--=REKLAMA=--

Jak skopiować witrynę z komputera lokalnego na zdalny serwer?

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 10:34, 14 gru 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zdarza się często, że po testach Joomla! na komputerze lokalnym, chcemy efekt swojej pracy - działającą witrynę - przenieść na zdalny serwer, by udostępnić ją w Internecie. Nie jest to trudne! Do przeniesienia witryny można skorzystać z narzędzi Akeeba Backup lub XCloner lub dokonać przeniesienia metodami klasycznymi - „ręcznie”. Administrator powinien umieć się posłużyć obiema metodami.

Procedura przenoszenia witryny z serwera lokalnego na serwer zdalny i odwrotnie jest taka sama w przypadku wszystkich wersji Joomla. W tym artykule zakładamy, że na testowej instalacji Joomla 1.5 na komputerze lokalnym masz gotową witrynę, którą chcesz skopiować na zdalny serwer.

Wykonaj kolejne kroki:

 1. Przygotuj miejsce instalacji Joomla! na serwerze: Jeśli będzie to nowa witryna, miejscem instalacji będzie główny (macierzysty) katalog Twojej domeny. Jeśli już masz witrynę, a chcesz także umieścić witrynę działająca na Joomla!, możesz utworzyć subdomenę. Szczegóły tworzenia subdomen zależą od konkretnego usługodawcy - objaśnienia znaleźć można w sekcjach pomocy użytkownikom lub u administratorów.
 2. Zainstaluj Joomla! w ustalonym miejscu: Procedura instalacji może przebiegać nieco inaczej na różnych serwerach. Wielu usługodawców udostępnia skrypty upraszczające instalację Joomla! Sprawdź możliwości na swoim serwerze. Instalując Joomla!, nie wczytuj przykładowych danych! Nie będą potrzebne, ponieważ zawartość bazy danych zastąpimy zawartością z witryny stworzonej na komputerze lokalnym.
 3. Skopiuj własne pliki z komputera lokalnego na serwer: Działania na tym etapie zależą od prac dostosowawczych, poczynionych lokalnie. Zapewne instalowałeś jakieś moduły, być może jakieś komponenty, dostosowałeś szablon albo dodałeś skrypty nadpisujące standardowe szablony. Jeśli ilość zmian dostosowawczych jest duża, najpewniejsza metoda jest po prostu skopiowanie na serwer wszystkich plików Joomla! z komputera lokalnego, z wyjątkiem "configuration.php". Nie, NIE zastępuj tego pliku na serwerze plikiem z komputera lokalnego. Zwykle, najprostsza i najłatwiejszą drogą skopiowania wszystkich plików na serwer jest skorzystanie z klienta FTP, takiego jak Filezilla czy innego. Adres, nazwę i hasło użytkownika FTP otrzymasz od dostawcy miejsca na serwerze.
 4. Skopiuj zawartość lokalnej bazy danych MySQL do bazy danych MySQL na serwerze. W Joomla! wszystkie treści witryny (artykuły, menu, użytkownicy, itd.) przechowywana jest w bazie danych MySQL. Trzeba więc te informacje skopiować do bazy danych na serwerze. W tym celu na komputerze lokalnym eksportujemy plik z danymi, a następnie importujemy go do bazy danych na serwerze:
  1. Otwórz lokalnie phpMyAdmin w swojej przeglądarce. Zwykle jest pod adresem "//localhost/phpmyadmin". Uwaga: Jeśli baza danych jest chroniona hasłem, zostaniesz o nie zapytany.
  2. Ekran phpMyAdmina widać poniżej. Kliknij odnośnik Eksportuj.
   Screenshot phpmyadmin1.png
  3. Wybierz bazę danych,którą chcesz eksportować z listy po lewej stronie. Na przykładzie poniżej jest to baza danych "joomla15". Pozostaw wszystkie ustawienia domyślne, zaznaczając jedynie SQL jako typ eksportu.
   Screenshot phpmyadmin2.png
  4. Zaznacz pole wyboru Zapisz jako plik [Save as file] na dole ekranu oraz wpisz nazwę eksportowanego pliku, jak widać poniżej .
   Screenshot phpmyadmin3.png
  5. Naciśnij przycisk Wykonaj [Go] w prawym dolnym rogu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz/Zapisz/Anuluj. Naciśnij Zapisz i wskaż miejsce, w którym chcesz zapisac plik. Eksportowanie potrwa chwilkę, plik znajdzie się we wskazanej lokalizacji.
  6. Otwórz phpMyAdmin na serwerze. Instrukcję, jak to zrobić, otrzymasz od administratora swojego serwera.
  7. W tym momencie mamy importować treść pliku, który eksportowaliśmy przed chwilą na komputerze lokalnym. Wcześniej jednak musimy usunąć wszystkie dane Joomla! zainstalowanego w kroku 2. Zaznacz bazę danych stworzoną przez instalator Joomla! na liście wyboru z lewej strony, jak widać na poniższej ilustracji.[Image:screenshot_phpmyadmin4.png|frame|center]]
  8. Po prawej stronie zostanie wyświetlona lista tabel. Musimy usunąć wszystkie tabele. Zaznacz pola wyboru przy nazwach tabel, a następnie z listy rozwijanej na dole wybierz polecenie Usuń [Drop]] wszystkie zaznaczone.
   Screenshot phpmyadmin5.png
  9. W oknie dialogowym pojawi się prośba o zatwierdzenie operacji (w jej rezultacie faktycznie usuwasz całą bazę danych). NaciśnijTak, a po chwili ukaże się komunikat o pomyślnym wykonaniu polecenia.
  10. Naciśnij teraz przycisk Importuj widoczny na gorze ekranu, a następnie wskaż w oknie dialogowym plik .sql, z wyeksportowanymi danymi witryny, a następnie naciśnij przycisk Otwórz. Po chwili powinien się pojawić komunikat o pomyślnym wczytaniu tabel z danymi.

