--=REKLAMA=--

Formularz kontaktowy aiContactSafe/Konfiguracja

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 04:46, 14 lut 2010

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Konfiguracja

Po zainstalowaniu komponentu wypada przejrzeć i - w miarę potrzeb - poprawić domyślną konfigurację. Przechodzimy na stronę Komponenty → aiContactSafe → Ustawienia, na której możemy wyodrębnić kilka grup ustawień. Najpierw mamy zestaw odnoszący się do zaplecza administracyjnego komponentu, następnie kilka ustawień odnoszących się do witryny, a dokładniej standardowych ustawień formularzy kontaktowych. Trzeci zestaw opcji dotyczy ochrony antyspamowej, czwarty obsługi załączników, a ostatni kwestii instalacji i aktualizacji komponentu.

Ustawienia zaplecza

Aics conf ustaw zapl.png

 • Biblioteka GD - wyświetla wynik testu, czy zainstalowano niezbędną do obsługi CAPTCHA bibliotekę GD
 • Na zapleczu użyj stylu css aiContactSafe: zaznacz, aby strony zaplecza komponentu formatować zgodnie z regułami macierzystego arkusza CSS.
 • Włącz pomoc: zaznacz, aby wyświetlać na zapleczu pomoc podręczną komponentu.
 • Format daty: ustal format daty, jaki będzie stosowany w tym komponencie w polach daty.
 • Domyślny filtr wiadomości: na liście rozwijalnej zaznacz, który z filtrów zastosować jako domyślny w wykazie wiadomości na zapleczu. Standardowa lista zawiera 4 stany wiadomości:
  • Nowe
  • Przeczytane
  • Udzielono odpowiedzi
  • Zarchowizowane

Ustawienie formatu daty wpływa jedynie na daty widoczne na stronach zaplecza komponentu. Daty na stronach witryny formatowane są zgodnie z ustawieniami regionalnymi Joomla!. Określając format daty, korzystamy z funkcji php - strftime(), objaśnionej w podręczniku php.

Ustawienia formularzy kontaktowych

Aics conf ustaw front.png

 • Kolumn w obszarze tekstowym: określ ilość kolumn w obszarze tekstowym formularza kontaktowego. Ustawienie formatuje obszar tekstowy tylko wówczas, jeśli odpowiednich reguł nie zdefiniowano w arkuszach CSS. Ustawioną tu wartość można przesłonić, definiując w parametrach pola styl wewnątrzliniowy. Jeśli to tylko możliwe, zaleca się przeniesienie wszelkich reguł formatujących do kaskadowych arkuszy stylów.
 • Wierszy w obszarze tekstowym: określ ilość wierszy w obszarze tekstowym formularza kontaktowego. Ustawienie formatuje obszar tekstowy tylko wówczas, jeśli odpowiednich reguł nie zdefiniowano w arkuszach CSS. Ustawioną tu wartość można przesłonić, definiując w parametrach pola styl wewnątrzliniowy. Jeśli to tylko możliwe, zaleca się przeniesienie wszelkich reguł formatujących do kaskadowych arkuszy stylów.
 • Domyślny nadawca: określ nazwę użytkownika umieszczaną domyślnie w polu formularza przeznaczonym na nazwę („Pole na nazwę nadawcy”), jeśli pozostawisz puste, możesz w dalszej części zarządzić, że w polu tym będzie umieszczana nazwa witryny.
 • Domyślny email: określ zwrotny adres poczty elektronicznej umieszczany domyślnie w polu formularza przeznaczonym na adres email („Pole na adres email”), jeśli pozostawisz puste, możesz zdecydować w dalszej części o umieszczeniu tutaj domyślnego adresu witryny.
 • Domyślny temat: : określ temat wiadomości umieszczany domyślnie w polu formularza przeznaczonym na temat listu („Pole na temat listu”). Zostaw puste, aby nie dodawać żadnego przedrostka do tematu zdefiniowanego w profilu.
 • Adres nadawcy Joomla domyślnym: zaznacz, aby w polu formularza przeznaczonym na adres email domyślnie umieszczany był adres zwrotny ustawiony w konfiguracji globalnej Joomla!.

Ochrona przed spamem

Aics conf antyspam.png

Angielskie słowo safe w nazwie rozszerzenia ma swe źródło w cennych funkcjach komponentu, powodujących, że poczta otrzymywana z witryny może być względnie bezpieczna. Komponent oferuje trzy, a nawet cztery możliwości ochrony poczty: „kapczę”, czyli weryfikację wysyłających za pomocą obrazków ochronnych, blokowanie niechcianych wiadomości, blokowanie nadawców z określonych adresów IP bądź adresów ustalanych wyniku filtrowania niechcianych wiadomości.

