--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Prosta administracja

Z Joomla!WikiPL

Przejdź do spisu treści   

Ikona informacja.png
 Informacja

 Artykuł przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą się włączyć w działania administracyjne, a nie wiedzą, co mogliby zrobić albo też nie znają prostych sposobów rozwiązywania problemów administracyjnych. Jak wszystkie, tak i ten artykuł każdy może rozbudować albo zaproponować uzupełnienia i zmiany na stronie dyskusji artykułu. Proponowana forma artykułu: problem → rozwiązanie


Problem: Wandalizm w istniejącym artykule

Czasami w artykułach zostają wprowadzane niepożądane zmiany: wpisywane są wulgaryzmy, fragmenty tekstu dla "sprawdzenia jak to działa", wykasowywane są części treści lub jej całość.

Rozwiązanie

Wchodzimy w zakładkę "Działania    historia", klikamy na datę wersji sprzed niechcianych zmian, wchodzimy w polecenie "Działania    edycja". Otrzymujemy następujący komunikat: OSTRZEŻENIE: Edytujesz inną niż bieżąca wersję tej strony. Sprawdź, czy nie gubisz w ten sposób wartościowych informacji z późniejszych wersji. Ignorujemy go i klikamy "zapisz".

Więcej o wandalizmach i ich wykrywaniu znajdziesz na stronie Wandalizm

Problem: Artykuł ma błędny tytuł

Niekiedy artykuł jest zapisany pod tytułem zawierającym jakiś błąd - literowy, ortograficzny, interpunkcyjny itp.

Rozwiązanie

Aby artykuł widniał pod poprawnym tytułem, stosujemy polecenie "Działania    przenieś". Musimy wtedy wpisać nowy tytuł, pilnując, by tym razem był poprawny. Domyślnie zaznaczone jest okienko o równoczesnym przeniesieniu dyskusji artykułu, jeśli takowa istnieje. Następnie klikamy polecenie "przenieś stronę". Jeśli operacja powiodła się, otrzymujemy stosowny komunikat. Jeśli nie – również. Operacja mogła się nie powieść na przykład dlatego, że artykuł o poprawnym tytule już istnieje. Aby więc zaoszczędzić sobie pracy, warto najpierw dla pewności wpisać w wyszukiwarkę poprawny tytuł.

Po przeniesieniu automatycznie utworzone zostaje przekierowanie ze "starego" tytułu do nowego. Przekierowania z tytułów niemających racji bytu – ewidentnie błędnych – będą kasowane przez administratorów.

Ikona tak.png Ta strona opisuje zasadę naszej Biblioteki. Chcemy, aby została uznana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale najpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus.


Tytuły stron powinny informować jednoznacznie, czego dotyczą. Zdarza się jednak coraz częściej, że dla jednego tytułu można podać kilka różnych znaczeń. Mogą pojawić się następujące przypadki:

  1. Jest już poradnik lub poradniki o takim tytule (np. w dwóch przestrzeniach nazw).
  2. W jednym artykule są opisane zagadnienia odnoszące się do kilku różnych wersji Joomla.

Aby pomóc czytelnikom szybko trafić na interesujące ich strony tworzymy tzw. stronę ujednoznaczniającą.

Jak to zrobić?

Tworzymy nową stronę, nadając jej niejednoznaczny tytuł, np. Tworzenie artykułu, który może się odnosić do różnych wersji Joomla.

Na początku takiej strony należy wpisać tekst {{Ujednoznacznienie}} (jest to wywołanie odpowiedniego szablonu), dzięki temu na stronie pojawi się tekst: Szukany tytuł odnosi się do więcej niż jednego artykułu. Ta strona ujednoznaczniająca wyświetla wykaz artykułów powiązanych takim samym lub podobnym tytułem. Jeśli wewnętrzny link doprowadził Cię tutaj, to może chcesz skierować się bezpośrednio do potrzebnego artykułu.

Następnie należy podać wszystkie tytuły haseł o różnych znaczeniach, dodając na końcu każdego w nawiasach dodatkowy krótki tekst precyzujący znaczenie takiego hasła. Np.: Szablon (wiki) – jest to tytuł artykułu na temat szablonu stosowanego w wiki, zaś szablon (Joomla) – odnosi się do szablonów Joomla. Stroną ujednoznaczniającą w tym przypadku będzie oczywiście Szablon.

