--=REKLAMA=--

VirtueMart/Importowanie i eksportowanie danych

Z Joomla!WikiPL

< Komentarze i oceny

Import-eksport CVS

Następujące pola możesz wykorzystać podczas importowania i eksportowania danych o produktach.

pole Opis Procedura Wartości Uwagi
attribute Atrybuty - różne właściwości produktu wyszczególniane w specyfikacji, np. umożliwia określenie rozmiaru i koloru koszulki.

Używając poniższych opcji, możesz różnicować cenę produktu w zależności od atrybutów:
+ : doda kwotę do ceny produktu.
- : odejmie kwotę od ceny produktu.
= : ustawi wprowadzoną tu cenę produktu bez względu na wybrane opcje.

1. Wybierz nazwę "attribute" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę w formacie tekstowym - atrybutem i ceną.
tekst kod HTML niedozwolony
Opis musi być oddzielony średnikiem (;) wartości muszą być oddzielone przecinkami (,), np.
Rozmiar,XL[+1.99],M,S[-2.99];Kolor,Czerwony,Zielony,Żółty[=24.00];
attribute_values Wartości atrybutów oznaczają właściwość produktów podrzędnych (asortymentu) Np. wartością atrybutu kolor może być "zielony". 1. Wybierz nazwę "custom_attribute" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z tekstem nazywającym wartość.
tekst kod HTML niedozwolony
Wartości muszą być rozdzielone znakiem pionowej kreski (|), np.
attribute_name::attribute_value|attribute_name::attribute_value
attributes Atrybuty - właściwości asortymentu, np. swetry w kolorach czerwonym zielonym, niebieskim. Kolor jest atrybutem. 1. Wybierz nazwę "attributes" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z tekstem nazywającym atrybut.
tekst kod HTML niedozwolony
Wartości muszą być rozdzielone znakiem pionowej kreski (|), np.
attribute_name::list_order|attribute_name::list_order
category_path Ścieżka kategorii. Określa, do której kategorii produkt zostanie przyporządkowany. DOTYCZY TYLKO głównych produktów, nie dotyczy podrzędnych kategorii. Dla kategorii podrzędnych pole to MUSI pozostać NIEWYPEŁNIONE. Pole to MUSI pozostać również NIEWYPEŁNIONE dla głównych produktów, do których nie ma produktów podrzędnych. 1. Wybierz nazwę "category_path" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę ze ścieżką.
tekst kod HTML niedozwolony
Elementy ścieżki kategorii muszą być oddzielone ukośnikiem skierowanym górną częścią w prawo (/), np.
Meble/Krzesła/Wyściełane
custom_attribute Własny atrybut klienta. Dodaje do karty produktu pole tekstowe umożliwiające wpisanie atrybutu przez klienta. 1. Wybierz nazwę "custom_attribute" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z tekstem - typem atrybutu.
tekst kod HTML niedozwolony
Wartości muszą być rozdzielone średnikiem (;), np.
Nazwa;Dodatki
manufacturer_id Identyfikator producenta. Może być używany razem z polem z nazwą producenta. musi być wartością unikalną, niepowtarzalną. Może być używany razem z nazwą producenta. Jeśli nie podasz ID producenta, a podasz nazwę, odnośnik do producenta zostanie dodany/zmodyfikowany. Proces dodawania/aktualizacji producentów oparty jest na następujących zasadach:
1. Nazwa istnieje, ID istnieje --> ID jest modyfikowane, jeśli jest inne
2. Nazwa istnieje, ID nie istnieje --> Dodawany jest nowy kolejny rekord z producentem ID
3. Nazwa nie istnieje, ID istnieje --> Ogólna nazwa zostanie dodana do ID
4. Nazwa nie istnieje, ID nie istnieje --> Nie będzie żadnego działania
Jeśli nie jest podana ani nazwa producenta, ani ID, skrypt nie tworzy nowego wpisu, aby zapobiec wielokrotnemu powtarzaniu automatycznych nazw.
1. Wybierz nazwę "manufacturer_id" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z ID producenta.
liczbowe
manufacturer_name Nazwa producenta. Może być używane razem z ID producenta. Jeśli nie podasz ID producenta, w bazie sprawdzane są tylko nazwy producentów. Jeśli nie ma takiego wpisu, zostanie utworzony nowy producent z unikalnym kolejnym numerem ID. Proces dodawania/aktualizacji producentów oparty jest na następujących zasadach:
1. Nazwa istnieje, ID istnieje --> ID jest modyfikowane, jeśli jest inne
2. Nazwa istnieje, ID nie istnieje --> Dodawany jest nowy kolejny rekord z producentem ID
3. Nazwa nie istnieje, ID istnieje --> Ogólna nazwa zostanie dodana do ID
4. Nazwa nie istnieje, ID nie istnieje --> Nie będzie żadnego działania
1. Wybierz nazwę "manufacturer_name" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z nazwą producenta.
tekst kod HTML niedozwolony
price_delete Pole "price_delete" jest polem specjalnym. Służy do oznaczania, czy cena produktu ma zostać usunięta. Funkcji tej używa się przy imporcie cen wielokrotnych. Aby usunąć cenę muszą być użyte następujące pola:
 • product_sku
 • product_price
 • product_currency
 • price_quantity_start
 • price_quantity_end
