--=REKLAMA=--

Zliczanie modułów w pozycji modułów

Z Joomla!WikiPL

Metoda countModules może zostać zastosowana w szablonie, aby ustalić, czy w jakiejś pozycji znajdują się moduły. Metody tej używamy zwykle wówczas, gdy chcemy objąć moduły w pewnej pozycji kodem HTML, jeżeli choć jeden moduł zostanie w tej pozycji umieszczony. Zastosowanie tej metody zapobiega wyświetlaniu pustych przestrzeni, umieszczaniu w kodzie zbędnych pustych znaczników oraz w technice nazwanej czasami "ukrywaniem kolumn" lub "składaniem kolumn" [collapsing columns].

Na przykład, poniższy kod umieści w pozycji 'user1' kod HTML tworzący ramkę pozwalającą dowolnie stylizować obramowanie modułu, ale tylko wtedy, jeżeli w tej pozycji zostanie opublikowany co najmniej jeden moduł.

<?php if ($this->countModules( 'user1' )) : ?>
  <div class="user1">
    <jdoc:include type="modules" name="user1" style="rounded" />
  </div>
<?php endif; ?>

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],