--=REKLAMA=--

Jak określić sumę kontrolną pakietu

Z Joomla!WikiPL

O ile pobieranie plików z Internetu jest czynnością prostą i codzienną, to sprawdzanie ich autentyczności i spójności, choć nie jest dużo trudniejsze, zdarza się wyjątkowo albo wcale. A w przypadku oprogramowania to czynność niebywale ważna. Błędy powstałe podczas pobierania mogą pozostać niezauważone i dać znać o sobie dopiero podczas instalacji. Kontrola poprawności plików pobranych z Sieci polega na sprawdzeniu tzw. sumy kontrolnej.

Co to jest suma kontrolna?

Suma kontrolna (ang. checksum, control total) jest to liczba służąca do sprawdzania poprawności pliku, wyliczona na podstawie jego zawartości za pomocą odpowiedniego algorytmu (przepisu, sposobu) i przesyłana razem z plikiem. Sumę kontrolną wyliczają urządzenia wysyłające i odbierające. System odbierający plik porównuje sumę wyliczoną przez siebie z sumą dołączoną do pliku. Jeśli są takie same, transmisja uznawana jest za bezbłędną. Sumy kontrolne nie są unikatowe, możliwe jest stworzenie wielu plików o takiej samej sumie kontrolnej), ale statystycznie jest to mało prawdopodobne. Próby umyślnego zafałszowania sumy kontrolnej z natury są skazane na niepowodzenie.

Istnieje kilka różnych rodzajów sumy kontrolnej, ale Centrum Projektu Joomla! publikuje pakiety dystrybucyjne i pakiety łatek z sumą kontrolną wyliczoną wedle algorytmu MD5. Jest to zawsze liczba 32-cyfrowa. Niestety, inni dystrybutorzy Joomla! i rozszerzeń dla Joomla! rzadko zaopatrują udostępniane pakiety w tę informację.

W systemach Uniksowych (jak Linux)

Najczęściej używamy programu md5sum. Możesz również skorzystać z darmowego programu JackSum. Pobierając program, zwróć uwagę, że występuje w dwóch wersjach - dla KDE i Gnome.

Otwórz konsolę. Przejdź do katalogu z plikiem, którego sumę kontrolną chcesz obliczyć. Wpisz:

md5sum pelna_nazwa_pliku

W przykładzie poniżej określamy sumę kontrolną MD5 dla pliku łatki aktualizującej:

md5sum Joomla_1.0.11_to_1.0.12-Stable-Patch_Package.tar.bz2
67534a24ca89b76f5ae197ed171bd75e Joomla_1.0.11_to_1.0.12-Stable-Patch_Package.tar.bz2

Aby poznać wszystkie szczegóły o programie md5sum, wpisz w wierszu poleceń

man md5sum 

Jeśli nie masz md5sum w systemie, trzeba go sposobem właściwymi dla posiadanej dystrybucji zainstalować.

Apple Mac OS X

Dla Mac OS X istnieje kilka narzędzi sprawdzających sumę kontrolną. Jedno z nich nazwane MD5 jest bezpłatnym programem dostępnym na Eternal Storms Software. Po zainstalowaniu wpisz sumę kontrolną pobranego pakietu i wskaż na dysku plik pakietu, którego sumę chcesz sprawdzić.

Microsoft Windows

Istnieje wiele rozwiązań, z któych można skorzystać w Windows, wśród nich także oprogramowanie freeware, m.in.:

Ponadto md5sum można znaleźć także w zestawie użytecznych narzędzi GNU dla Windows: http://unxutils.sourceforge.net

O niektórych piszemy poniżej.

winMD5sum

  1. Zainstaluj i uruchom winMD5Sum
  2. W pierwszym oknie otwórz plik, którego sumę kontrolną chcesz obliczyć
  3. Gdy otrzymasz wynik, skopiuj znaną Ci wcześniej sumę kontrolną sprawdzanego pliku i wklej do najniższego pola
  4. Kliknij odnośnik Compare (porównaj)

HashTab

Bardzo prostym w użyciu jest program HashTab z http://beeblebrox.org/hashtab/. Może być zainstalowany w dowolnej wersji Windows. Program dodaje do standardowego okna właściwości pliku dodatkową kartę, sprawdzającą sumę kontrolną:

  1. W oknie Eksploratora Windows wskaż kursorem myszki plik, którego sumę kontrolną chcesz sprawdzić
  2. Z menu podręcznego (prawy przycisk myszki) wybierz Właściwości
  3. Kliknij zakładkę HashTab
  4. Możesz nacisnąć polecenie Compare a file i wskazać na dysku komputera inny plik, którego sumę kontrolną chcesz porównać

Hashtab 210.png

FCIV

Program File Checksum Integrity Verifier można pobrać z witryny Microsoft (poszukaj odnośnika Download the File Checksum Integrity Verifier utility package now w tekście informacji). Program oferuje kilka opcji, najprostszy sposób skorzystania, to wydanie w wierszu polecenia, przywołanym w katalogu, w którym znajduje się plik, prostej komendy fciv.exe nazwa_pliku

Gdy suma kontrolna nie zgadza się

Pobierz plik jeszcze raz - najprawdopodobniej plik uległ uszkodzeniu podczas transmisji, a problemy niekoniecznie muszą się ujawnić podczas instalacji. Gdyby po ponownym pobraniu historia się powtórzyła, możesz zgłosić sprawę administratorowi witryny udostępniającej.

Wcześniej warto pobrać plik przy pomocy innej przeglądarki. Wiadomo np., że IE często jest bezpośrednią przyczyną błędnej transmisji.

Zobacz więcej

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],