1. Wybierz nazwę "price_delete" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z wartością Y. Jeśli pole ma inną wartość cena nie zostanie usunięta.
Y
N
brak lub inna wartość
Tak, cena zostanie usunięta
Nie, cena nie zostanie usunięta
Cena nie zostanie usunięta.
price_quantity_end Ilość przy której cena już nie jest dostępna. 1. Wybierz nazwę "price_quantity_end" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z wartością liczbową.
liczbowa
price_quantity_start Ilość, przy której dana cena jest dostępna. 1. Wybierz nazwę "price_quantity_start" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z wartością liczbową.
liczbowa
product_availability Czas oczekiwania na dostawę/wysyłkę towaru. Wartością może być opis słowny albo nazwa pliku z grafiką. Plik z obrazkami muszą znajdować się w katalogu "shop_image/availability/". 1. Wybierz nazwę "product_availability" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z wartością tekstową.
tekst kod HTML niedozwolony
product_available_date Data, od której produkt będzie dostępny. Do importu data być w formacie: dzień/miesiąc/rok albo dzień-miesiąc-rok. W systemie Windows data nie może przekroczyć 19/01/2038. 1. Wybierz nazwę "product_available_date" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z wartością typu data. Jeżeli pole zawierać będzie jakiekolwiek inne dane, zostanie zignorowane.
data dzień/miesiąc/rok albo dzień-miesiąc-rok
product_box Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym. 1. Wybierz nazwę "product_box" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z ilością sztuk w pudle.
Liczbowe
product_currency Waluta. Przy określaniu cen produktów mogą być stosowane różne waluty. 1. Wybierz nazwę "product_currency" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z nazwą waluty.
tekst kod HTML niedozwolony
np. EUR, USD, IDR
product_delete Pole product_delete jest polem specjalnym. Służy do oznaczania, czy towar ma być usunięty. 1. Wybierz nazwę "product_delete" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj kolumnę do pliku CSV z wartością Y. Jeśli pole będzie zawierać jakąkolwiek inną wartość produkt nie zostanie usunięty.
Y
N
Puste lub inna wartość
Tak, produkt zostanie usunięty
Nie, produkt nie będzie usunięty
Produkt nie będzie usunięty
product_desc Pełny opis produktu. 1. Wybierz nazwę "product_desc" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do pliku CSV kolumnę z pełnym opisem produktu.
tekst dozwolony kod HTML
product_discount Wyrażona procentowo lub kwotowo wysokość opustu (przeceny) produktów oferowanych w ramach promocji czy np. sezonowych obniżek cen. Wprowadź dokładne wartości odliczenia (opustu), podobnie, jak wprowadzasz wartości na liście rabatów/opustów. Jeżeli obniżka/rabat już w bazie istnieje, zmiana nie zostanie wprowadzona - produkt zachowa istniejącą wartość. Skrypt ocenia, czy rabat już istnieje w bazie na podstawie porównania następujących wartości:
1. Wartość, kwotowa lub procentowa
2. Data rozpoczęcia promocji
3. Data zakończenia promocji
Procedura ta zapobiega przepełnieniu bazy identycznymi wpisami.
1. Wybierz nazwę "product_discount" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Opcjonalnie: Wybierz nazwę "product_discount_date_start" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
3. Opcjonalnie: Wybierz nazwę "product_discount_date_end" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
4. Dodaj do wybranej kolumny w pliku CVS odpowiednią wartość.
 • product_discount
  • Kwota
  • Procent:
 • product_discount_date_start
  • Data
 • product_discount_date_end
  • Data
Gdy wartość procentowa, usi być podany znak procentu %, np. 10%.
Format daty: dzień/miesiąc/rok or dzień-miesiąc-rok.
Dzień i miesiąc można zapisać w notacji 1- lub 2-cyfrowej. Rok można zapisać w notacji 2- lub 4-cyfrowej.
product_discount_date_end Data, do której obowiązuje rabat/obniżka. Więcej informacji znajdziesz przy opisie pola "product_discount". 1. Wybierz nazwę "product_discount_date_end" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do wybranej kolumny w pliku CSV pole z datą.
data Format daty: dzień/miesiąc/rok or dzień-miesiąc-rok.
Dzień i miesiąc można zapisać w notacji 1- lub 2-cyfrowej. Rok można zapisać w notacji 2- lub 4-cyfrowej.
product_discount_date_start Data, od której obowiązuje rabat/obniżka. Więcej informacji znajdziesz przy opisie pola "product_discount". 1. Wybierz nazwę "product_discount_date_start" z menu rozwijanego na karcie Konfiguracja.
2. Dodaj do wybranej kolumny w pliku CSV pole z datą.
data Format daty: dzień/miesiąc/rok or dzień-miesiąc-rok.
Dzień i miesiąc można zapisać w notacji 1- lub 2-cyfrowej. Rok można zapisać w notacji 2- lub 4-cyfrowej.

