--=REKLAMA=--

Ładowanie dodatkowych plików językowych

Z Joomla!WikiPL

Wersja Skipper (dyskusja | edycje) z dnia 22:17, 20 gru 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Omówienie

Wielokrotnie występuje potrzeba uwzględnienia w kodzie czynności ładowania dodatkowych plików języka. Przykładem może być ładowanie plików języka komponentu do modułu stanowiącego część tego komponentu. Poniższy przykład ilustruje załadowanie pojedynczego pliku języka i dołączenia jego zawartości do już istniejących łańcuchów tego języka.

Poniżej kod wykonujący tę operację

Kod PHP

$lang = JFactory::getLanguage();
$extension = 'com_helloworld';
$base_dir = JPATH_SITE;
$language_tag = 'en-GB';
$reload = true;
$lang->load($extension, $base_dir, $language_tag, $reload);

Poniżej wyjaśnienie znaczenia zmiennych

1. $extension - określa, jaki plik języka będzie ładowany.

2. $base_dir - w przypadku plików języka przechowywanych w innej lokalizacji zmienna powinna przyjąć wartość JPATH_SITE. Wartość domyślna to JPATH_BASE [opcja].

3. $language_tag - to zmienna definiująca język użytkownika. Jej wartość określa właściwe pliki języka do załadowania. Wartość domyślna to wartość wybranego języka zaplecza [opcja].

4. $reload - wartość "true" wymusza przeładowanie plików języka. [opcja].


© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Loading_extra_language_files udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Coolbung.
© Tłumaczenie: Skipper. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.