--=REKLAMA=--

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 03:58, 16 lis 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Ikona przetlumacz.png
 Uwaga o zawartości

Ta strona wymaga przetłumaczenia lub jest w trakcie tłumaczenia! Pomoc jest mile widziana. Ostatnio edytowane przez Zwiastun (dyskusja. Data edycji: Sat, 16 Nov 2013 03:58:20 +0000

SEO - akronim utworzony od angielskiego Search Engine Optimisation - optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. SEO jest procesem doskonalenia witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych. Używa się również określeń witryny przyjazne wyszukiwarkom lub akronimu SEF od ang. Search Engine Friendly. Zobacz także:

Joomla specific SEO / SEF tricks:

Naprawa uszkodzonych stron, gdy włączono proste adresy

Włączenie prostych adresów w konfiguracji globalnej w Joomla 1.5.2 i 1.5.3 na niektórych serwerach powodowało uszkodzenie stron. Rozwiązanie podał na oficjalnym forum Joomla! użytkownik dextercowley:

W pliku konfiguracyjnym - configuration.php - należy zastąpić standardowe ustawienie stałej $live_site (var $live_site = '') ustawieniem:

 var $live_site = 'http://www.mysite.com'

Ikona informacja.png
 Informacja

 Wykorzystaj tę poradę tylko wówczas, gdy masz problem. W przypadku 95% serwerów konfiguracja prostych adresów działa bez zarzutu, tylko w 5% przypadków potrzebna jest opisana poprawka


Dodaj stały tekst w <title>

Otwórz plik: libraries/joomla/document/html/renderer/head.php

Znajdź następujący fragment kodu (wiersz 85):

$strHtml .= $tab.'<title>'.htmlspecialchars($document->getTitle()).'</title>'.$lnEnd;

Dodaj swój stały tekst, np.:

$strHtml .= $tab.'<title> Wszystko o Kanadzie - '.htmlspecialchars($document->getTitle()).'</title>'.$lnEnd;

Tekst w znaczniku <title> jest bardzo ważny dla silników indeksujących i wyszukiwarek.

Jeśli chcesz uzyskać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania np. dla słów „Wszystko o Kanadzie”, sugeruję umieszczenie na stałe tekstu przed $document->getTitle();

Inna ważną kwestią jest niestosowanie w znaczniku <title> symboli, takich jak ":", "-", "$",, itp.

Nadesłane przez juanparati

Dodaj w tytułach znaczniki nagłówków

Wyszukiwarki przywiązują duże znaczenie do tekstów umieszczonych między znacznikami nagłówków - "H", takich jak <h1>, <h2> albo <h3>.

Aby w Joomla 1.5 umieścić potrzebne znaczniki "H", najlepiej skorzystać z techniki nadpisywania standardowych szablonów. Poniższy przykład objaśnia, jak opisać znacznikiem h1 tytuł przeglądu artykułów w kategorii. Do katalogu /html/com_content/category/ utworzonego w głównym katalogu swojego szablonu skopiuj plik components/com_content/views/category/tmpl/blog.php, a następnie otwórz go do edycji i odszukaj następujący fragment kodu (wiersz 5):

<div class="componentheading<?php echo $this->params->get('pageclass_sfx');?>">
 <?php echo $this->escape($this->params->get('page_title')); ?>
</div>

Dodaj znacznik h1 przed i za tytułem, jak poniżej:

 
<div class="componentheading<?php echo $this->params->get('pageclass_sfx');?>">
  <h1><?php echo $this->escape($this->params->get('page_title')); ?></h1>
</div>

Jeśli chcesz dodać znaczniki H do tytułów stron innego typu, przeszukaj katalogi /tmpl w katalogu /components, aby znaleźć wystąpienia:

get('page_title')

Pamiętaj, aby w arkuszu stylów znormalizować w znacznikach "H" rozmiar czcionki, na przykład:

  .componentheading h1 {
   font-size: 16px;
  }

Więcej informacji o technice nadpisywania szablonów, zobacz: Zrozumieć koncepcję podmiany oraz Jak nadpisywać szablony standardowych układów.

Wysłane przez juanparati

Utilize RSS Feeds for Search Engines

Some search engines allow you to submit feeds to them for utilization in their search capabilities. Yahoo! Site Explorer [siteexplorer.search.yahoo.com] is one such service. This is a powerful way for sites that regularly update their content to get relevant search placement. It can also be used for simpler sites that have fairly static pages. This procedure will explain how to create feeds for pages within your site, be it static or not.

In Joomla! 1.5.3: If you are not using sections and categories for your static pages, create a generic section for these static pages, such as "website content". Create separate categories for each static page. Change your menu items from, for instance, Article Layout to Category Blog Layout. Under the advanced parameters for the menu item, make sure that the show a feed link item is set to show. Make sure the syndicate module is published. If it isn't go to the Extensions Menu, select Module Manager, select the new icon, select Syndicate and publish the module in the desired position. You can then view the site and copy the URLs for each feed to submit to each search engine.


NOTE: You should have SEF enabled for this to work well.


Posted by betweenbrain


Dynamiczne opisy MetaDesc na stronach typu lista artykułów w kategorii

Na stronach typu lista artykułów w kategorii Joomla! umieszcza domyślny opis witryny, zdefiniowany w konfiguracji globalnej. Względy SEO przemawiają za umieszczeniem tutaj opisu kategorii.

Otwórz do edycji plik: includes/application.php

Znajdź poniższy fragment kodu w funkcji &getParams:

  $params->def( 'page_title'   , $title );
  $params->def( 'page_description', $description );

Dodaj wcześniej poniższy kod:

 
if (strcasecmp($_GET['view'],'category')==0) {     
       $description = $database->GetOne("SELECT description FROM #__categories WHERE id={$_GET['id']}");    
  }

To wszystko, teraz metadane na stronach z wykazami artykułów w kategoriach będą dynamiczne.

Wysłane przez juanparati

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/SEO udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],