Importowanie danych z pliku CVS

1. Przygotuj listę produktów w formie pliku CSV z nagłówkami lub bez nagłówków kolumn.

Zalecamy, aby do rozdzielenia tekstu użyć znaku ~ (tylda) a do rozdzielenia pól znaku ^ (caret).

Przykładowy plik:

~G01~^~Szpadel ręczny ~^~ Narzędzia ręczne ~^~4.99000~^~  
 
Tutaj zwięzły opis szpadelka.
 
~^~  
<ul>
<li>Cecha szpadelka</li> 
<li>Cecha szpadelka</li> 
<li>Cecha szpadelka</li>
<li>Jak korzystać? autorstwa Bob Costasa</li>
</ul>
 
Specyfikacja
5\~ średnica
Nachylenie uchwytu itd.
 
~^~8d886c5855770cc01a3b8a2db57f6600.jpg~^~cca3cd5db813ee6badf6a3598832f2fc.jpg~
^~10.0000~^~kg~^~0.0000~^~0.0000~^~0.0000~^~cali~^~10~^~1072911600~^~1~^~1~^~2~^~0~^~G01~
^~~^~~^~Kolor::1|Size::2~^[[Użytkownik:Zwiastun|Stefan Wajda &#91;zwiastun&#93;]]G02~
^~Szpadel większy~^~Narzędzia ogrodowe~^~49.99000~^~Tu krótki opis.~^~  
<ul>
<li>Zaleta szpadla</li> 
<li>Zaleta szpadla</li> 
<li>Zaleta szpadla</li>
<li>Włącznie z nagraniem video Jak korzystać? autorstwa Bob Costasa </li>
</ul>
 
Specyfikacja
5\~ średnica
Nachylenie uchwytu itd.
 
~^~ffd5d5ace2840232c8c32de59553cd8d.jpg~^~8cb8d644ef299639b7eab25829d13dbc.jpg~
^~10.0000~^~kg~^~0.0000~^~0.0000~^~0.0000~^~cali~^~76~^~1072911600~^~0~^~1~^~2~^~0~^~G02~
^~~^~~^~Materiał::1~^[[Użytkownik:Zwiastun|Stefan Wajda &#91;zwiastun&#93;]]G03~
^~Szpadelek~^~Narzędzia ogrodowe~^~24.99000~^~Tu krótki opis.~^~  
 
 <ul>
<li>Zaleta szpadelka</li> 
<li>Zaleta szpadelka</li> 
<li>Zaleta szpadelka</li>     
<li>Włącznie z nagraniem video Jak korzystać? autorstwa Bob Costasa </li>
</ul> 
 
Specyfikacja
5\~ średnica
Nachylenie uchwytu itd.
 
