--=REKLAMA=--

Zmiana uprawnień - przypisanie do grupy

Z Joomla!WikiPL

Automatyczne nadawanie wyższych uprawnień podczas rejestracji

Joomla 1.5 można skonfigurować w taki sposób, aby każdy nowo rejestrowany użytkownik uzyskiwał uprawnienia autora albo redaktora czy wydawcy. W tym celu:

 1. Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna - Konfiguracja globalna lub kliknij ikonę skrótu Konfiguracja.
  15 quick icon conf.png
 2. W menu lokalnym naciśnij odnośnik System:
  15 cfg sel system.png
 3. W sekcji Użytkownicy (druga po po lewej stronie) zaznacz na rozwijanej liście grupę, do której chcesz automatycznie przypisywać nowych użytkowników.

15 cfg user group assign.png

Uwaga: Standardowo nowych użytkowników przypisujemy do grupy zarejestrowanych, a więc uprawnionych do przeglądania stron z dostępem zastrzeżonym. Na automatyczne przypisywanie do grup z wyższymi uprawnieniami trzeba się decydować z rozwagą - im większe uprawnienia nadamy nowym użytkownikom, tym większy będą mieć wpływ na treść witryny.

Zmiana uprawnień użytkownika

Częściej będziemy dokonywać zmiany uprawnień konkretnych użytkowników, przenosząc ich do grupy o wyższych uprawnieniach.

 1. Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna - Użytkownicy lub kliknij ikonę skrótu Użytkownicy.
  15 quick icon usermanager.png
 2. Zlokalizuj użytkownika któremu chcesz nadać inne uprawnienia, np. wpisz fragment nazwy własnej, nazwy użytkownika (loginu) lub adresu e-mail w polu filtra po lewej stronie, tuż pod tytułem i naciśnij Idź .
  15 filter title id.png
 3. Zaznacz użytkownika, umieszczając fiszkę w polu wyboru obok jego nazwy.
  15 user select.png
 4. W przyborniku w prawym górnym rogu naciśnij przycisk Zmień.
  15 click edit.png
 5. W sekcji 'Szczegóły po lewej stronie zaznacz na liście możliwości nazwę grupy, do której chcesz pzypisać użytkownika.
  15 user group.png
 6. Naciśnij w przyborniku przycisk Zapisz.
  15 click save.png
 7. Widocznym potwierdzeniem zablokowania konta będzie komunikat Zapisano dane użytkownika xxxx' na górze ekranu tuż pod tytułem strony oraz nazwa grupy w kolumnie Włączone.
  15 user verify group.pngDziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],