--=REKLAMA=--

Zarządzanie dodatkami Joomla

Z Joomla!WikiPL

Dodatek należy do trzech głównych rozszerzeń Joomla! (komponenty, moduły i dodatki) i jest wykorzystywany do zwiększania funkcjonalności komponentu albo zwiększania własnej funkcjonalności tegoż dodatku. Na przykład taki dodatek może dodawać nowy formularz do komponentu (tak jak to jest w przypadku dodatku Użytkownik-Profil (ang. Profile Plugin), może też dodawać linki do adresów URL albo linki do kodu innej aplikacji (np. parsera BBCode). Może nawet dodawać bardziej zaawansowane funkcjonalności takie jak dodatkowa weryfikacja tożsamości (np. logowanie z wykorzystaniem danych logowania do Facebooka).

Instalacja dodatku

Dodatek instaluje się tak jak jest instalowane każde inne rozszerzenie (szablon, komponent, moduł). By dowiedzieć się jak instaluje się rozszerzenia zapoznaj się z artykułem Instalacja rozszerzenia.

Parametryzacja dodatków

Wiele dodatków ma edytowalne parametry, które pozwalają na dostosowanie funkcjonalności dodatku bez kodowania. Prześledzimy niektóre z nich. Przejdź do menedżera dodatków, korzystając z zakładki Rozszerzenia w panelu administracyjnym Joomla! Następnie kliknij pozycję Dodatki. W konsekwencji zobaczysz listę wszystkich dodatków dostępnych dla Twojej witryny. By zyskać pełną informację o tym, co możesz dalej zrobić, kliknij przycisk Pomoc.

Dodatek Podziel stronę

W tym przypadku skorzystamy z dodatku Podziel stronę. Ten dodatek umożliwia dodanie spisu treści do artykułów. Po wybraniu zakładki Opcje podstawowe wyświetlą się dwa parametry tego dodatku. Jeden określa czy spis treści ma zostać wyświetlony na początku czy na końcu artykułu. Natomiast drugi parametr określa czy spis treści pojawi się nad tytułem artykułu, a inne informacje dotyczące artykułu będą uwidocznione tuż przed pierwszym wierszem jego treści.

Zatem to co tu mamy to dwie opcje z menu rozwijalnego które możemy wybrać, a potem zapisać konfigurację korzystając z przycisku Zapisz w pasku narzędziowym.

Pełna lista podstawowych dodatków i ich parametrów

Aby zapoznać się z pełną listą dodatków i ich parametrów skorzystaj z dokumentacji pomocy dostępnej w widoku edycji dodatku przez kliknięcie przycisku Pomoc. Alternatywnie możesz poznać podstawowe dodatki w następujący sposób:

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Administration_of_a_Plugin_in_Joomla udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Wilsonge.
© Tłumaczenie: Skipper. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.