Dodatkowe wyjaśnienia do różnych przypadków:

  1. Jeśli istnieje już strona ujednoznaczniająca, dopisujemy do niej kolejne znaczenie i tworzymy nowy artykuł pod wprowadzonym tytułem. Jeśli zaś nie ma strony ujednoznaczniającej, wówczas można przenieść treść dotychczasowego hasła pod inny tytuł, zawierający tekst precyzujący (jak przenieść – zobacz tutaj), a następnie stworzyć stronę ujednoznaczniającą.
  2. Z artykułu zawierającego treści o różnym znaczeniu można stworzyć odrębne artykuły, zaś stronę przetworzyć na stronę ujednoznaczniającą.

Problem: Jedna treść – kilka tytułów

Zdarza się, że jeden artykuł powinien istnieć pod kilkoma tytułami, np. dlatego że użytkownicy często usiłują znaleźć poradnik pod innym tytułem niż występuje w Bibliotece.

Rozwiązanie

W takich sytuacjach tworzymy [[Joomla!WikiPL:Przekierowanie|przekierowanie]. Przekierowanie zawsze powinno prowadzić do tytułu, pod jakim artykuł rzeczywiście występuje. Na stronie, z której będziemy przekierowywać, umieszczamy następujący wpis: #PATRZ[[Tytuł docelowy]]. Zapisujemy go. Do jednego artykułu może oczywiście prowadzić kilka przekierowań, jeśli jest taka konieczność.

Problem: Podwójne przekierowanie

W Bibliotece znajduje się także wiele tzw. stron przekierowujących. Czasami zdarza się, że strona przekierowująca prowadzi do innej strony przekierowującej zamiast do strony zawierającej treść artykułu. Sytuacja taka jest niepożądana, gdyż oprogramowanie Mediawiki jest w stanie tylko wyświetlić stronę, do której przekierowano Jeśli jest nią kolejna strona przekierowująca, to czytelnik będzie musiał kliknąć jeszcze co najmniej raz, by dostać się do właściwego artykułu.

Rozwiązanie

Takie niekorzystne sytuacje pomaga wykryć narzędzie Podwójne przekierowania.

Dostęp do edycji strony przekierowującej jest nieco skomplikowany. Aby naprawić takie zdublowane przekierowania:

  1. Na stronie z przekierowaniem, na którą nastąpiło przekierowanie z innej strony kliknij link prowadzący do strony docelowej.
  2. Na stronie docelowej poniżej tytułu kliknij link poprzedzony odsyłaczem Przekierowano z. Przejdziesz na stronę z dostępem do zakładki Działania - edytuj.
  3. Wyedytuj stronę i skopiuj przekierowanie.
  4. Wróć na stronę, o której mowa w #1, wyedytuj ją i popraw przekierowanie (wklej skopiowane).

Problem: Zerwane przekierowania

Niepożądane są również zerwane przekierowania, bo sugerują istnienie artykułu, prowadząc odwiedzających na strony, które nie istnieje.

Rozwiązanie

Takie przypadki można odszukać, za pomocą narzędzia Zerwane przekierowania. Sporządzi ono listę takich przekierowań. Jeśli okaże się, że istnieje strona docelowa o pożądanej treści (bo np. w przekierowaniu była literówka) należy przeedytować stronę przekierowującą. Jeśli nie istnieje, najlepiej napisać stub (zalążek) albo artykuł.

Problem: Strony zawierające odwołania do samych siebie

Odwołanie strony do samej siebie (tak jak tu: Joomla!WikiPL:Prosta administracja) nie wprowadza żadnej dodatkowej informacji, nie ma praktycznego zastosowania, a w dodatku wprowadza do bazy danych niepotrzebną informację o linkach (potocznie mówiąc: po prostu ją zaśmieca).

Rozwiązanie

Jeśli widzisz na stronie link z odwołaniem do tej strony, po prostu wyedytuj ją i usuń to zbędne odwołanie.

© W opracowaniu wykorzystano w całości lub w części artykuł http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zadania_administracyjne.Pierwszy autor oryginału: Przykuta. Wkład innych autorów można poznać na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zadania_administracyjne w zakładce Historia i autorzy. Dziękujemy!.