--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Przekierowanie

Z Joomla!WikiPL

Jedno zagadnienie może mieć kilka równoważnych nazw (np. email i poczta elektroniczna). Tradycyjne wydawnictwa posługiwały się zazwyczaj odsyłaczami do jednej, wybranej nazwy. MediaWiki oferuje podobny mechanizm, nazywany przekierowaniem.

Przekierowanie polega na:

  • umieszczeniu tekstu hasła na stronie o jednej z równoważnych nazw (najlepiej gdy jest to nazwa stosowana najczęściej)
  • utworzeniu dla każdej z pozostałych nazw strony zawierającej zamiast tekstu specjalny wpis powodujący automatyczne przekierowanie do strony z tekstem (z wyświetleniem informacji, że nastąpiło takie przejście)

Rozwiązanie to niekiedy dla osób zaczynających korzystać z Biblioteki może być dezorientujące – gdy po wpisaniu do paska adresu jednej nazwy pojawi się hasło z nazwą inną, ale ponieważ jest bardzo wygodne, stało się standardem.

Poniżej znajdziesz informacje o tym, kiedy i w jaki sposób należy tworzyć takie przekierowania oraz jak je modyfikować.

Tworzenie przekierowania

Przekierowania wykonuje się umieszczając na samym początku strony przekierowującej komendę:

#PATRZ [[Hasło docelowe]]

lub

#PRZEKIERUJ [[Hasło docelowe]]

lub

#REDIRECT [[Hasło docelowe]]

gdzie Hasło docelowe to dokładny tytuł artykułu, na które ma nastąpić przekierowanie.

Istotne jest, aby:

  • komenda ta była na samym początku hasła (wystarczy jeden znak przed komendą, a nie zadziała – np.: #PATRZ [[Hasło docelowe]] nie spowoduje przekierowania);
  • za komendą również nie było już żadnego znaku.

Podczas tworzenia przekierowań nie jest zalecane wypełnianie opisu zmian, jeśli ma on informować tylko o utworzeniu przekierowania – oprogramowanie MediaWiki zrobi to automatycznie. Dla powyższego przykładu będzie to Przekierowanie do Hasło docelowe.

Stosowanie przekierowań

Tak jak wspomniano wyżej, jeśli dane hasło ma równoważniki, to artykuł piszemy pod najczęściej używanym, a w pozostałych dajemy przekierowania. W przypadku nazw równoważnych warto zawsze zastosować przekierowanie, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo, że osoba szukająca danego zagadnienia na nie natrafi.

W przypadku zmiany nazwy strony czasami warto zachować przekierowanie na starej, nie do końca właściwej nazwie, ze względu na to, że mogą do niej istnieć już wcześniej zrobione linki na innych stronach.

Oczywiście nie tworzymy haseł sztucznych, pod którymi i tak nikt nie będzie niczego szukał. Absolutnie nie należy stosować przekierowania ze stron z ewidentnie błędnymi nazwami – te powinny być bezwzględnie kasowane.

Kategoryzacja przekierowań

Poza wyjątkowymi wypadkami nie zaleca się kategoryzowania przekierowań. W szczególności nie należy umieszczać w tej samej kategorii nazwy hasła i przekierowań o podobnym brzmieniu.

Edytowanie strony przekierowującej

Czasami występuje konieczność edycji strony, na której jest założone przekierowanie (np. w celu zamienienia jej w stronę ujednoznaczniającą). Dostęp do edycji strony przekierowującej jest niestandardowy, gdyż jeśli chcemy normalnie wyświetlić taką stronę, aby mieć dostęp do jej zakładki edytuj, to automatycznie zostaniemy przekierowani do strony docelowej. Ale właśnie z tej strony mamy wspomniany niestandardowy dostęp. Bezpośrednio poniżej jej tytułu jest link (odsyłacz) poprzedzony opisem Przekierowano z. Kliknięcie w ten link powoduje przejście do strony przekierowującej widocznej standardowo, czyli z dostępną zakładką edytuj.

Zobacz też