--=REKLAMA=--

Zarządzanie menu

Z Joomla!WikiPL

Wprowadzenie do Zarządzanie menu

Ta strona zawiera odnośniki do wybranych materiałów poświęconych zarządzaniu menu w Joomla 2.5 oraz Joomla 3.1

Częste pytania

Lista wszystkich artykułów przypisanych do kategorii "FAQ" ORAZ "Zarządzanie menu"


Zarządzanie menu - Poradniki

Lista wszystkich artykułów przypisanych do kategorii "Poradniki" ORAZ "Zarządzanie menu"

Zarządzanie menu - Ekrany pomocy podręcznej

Zarządzanie menu - Ekrany pomocy z opisami

Zarządzanie pozycjami menu - Ekrany pomocy

Zarządzanie pozycjami menu - Ekrany pomocy Wersja Opis
Menu Pozycja menu Artykuły Artykuły archiwalne Joomla 2.5

Pozycja menu typu „Artykuły archiwalne” jest wykorzystywana do udostępniania artykułów zarchiwizowanych. Na stronie wyświetlany jest filtr daty oraz wszystkie artykuły bądź wyselekcjonowane zgodnie z ustawieniami filtra. Dodatkowo, zależnie od ustawień opcji pozycji menu może być wyświetlany filtr tytułów, filtr autorów lub filtr odsłon. Poniżej filtrów prezentowany jest przegląd artykułów. Tytuł artykułu stanowi odnośnik do jego tekstu. Zakres danych o artykule (data utworzenia, autor. odsłony, itd.) zależy od ustawień opcji artykułu.

Menu Pozycja menu Artykuły Artykuły archiwalne Joomla 3.1

Pozycja menu typu „Artykuły archiwalne” jest wykorzystywana do udostępniania artykułów zarchiwizowanych. Na stronie wyświetlany jest filtr daty oraz wszystkie artykuły bądź wyselekcjonowane zgodnie z ustawieniami filtra. Dodatkowo, zależnie od ustawień opcji pozycji menu może być wyświetlany filtr tytułów, filtr autorów lub filtr odsłon. Poniżej filtrów prezentowany jest przegląd artykułów. Tytuł artykułu stanowi odnośnik do jego tekstu. Zakres danych o artykule (data utworzenia, autor. odsłony, itd.) zależy od ustawień opcji artykułu.

Menu Pozycja menu Artykuły Lista artykułów w kategorii Joomla 2.5

Układ typu „Lista artykułów w kategorii” służy do udostępniania odbiorcom artykułów z jednej kategorii i kategorii podrzędnych. Lista artykułów z wybranej kategorii wyświetlana jest w układzie tabelarycznym. Oprócz tytułów, które są łączami do artykułów, w tabeli można prezentować dodatkowe informacje o artykule: datę utworzenia, nazwę autora, ilość odsłon. Listę można porządkować i filtrować według różnych kryteriów. O ilości wyświetlanych pozycji oraz dodatkowych szczegółach możesz zdecydować w parametrach pozycji menu.

Pod tabelą z listą artykułów można wyświetlić listę kategorii podrzędnych i ich opisy. Układ tabeli zawiera również filtry, które pozwalają użytkownikom dostosować do swoich preferencji kolejność i ilość pozycji na jednej stronie (do 50).

Menu Pozycja menu Artykuły Lista artykułów w kategorii Joomla 3.1

Układ typu „Lista artykułów w kategorii” służy do udostępniania odbiorcom artykułów z jednej kategorii i kategorii podrzędnych. Lista artykułów z wybranej kategorii wyświetlana jest w układzie tabelarycznym. Oprócz tytułów, które są łączami do artykułów, w tabeli można prezentować dodatkowe informacje o artykule: datę utworzenia, nazwę autora, ilość odsłon. Listę można porządkować i filtrować według różnych kryteriów. O ilości wyświetlanych pozycji oraz dodatkowych szczegółach możesz zdecydować w parametrach pozycji menu.

Pod tabelą z listą artykułów można wyświetlić listę kategorii podrzędnych i ich opisy. Układ tabeli zawiera również filtry, które pozwalają użytkownikom dostosować do swoich preferencji kolejność i ilość pozycji na jednej stronie (do 50).