~^~8147a3a9666aec0296525dbd81f9705e.jpg~^~520efefd6d7977f91b16fac1149c7438.jpg
~^~10.0000~^~kg~^~0.0000~^~0.0000~^~0.0000~^~cali~^~32~^~1072911600~^~0~^~1~^~2~^~0~^~G03~
^~Size,XL[+1.99],M,S[-2.99];Kolor,Czerwony,Zielony,Żółty[=24.00]~^~~^~~^~~

2. Ustaw pola na karcie "Konfiguracja" dokładnie takiej samej kolejności, jak w pliku CSV.

Np. product_sku, product_desc, product_price, category_path

Aby dodać nowy produkt musisz użyć MINIMUM następujących pól:

 • product_sku: symbol produktu
 • product_name: nazwa produktu
 • category_path: ścieżka do kategorii
Ikona informacja.png
 Informacja

category_path jest ciągiem nazw kategorii i podkategorii oddzielonych ukośnikiem, np. kategoria/podkategoria_1/pod-kategoria_2


Aby dodać produkt do kilku kategorii, oddziel poszczególne kategorie znakiem pionowej kreski: |

kategoria/podkategoria_1/pod_kategoria_2|kategoria2/podkategoria22|kategoria3/podkategoria33

3. Zaznacz odpowiednie znaki rozdzielające na karcie "Import/Eksport".

4. Określ na karcie "Import/Eksport" ustawienia aktualizacji.

5. Wskaż, skąd wczytać plik źródłowy: z lokalnego komputera - Wyślij plik CSV lub z serwera Importuj plik CSV z serwera.

6. Rozpocznij importowanie.

Ustawienia aktualizacji

 • Pomiń pierwszą linię
  Pierwsza linia w pliku CSV zawiera nagłówki z nazwami pól (kolumn). Zaznacz tę opcję, aby opuścić treść pierwszej linii podczas importowania danych. Zapobiega to dodaniu pierwszej linii jako rekordu w bazie.
 • Nadpisuj istniejące dane
  Gdy dodajesz nowe produkty do bazy, odznacz te opcję, aby napisanie istniejących informacji nowymi. Domyślnie zaznaczona do aktualizacji produktów.
 • Pomiń wartości domyślne
  Wartości domyślne można ustalić na karcie Konfiguracja. Są one zapisywane, gdy pole jest puste. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas importu puste pola nie będą aktualizowane.
 • Tylko aktualizacja cennika
  Opcji Tylko aktualizacja cennika użyj tylko wówczas, gdy chcesz jedynie uaktualnic ceny. Plik CSV powinien zawierać tylko dwie kolumny:
  1. product_sku
  2. product_price
  Zwróć uwagę, że NIE uwzględnia on parametrów określonych na karcie Konfiguracja.
 • Użyj nagłówków kolumn do konfiguracji
  Jeśli w pierwszej linii pliku CVS zostanie umieszczony wiersz z nagłówkami kolumn, zaznacz tę opcję. Nagłówki kolumn muszą dokładnie odpowiadać nazwom pól w tabeli bazy danych, wyszczególnionych na karcie "Dostępne pola". Własna konfiguracja określona nagłówkami zostanie zastosowana tylko podczas importu. Nie powoduje zapisania konfiguracji pól. W tym przypadku nie można używać wartości domyślnych
 • Wyświetlaj podgląd
  Przed rozpoczęciem importowania wyświetla podgląd 5 linii importowanego pliku. Importowanie może być przerwane lub kontynuowane.
 • Diagnostyka - zapisz przebieg operacji
  W przypadku problemów zaznaczenie tej opcji dostarczy Ci informacji o ich przyczynach. Na końcu importowanego pliku zostanie wygenerowany raport wyszczególniający kolejne kroki i zapytania podczas importu.

Typy produktów

Aby dodać typy produktów potrzebujesz 4 plików CSV. Każdy z nich odpowiada za część importu typów produktów.

 • Typy produktów
  Ten plik CSV zawiera główne typy produktów i wygląda jak poniżej:
product_type_name product_type_description product_type_publish product_type_browsepage product_type_flypage
Music track Track Y
Music album Album Y
Music artist Artist Y
 • Parametry typu produktu
  Ten plik CSV zawiera parametry typu produkt i wygląda jak poniżej:
product_type_name product_type

