--=REKLAMA=--

Zewnętrzne biblioteki w Joomla

Z Joomla!WikiPL

Instalacja Joomla zawiera zewnętrzne biblioteki dołączane do wydań kolejnych wersji CMS. Biblioteki te nie są częścią rdzennego kodu. Prosimy przeczytać punkt Uwagi, ponieważ mogą one zawierać więcej informacji, np. o zmianach wersji biblioteki zewnętrznej opublikowanej w wydaniu konserwacyjnym.

Zewnętrzne biblioteki w wydaniach Joomla

Wersja CMS Obslugiwana wersja CMS Mootools Mootools More jQuery jQuery UI
(Core, Widget, Mouse, Position, oraz Sortable)
Bootstrap Simple Pie PHP Mailer PHP UTF-8 IDNA Convert Rapid Application Development (RAD) Framework
Akeeba's Framework on Framework(FOF)
password_compat[1]
2.5 Yes check.png 1.4.5[2] 1.4.0.1 N/A[3] N/A[3] N/A[3] 1.2 5.2.1 0.5 N/A[3] N/A[4] N/A[5]
3.0
X mark.png
1.4.5 1.4.0.1 1.8.1 1.8.23 2.1.0 1.2 5.2.1 0.5 N/A[6] N/A[4] N/A[5]
3.1
Yes check.png 1.4.5 1.4.0.1 1.8.3 1.8.23 2.1.0 1.2[7] 5.2.3 0.5 N/A[6] N/A[4] N/A[5]
3.1.2
Yes check.png 1.4.5 1.4.0.1 1.8.3 1.8.23 2.3.2[8] 1.2[7] 5.2.6 0.5 0.8.0 N/A[4] N/A[5]
3.2
N/A (release pending) 1.4.5 1.4.0.1 1.10.2[9] 1.9.2 2.3.2[8] 1.2[7] 5.2.6 0.5 0.8.0 2.1 1.0.3

Uwagi

  1. This library is intended to provide forward compatibility with the password_* functions which were added to PHP 5.5. See [1] for further information.
  2. Contains a 1.2 compatibility layer
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Not applicable, this library was not included with Joomla! CMS version 2.5.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Not applicable, this library was not included with the Joomla! CMS prior to version 3.2. The version of FOF included in Joomla 3.2 is compatible with Joomla 2.5 however.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Not applicable, this library was not included with the Joomla! CMS prior to version 3.2
  6. 6,0 6,1 Not applicable, this library was not included with the Joomla! CMS prior to version 3.1.2.
  7. 7,0 7,1 7,2 This library was deprecated for JFeedFactory in Joomla! CMS version 3.1.0
  8. 8,0 8,1 Contains some 2.1 backward compatibility defaults
  9. Includes jQuery Migrate plugin 1.2.1 for backwards compatibility

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],