Przybornik [Toolbar] wyświetla na stronach zaplecza pasek narzędziowy. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

XXIII?22. Zastosowanie modułu Przybornik

Moduł Przybornik umieszczony jest standardowo na wszystkich stronach zaplecza w pozycji toolbar znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu poniżej paska stanu.

Ustawienia modułu

W module Przybornik można skonfigurować tylko opcje rozszerzone.

Opcje rozszerzone

W opcjach rozszerzonych znajdują się ustawienia wyglądu modułu oraz pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Przybornik

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Przybornik dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.

Powiązania

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_toolbar.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_toolbar. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu /html/mod_toolbar w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.