 • Włącz filtr antyspamowy: zaznacz, aby sprawdzać, czy wiadomości zawierają niechciane treści (słowa), i blokować wiadomości podejrzane o spam,
 • Blokuj wiadomości ze słowami: wypisz słowa niedozwolone w wiadomościach, klasyfikujące je jako spam; oddziel je średnikami ";".
 • Zapisuj blokowane wiadomości: Jeśli włączysz (zaznaczysz), to wiadomości zakwalifikowane jako spam nie zostaną wysłane, ale zostaną zarejestrowane w bazie danych.
 • Włącz blokowanie IP: zaznacz, aby zablokować wysyłanie wiadomości z wyszczególnionych w następnym polu adresów IP.
 • Zablokuj IP: wypisz, oddzielając średnikami ";", adresy IP, które chcesz blokować. Możesz użyć "*", aby wyszczególnić całą klasę. Na przykład 123.123.*.* zablokuje wszystkie IP rozpoczynające się od 123.123.
 • Przekieruj blokowane IP na: wpisz adres strony, na którą zostanie przekierowany użytkownik z zablokowanego IP. Domyślnie używana jest strona startowa.
 • Blokuj IP, z których wysłano spam: zaznacz, aby zablokować wysyłanie wiadomości z adresów IP, z których wysłane zostały niechciane wiadomości (z zabronionymi słowami). Jeśli włączysz, adresy IP, z których została wysłana jakakolwiek wiadomość z zabronionymi słowami, będą blokowane automatycznie.
 • Maks. wiadomości powodujących zablokowanie IP: określ ilość niechcianych wiadomości, powyżej której adres IP będzie blokowany.
 • Przed zablokowaniem IP zliczaj wiadomości przez: określ czas, w jakim obliczać ilość wiadomości ze słowami niedozwolonymi, by włączyć blokadę IP.
 • Powiadamiaj o zablokowaniu IP na adres: wpisz adres email, na który system będzie wysyłać powiadomienie o automatycznym zablokowaniu IP.

Ustawienia obsługi załączników

Aics conf zalaczniki.png

 • Katalog na załączniki: wpisz ścieżkę do katalogu przeznaczonego na pliki załączników.
 • Maks. rozmiar załączników (w bajtach): określ maksymalny rozmiar pliku załącznika w bajtach.(1024 bajtów = 1KBajt; 1048576 bajtów = 1 MBajt; 5242880 Bajtów = 5 MBajtów). Ten rozmiar musi być równy bądź mniejszy od wartości parametru "upload_max_filesize" w pliku konfiguracyjnym php.ini. Więcej informacji znajdziesz na stronie : http://www.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.upload-max-filesize.
 • Dozwolone typy załączników: wypisz formaty plików, jakie można dołączać do wiadomości. Oddziel każdy przecinkiem (,).
 • Załącz do listu: załącznik może zostać wysłany jako odnośnik do pliku na serwerze albo może być dołączony do wiadomości. Aby dołączać pliki do wiadomości, zaznacz to pole.
 • Usuń pliki po wysłaniu wiadomości: zaznacz, aby po wysłaniu wiadomości usuwać załączone pliki; to ustawienie ma sens, o ile powyżej włączono opcję „Załącz do listu”.

Instalacja dodatków, aktualizacje

Ta część ustawień zdaje się być ukryta zbyt głęboko. Trzy z nich decydują o działaniu współpracujących z komponentem składników - modułu i dodatków. W trakcie instalacji komponentu są one przesyłane na serwer, ale nie są instalowane w Joomla!. Naciśnięcie tutaj przycisków „sprawdzających”

Aics conf instalacje.png

 • Sprawdź plik języka: naciśnij, aby instalator aiContactSafe sprawdził, czy zostały zainstalowane wszystkie pakiety językowe korespondujące z językami zainstalowanymi w Joomla.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Spowoduje nadpisanie plików znajdujących się już w Joomlowych katalogach z językami, plikami rozprowadzanymi z posiadaną wersją aiContactSafe. Jeśli więc masz już zainstalowane własne tłumaczenie albo tłumaczenie rozprowadzane np. przez PCJ, nie korzystaj z tego przycisku!.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli usuniesz wszystkie tabele komponentu, niemożliwe będzie odzyskanie przechowywanych w nich wiadomości.Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],

Źródło „http://wiki.joomla.pl/index.php?title=Formularz_kontaktowy_aiContactSafe/Konfiguracja&oldid=25367