--=REKLAMA=--

Odmienny wygląd działów witryny

Z Joomla!WikiPL

Przypisz więcej szablonów do stron witryny

W Joomla! w bardzo prosty sposób zróżnicować wygląd poszczególnych sekcji witryny. Każdej pozycji menu i powiązanym z nią stronom można przypisać dowolny szablon, inny niż domyślny. Mogą to być warianty szablonu domyślnego, np. kolorystyczne, albo inne specjalnie zaprojektowane czy pobrane z Sieci, dostosowane do właściwości sekcji.

W Joomla 1.0 przycisk umożliwiający przypisanie szablonu znajdował się w przyborniku na stronie listy szablonów.

W Joomla 1.5 możliwość przełączenia szablonu pojawia się dopiero po otwarciu edytora właściwości wybranego szablonu.

W menu zaplecza wybierz: Rozszerzenia -> Szablony

Zobaczysz listę zainstalowanych szablonów. Wybierz szablon, który nie jest ustawiony jako domyślny - domyślnego szablonu nie można bowiem przypisać do wybranych pozycji menu.

Tpl tut assign 1.png

Naciśnij nazwę szablonu albo zaznacz przełącznik obok nazwy i kliknij w przyborniku ikonę Zmiany. Zostanie otwarta strona edytora własności szablonu. "Szablon : [Zmiany]".

Zaznacz przycisk Wybierz z listy w sekcji Przypisanie menu, a następnie - przytrzymując klawisz CTRL (Command w Mac) - zaznaczaj na liście pozycji menu te, do których chcesz przypisać szablon.

Następnie zachowaj nowe ustawienia, naciskając w przyborniku ikonę Zapisz' lub Zastosuj.

Tpl tut assign 2.png


Zgodnie z nowym ustawieniach na wszystkich stronach wywoływanych przez zaznaczone pozycje menu nastąpi automatyczne przełączenie domyślnego szablonu na wybrany.