_parameter_name

product_type

_parameter_label

product_type

_parameter_description

product_type

_parameter_list_order

product_type

_parameter_type

product_type

_parameter_values

product_type

_parameter_multiselect

product_type

_parameter_default

product_type

_parameter_unit

Music artist Nazwa Nazwa Nazwa artysty 1 I N
Music artist Birth Birth Artist Birth 2 D N
Music album Czas trwania Czas trwania Duration of album 3 M 0:01:00;00:02:00;00:03:00 Y 00:02:00 minuty
 • Parametry typu produktu mogą przybierać różne wartości - wymienione poniżej
  • I: Liczba całkowita
  • T: Tekst
  • S: Krótki tekst (255 znaków)
  • F: Liczba zmiennoprzecinkowa
  • C: Znak
  • D: Data i Czas
  • M: Czas
  • V: Wiele wartości
  • B: Przełamanie linii
 • Szczegóły parametrów typu produktu
  Ten plik CSV zawiera szczegóły parametrów typu produktu i powinien wyglądąć tak:
product_sku product_type_name product_type_parameter_namex product_type_parameter_namex
1234 Music artist Śpiewająca gwiazda 1975
5678 Music artist Tańczący Band 1980
 • Dla szczegółów parametrów typu produktu musisz rozdzielić pliki CSV, ponieważ kolumny z nazwami dla każdego pliku CSV są inne ze względu na inne zestawy parametrów.
 • Połączenia typu produktu z kodem produktu (sprzężenie)
  Ten plik zawiera połączenie typu produktu i KODu produktu. Powinien wyglądać następująco:
product_sku product_type_name
1234 Music artist
5678 Music artist

Procedura

 1. Wczytaj plik CSV: Typy produktów
 2. Wczytaj plik CSV: Parametry typów
 3. Wczytaj plik CSV: Szczegóły parametrów typów produktów
 4. Wczytaj plik CSV: Połączenia typu produktu z kodem produktu

Czyszczenie bazy danych

Ikona informacja.png
 Informacja

 OPERACJA NIEODWRACALNA


Czyszczenie bazy spowoduje:

 • nieodwracalne usunięcie wszystkich danych w następujących tabelach:
  • products
  • products
  • product_price
  • product_mf_xref
  • product_attribute
  • category
  • category_xref
  • product_attribute_sku
  • product_category_xref
  • product_discount
  • product_type
  • product_type_parameter
  • product_product_type_xref
 • nieodwracalne usunięcie wszystkich danych, poza pierwszym wpisem w tabeli
  • manufacturer
 • nieodwracalne usunięcie z bazy danych całej tabeli
  • product_type_x gdzie "x" oznacza numer tabeli. Numer ten odpowiada typom produktów istniejącym w systemie. Po usunięciu wszystkich wpisów, tabele te zostaną również skasowane. Import nowych typów produktów spowoduje ponowne utworzenie odpowiednich tabel

Procedura

 1. Wybierz opcję „Wyczyść bazę danych” z listy rozwijanej w „Ustawieniach aktualizacji”
 2. Zaznacz „Diagnostyka - zapisz przebieg operacji” jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o wyniku operacji
 3. Kliknij „Wyślij plik CSV” lub „Importuj plik CSV z serwera”. Nie ma potrzeby podawać nazwy pliku.
 4. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie zamiaru. Kliknij „OK”, aby wykonać operację lub „Zrezygnuj”, aby ją przerwać.
 5. Zależnie od dokonanego wyboru - baza danych zostanie wyczyszczona albo powrócisz do okna głównego.

Import wielu cen

Procedura

 1. Przygotuj plik CSV zawierający następujące pola:
  • product_sku
  • product_price
  • product_currency
  • price_quantity_start
  • price_quantity_end
  • price_delete
  Zobacz na karcie "Dostępne pola", jaki rodzaj informacji zawiera każde z pól. Jeśli chcesz, możesz umieścić w pierwszej linii nagłówki kolumn.
 2. Ustaw kolejność pól na karcie "Konfiguracja" lub, jeśli dodałeś nagłówki kolumn pliku CSV zaznacz w ustawieniach importu opcję "Użyj do konfiguracji nagłówków kolumn".
 3. Wybierz opcję "Wczytanie wielu cen" z listy rozwijanej w "Ustawieniach aktualizacji"
 4. Opcjonalnie, możesz wybrać "Wyświetlaj podgląd" i/lub "Diagnostyka - zapisz przebieg operacji"
 5. Kliknij przycisk "Przeglądaj" i wskaż na komputerze lokalnym plik do importu lub prześlij go na serwer do odpowiedniego katalogu.
 6. Kliknij "Wyślij plik CSV" albo "Importuj plik CSV z serwera" w zależności od lokalizacji pliku CSV
 7. Ceny zostaną zaimportowane

Usuwanie cen

Korzystanie z wielu cen powoduje, że konieczne jest również ich usuwanie. Cena zostanie usunięta, jeśli dla poniższych pól istnieją odpowiednie wpisy w bazie danych:

 • product_sku
 • product_price
 • product_currency
 • price_quantity_start
 • price_quantity_end


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],