--=REKLAMA=--

Zrozumieć Joomla!

Z Joomla!WikiPL

Aby zrozumieć, jak Joomla działa, pomyśl o Joomla jak o systemie operacyjnym swojego komputera (OS), np. Microsoft Windows, Apple Mac OS czy Linux.

Podstawowe podobieństwo polega na tym, że ani system operacyjny, ani Joomla! nie są przeznaczone do bezpośredniego używania. Aby coś pożytecznego zrobić na swoim komputerze, musisz posiadać aplikacje osadzone w systemie operacyjnym. W Joomla! musisz posiadać rozszerzenia. Podobnie, jak system operacyjny posiada kilka wbudowanych aplikacji, tak i Joomla posiada kilka wbudowanych rozszerzeń, które wykonują najważniejsze zadania.

Dalsze różnice i podobieństwa można znaleźć w tabeli poniżej.

Tabela porównawcza

Joomla! w porównaniu z systemami operacyjnymi (np. Microsoft Windows, Apple Mac OS lub Linux)
Koncepcja Joomla! Koncepcja systemów operacyjnych
Rozszerzenia Dodane aplikacje (np. Word, Chrome, Music Player, Photoshop)
Rdzenne rozszerzenia Wbudowane aplikacje (np. Przycisk Start, Wygaszacz Ekranu, Wyszukiwarka plików)
Baza danych System plików (jeden typ plików)
System plików System plików (inny system plików)
Przeglądanie stron Korzystanie z aplikacji (dodanych lub wbudowanych)
Aktualizacja Joomla! Instalacja aktualizacji twojego systemu operacyjnego (poprawiających bezpieczeństwo i usuwających usterki)
Migracja między wersjami Joomla! Instalacja nowej wersji systemu operacyjnego
(np. przejście z MS Windows XP do MS Windows 7)

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],