--=REKLAMA=--

Poradnik autora

Z Joomla!WikiPL

Krok 1. Zaloguj się - potwierdź swoje prawa

Artykuły w Joomla 1.5 mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy przypisani do grupy autorzy lub wyższej. Jeśli więc masz wystarczające uprawnienia, zaloguj się, by je potwierdzić. Poszukaj na stronie głównej formularza Logowanie i:
15 front log in.png

 • wpisz swoją nazwę użytkownika,
 • wpisz swoje hasło,
 • naciśnij przycisk Zaloguj.

Możesz również zaznaczyć opcję Pamiętaj mnie, dzięki której następnym razem logowanie nastąpi automatycznie.

Krok 2. Otwórz „redaktora”

Artykuły dodajemy za pomocą specjalnego formularza - „Redaktora”. Możesz go otworzyć w dwojaki sposób:

 • W menu użytkownika - naciśnij łącze Wyślij artykuł.

  15 front send article.png

 • Na stronach typu Lista artykułów w kategorii - naciśnij przycisk Nowy, umieszczony standardowo pod listą artykułów.

  15 front article add new.png

Krok 3. Zredaguj treść

Okno redaktora; jest „dwupiętrowe”:

 • w części górnej ustalamy treść artykułu,
 • w części dolnej możemy określić dodatkowe przydatne własności artykułu.


15 front article add edit.png

 1. Zatytułuj artykuł: wpisz słowo lub wyrażenie sygnalizujące treść artykułu.
 2. Ustal treść:
  • Możesz dodać wprowadzenie (2): zwięzły tekst przeznaczony dla przeglądów artykułów.
  • Możesz wstawić znacznik odnośnika „Więcej” (3): przeznaczony dla przeglądów artykułów.
  • Możesz wpisać tekst główny (4): widoczny tylko na stronie wyświetlającej cały artykuł.
  • Możesz podzielić artykuł na strony (5): naciśnij przycisk Podział strony i dodaj pozycje spis treści.
  • Możesz dodać ilustracje (6): naciśnij przycisk Grafika i wybierz obrazek spośród wczytanych wcześniej albo prześlij własny; opcjonalnie możesz również wskazać adres obrazu umieszczonego gdzieś w Internecie.
 3. Zapisz artykuł, naciskając przycisk w prawym górnym rogu redaktora(7). Możesz nacisnąć Anuluj, aby zrezygnować z tworzenia artykułu.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Podział na wprowadzenie i tekst główny nie jest konieczny. Konieczne jest natomiast umieszczenie jakiejkolwiek treści artykułu.


Krok 4. Określ dodatkowe własności

W dolnej części redaktora znajdują się dwie sekcje, w których można sprecyzować własności wpływające na niektóre aspekty prezentacji artykułu na stronach witryny oraz wspomagające wyszukiwarki internetowe w sklasyfikowaniu artykułu.

Dla celów administracyjnych

15 front article add publ.png

 • Sekcja: możesz wybrać z listy rozwijanej jedną z sekcji lub pozostawić oznaczenie Nierzypisany.
 • Kategoria: jeśli przypiszesz artykuł do sekcji, zaznacz na liście rozwijanej jedną z kategorii.
 • Opublikowany: te opcję widzą osoby z uprawnieniami od wydawcy wzwyż. Artykuły dodane przez autorów i redaktorów udostępniane są na witrynie dopiero po ich opublikowaniu przez osobę z uprawnieniami wydawcy. Wydawca może tez wstrzymać publikację każdego artykułu
 • Na Startowej: ustal, czy umieścić artykuł w przeglądzie Strona startowa.
 • Inna nazwa autora: Jeśli nie Ty jesteś autorem, wpisz tutaj jego nazwę. Możesz również podać swoje imię i nazwisko.
 • Rozpocznij: ustal inną datę rozpoczęcia publikacji niż data umieszczenia artykułu.
 • Zakończ publikowanie:: ustal datę zakończenia publikacji.
 • Poziom dostępu: ustal zakres praw wymaganych do przeglądania artykułu.

Dla wyszukiwarek internetowych

Aby ułatwić pracę sieciowym programom indeksująco-wyszukiwawczym w klasyfikacji artykułu, a przede wszystkim aby zwiększyć szansę znalezienia artykułu przez internautów, poświć chwilę czasu na dodanie meta informacji. 15 front article add meta.png

 • Opis: Możesz podać zwięzłe streszczenie artykułu (ok. 20 słów).
 • Słowa kluczowe: Wybierz z artykułu kilka najważniejszych słów i wyrażeń i umieść je tutaj w takiej formie, w jakiej zostały użyte w artykule, a w artykule użyj ich w formie, w jakiej stosują je najczęściej użytkownicy i w jakiej użytkownicy najprawdopodobniej będą je wpisywać w wyszukiwarkach internetowych. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.

Informacje te umieszczane są w nagłówku dokumentu wyświetlającego stronę, a więc nie są widoczne dla zwykłego użytkownika. "Widzą je" natomiast i zapamiętują roboty przeszukujące Internet i klasyfikujące treści. Treść opisu wyświetlana jest w wynikach wyszukiwania. Łatwo policzyć, że np. wyszukiwarka Google wyświetla ok. 20 słów. Jeśli nie umieścisz tekstu opisu, wyszukiwarki skorzystają albo z ogólnego opisu witryny albo z początku tekstu, który znajdą w głównej części strony.

15 article meta search.png

Słowa kluczowe będą widoczne jedynie w dokumencie źródłowym. Korzystają z nich niektóre roboty indeksujące internet. Ponadto wykorzystywane są do wyświetlania reklam kontekstowych przez moduł Reklama.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],