Menu Pozycja menu Artykuły Lista kategorii artykułów Joomla 2.5

Pozycja menu typu „Kategorie - lista kategorii artykułów” służy udostępnianiu wszystkich podkategorii artykułów i artykułów z dowolnej wybranej kategorii nadrzędnej.

Menu Pozycja menu Artykuły Lista kategorii artykułów Joomla 3.1

Pozycja menu typu „Kategorie - lista kategorii artykułów” służy udostępnianiu wszystkich podkategorii artykułów i artykułów z dowolnej wybranej kategorii nadrzędnej.

Menu Pozycja menu Artykuły Pojedynczy artykuł Joomla 2.5

Pozycja menu Pojedynczy artykuł - zgodnie z nazwą - wykorzystywana jest do udostępniania użytkownikom pojedynczych artykułów.

Menu Pozycja menu Artykuły Pojedynczy artykuł Joomla 3.1

Pozycja menu Pojedynczy artykuł - zgodnie z nazwą - wykorzystywana jest do udostępniania użytkownikom pojedynczych artykułów.

Menu Pozycja menu Artykuły Przegląd artykułów w kategorii Joomla 2.5

Pozycja menu typu Przegląd artykułów w kategorii służy do prezentacji artykułów w charakterystycznej formie przeglądu artykułów. Wyświetla wstępy lub całe artykuły i odnośniki do artykułów umieszczonych w jednej kategorii.

Menu Pozycja menu Artykuły Przegląd artykułów w kategorii Joomla 3.1

Pozycja menu typu Przegląd artykułów w kategorii służy do prezentacji artykułów w charakterystycznej formie przeglądu artykułów. Wyświetla wstępy lub całe artykuły i odnośniki do artykułów umieszczonych w jednej kategorii.

Menu Pozycja menu Artykuły Przegląd artykułów wyróżnionych Joomla 2.5

Typ pozycji menu Przegląd artykułów wyróżnionych wykorzystywany jest często jako strona otwierająca witrynę. Wyświetla wstępy lub całe artykuły i odnośniki do artykułów oznaczonych do publikacji na stronie startowej. W Joomla 1.0 i 1.5 nosił nazwę Strona startowa [FrontPage].

Menu Pozycja menu Artykuły Przegląd artykułów wyróżnionych Joomla 3.1

Typ pozycji menu Przegląd artykułów wyróżnionych wykorzystywany jest często jako strona otwierająca witrynę. Wyświetla wstępy lub całe artykuły i odnośniki do artykułów oznaczonych do publikacji na stronie startowej. W Joomla 1.0 i 1.5 nosił nazwę Strona startowa [FrontPage].

Menu Pozycja menu Artykuły Wyślij artykuł Joomla 3.1
Menu Pozycja menu Artykuły Wyślij artykuł Joomla 2.5
Menu Projektant pozycji menu Joomla 3.1

Na stronie Joomla możemy mieć wiele różnych menu. Stworzenie różnych menu i zarządzanie nimi umożliwia Projektant menu. Natomiast Projektant pozycji menu umożliwia zarządzanie każdym z utworzonych menu - dodawaniem do nich pozycji menu, poprawianiem tych pozycji, usuwaniem, publikowaniem, wycofywaniem z publikacji, porządkowaniem, kopiowaniem, przenoszeniem do innych menu.

Centralną część ekranu Projektanta menu wypełnia tabela z listą utworzonych pozycji menu. Przed tabelą z listą pozycji menu (na ekranie - ponad tabelą) znajduje się zestaw filtrów pomagajacych w dostępie do pozycji menu.

Aby wykonać którąś z możliwych do wykonania na tej stronie operacji, należy zwykle zaznaczyć w tabeli jedną lub więcej pozycji menu, a następnie uruchomić operację, naciskając odpowiedni przycisk w przyborniku.

Menu Projektant pozycji menu Joomla 2.5

Na każdej stronie Projektanta pozycji menu znajduje się lista odnośników w wybranym menu utworzonych za pomocą edytora pozycji menu.

