--=REKLAMA=--

Zmiana ustawień modułu Logowanie

Z Joomla!WikiPL

Aby zmienić ustawienia kontrolujące informacje wyświetlane w module Logowanie i inne aspekty zachowania modułu:

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Z menu zaplecza wybierz pozycje Rozszerzenia → Moduły [Extensions → Module Manager].
 3. Znajdź na liście modułów Logowanie [Login Form]. Jeśli lista zajmuje wiele stron, a moduł jest niewidoczny, skorzystaj z filtra nazwy albo filtra typu. Aby skorzystać z filtra nazwy, wpisz w polu Filtruj po lewej stronie nad tabelą fragment nazwy, np. log i naciśnij przycisk Idź. Aby skorzystać z filtra typu, zaznacz na rozwijanej liście pozycję "mod_login" (lista uporządkowana jest alfabetycznie).
 4. Naciśnij nazwę modułu Logowanie [Login Form] albo zaznacz pole wyboru przy nazwie i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień [Edit].
 5. Przejdziesz na stronę edytora modułu, na której znajdują się trzy sekcje: Szczegóły, Przypisanie do pozycji menu oaz Parametry.
 6. Wprowadź zmiany, jakich chcesz dokonać.
 7. Naciśnij w przyborniku przycisk Zapisz [Save] albo Zastosuj [Apply]:
  • Zapisz [Save]: zapisuje zmiany i przenosi z powrotem na stronę listy modułów.
  • Zastosuj [Apply]: zapisuje ustawienia, ale nie zamyka edytora, umożliwiając kontynuowanie pracy.
 8. Upewnij się, że zmiany zostały zachowane:

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],