Gratulacje! W tym momencie twoja witryna na serwerze powinna być sprawna i zawierać te same informacje, co witryna na komputerze lokalnym. Jeśli zainstalowałeś ją w subdomenie, przejdź na stronę witryny lub zaplecza. Na przykład, jeśli nazwałeś subdomenę "moja_subdomena", wpisz w przeglądarce adres: http://www.moja_subdomena.moja_witryna.com albo http://www.moja_subdomena.moja_witryna.com/administrator, aby zalogować się na zaplecze.

Procedura alternatywna, gdy niemożliwa jest instalacja Joomla

Zdarzają się przypadki, że instalacja Joomla! na serwerze w zwykły sposób jest niemożliwa. W takich okolicznościach modyfikujemy z powyższych kroki (2) i (3), jak następuje:

 • Skopiuj wszystkie pliki z lokalnego katalogu Joomla! do głównego katalogu Joomla! na serwerze, z wyjątkiem pliku "configuration.php".
 • Zmodyfikuj plik "configuration.php", aby powiadomić Joomla! o nowych ustawieniach witryny. Plik "configuration.php" zawiera specyficzne ustawienia twojego systemu. Zostały one zdefiniowane podczas instalacji Joomla!. Ustawienia w pliku konfiguracyjnym są typowe, zmienić trzeba tylko kilka z nich. Poniżej znajdują się przykładowe ustawienia z lokalnego systemu Windows XP.
	var $live_site = '';
	var $host = 'localhost';
	var $user = 'root';
	var $password = 'twoje_haslo_do_lokalnej_BD';
	var $db = 'twoja_nazwa_lokalnej_BD';
	var $dbprefix = 'jos_';
	var $log_path = 'C:\\xampp\\htdocs\\joomla15\\logs';
	var $tmp_path = 'C:\\xampp\\htdocs\\joomla15\\tmp';
 • Zmienna $live_site to adres URL Twojej witryny, zwykle pozostawiamy pustą
 • Zmienna $host ma zwykle postać "localhost", jeśli powinna być inna, dowiesz się o tym od administratora.
 • Zmienna $user to nazwa użytkownika MySql. Na komputerze lokalnym jest to zwykle "root" albo "joomla", na zdalnym serwerze nazwy są różne. Jeśli tworzysz bazę samodzielnie, możesz użyć nazwy ustalonej przez siebie. Częściej jednak otrzymasz nazwę od dostawcy miejsca na serwerze.
 • Zmienna $db to nazwa Twojej bazy danych.
 • Zmienna $password to hasło użytkownika bazy danych. Uwaga: To nie jest to samo hasło, co hasło dostępu administratora do zaplecza.
 • Zmienna $dbprefix to przedrostek odróżniający nazwy tabel od nazw tabel przeznaczonych dla innych aplikacji.
 • Wartości $log_path oraz $tmp_path określają ścieżki na serwerze. Należy zapytać o nie administratora serwera. Bardzo możliwe jest także, że usługodawca umożliwia korzystanie z własnych katalogów /logs i /tmp. W takim przypadku po prostu załóż je w głównym katalogu witryny.

W Joomla 2.5 i 3.x mamy podobny zestaw zmiennych, ale poprzedzone są one słowem public. Dodatkowo mamy tutaj zmienną deklarującą typ bazy danych:

	public $live_site = '';
	public $dbtype = 'mysqli';
	public $host = 'localhost';
	public $user = 'joomla';
	public $password = 'joomla';
	public $db = 'j2515';
	public $dbprefix = 'lrhvb_';
	public $log_path = 'C:\\xampp\\htdocs\\j2515/logs';
	public $tmp_path = 'C:\\xampp\\htdocs\\j2515/tmp';
 • Stwórz bazę danych Joomla!, korzystając z funkcji phpMyAdmin. Hasło i nazwa użytkownika bazy danych muszą być na serwerze unikalne i zwykle są określane przez administratora. Nazwa może zawierać nazwę domeny lub jakiś przyrostek albo przedrostek, który pozwala w prosty sposób definiować niepowtarzalne nazwy.

Po tym punkcie kontynuuj kroki z procedury opisanej powyżej począwszy od kroku (4) "Skopiuj zawartość lokalnej bazy danych MySQL do bazy danych MySQL na serwerze".

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],