Menu Projektant pozycji menu Edycja Joomla 3.1

Strony Projektant pozycji menu - Utwórz oraz Projektant pozycji menu - Dostosuj służą do tworzenia i konfigurowania pozycji menu - odnośników prowadzących do głównych stron w witrynie. Są stronami typu edytor.

Menu Projektant pozycji menu Edycja Joomla 2.5

Strony Projektant pozycji menu - Utwórz oraz Projektant pozycji menu - Dostosuj służą do tworzenia i konfigurowania pozycji menu - odnośników prowadzących do głównych stron w witrynie. Są stronami typu edytor.

Zarządzanie menu - Ekrany pomocy

Zarządzanie menu - Ekrany pomocy Wersja Opis
Menu Projektant menu Joomla 2.5

Obsługę menu zapewniają w Joomla! komponenty administracyjne Projektant menu [Menu Manager] i Projektant pozycji menu [Menu Item Manager] oraz specjalny moduł - Menu witryny [Main Menu] i jego kopie.

Projektant menu służy do tworzenia i modyfikacji różnych menu oraz ich usuwania. Edytor własności menu, wywoływany z poziomu projektanta menu, umożliwia zdefiniowanie nazwy - typu menu, jego tytułu i zwięzłego opisu oraz tytułu modułu, w którym będzie wyświetlane menu. Po utworzeniu menu w edytorze można zmienić tylko trzy pierwsze własności - tytuł modułu natomiast można zmienić w edytorze modułów.

Menu Projektant menu Joomla 3.1

Menu służą do nawigacji po stronach serwisu. Zawierają odnośniki do miejsc na witrynie i w internecie. Na system menu w Joomla składają się trzy elementy:

  • pozycje menu - odnośniki do zawartości witryny lub innych zasobów,
  • menu - pogrupowane zestawy pozycji menu
  • moduły menu - obiekty, za pomocą których menu są wyświetlane na stronach serwisu.

Komponent administracyjny Projektant menu umożliwia tworzenie i poprawianie różnych menu oraz ich usuwanie. Na stronie projektanta wyświetlana jest lista utworzonych menu z informacjami o ich zawartości. Lista zawiera przynajmniej jedno domyślne menu witryny utworzone podczas instalacji Joomla. Projektant menu udostepnia też narzędzia projektowania i zarządzania menu.

Stworzenie systemu nawigacji w Joomla obejmuje trzy kroki:

  • utworzenie i skonfigurowanie menu za pomocą Projektanta menu
  • utworzenie i skonfigurowanie pozycji menu za pomocą Projektanta pozycji menu
  • utworzenie i skonfigurowanie modułu wyświetlającego menu za pomocą narzędzi menedżera Moduły
Menu Projektant menu Edycja Joomla 2.5

Ekran Projektant menu: Utwórz - Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu edytor. Służy do tworzenia nowych i dostosowywania istniejących menu.

Zależnie od wykonywanej czynności strona nosi tytuł Projektant menu: Utwórz menu albo Projektant menu: Zmiana danych. Ustalasz tutaj podstawowe własności zakładanego lub istniejącego menu.

Menu Projektant menu Edycja Joomla 3.1

Ustalasz tutaj podstawowe własności zakładanego lub istniejącego menu. Na ekranie znajdują się dwie karty - Szczegóły menu i Uprawnienia. Zależnie od wykonywanej czynności strona nosi tytuł Projektant menu: Utwórz albo Projektant menu: Dostosuj.

Aby utworzyć nowe menu, trzeba zdefiniować jego tytuł i nazwę systemową oraz określić, którą część serwisu będzie ono obsługiwać - witrynę czy zaplecze.

Menu Projektant menu Opcje Joomla 2.5

Na tym ekranie konfigurujesz globalne ustawienia komponentu zaplecza administracyjnego Projektant menu: opcje wyglądu stron oraz uprawnienia.

Menu Projektant menu Opcje Joomla 3.1

Opcje menu pozwalają na ustawienie takich parametrów, jak tytuły stron, klasa stylów CSS stron i uprawnienia. Opcje te można skonfigurować globalnie dla wszystkim menu i lokalnie dla każdej pozycji menu. Ustawienia dla konkretnej pozycji menu mają pierwszeństwo przed ustawieniami globalnymi.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],