--=REKLAMA=--

Zalecenia językowe dla twórców niezależnych rozszerzeń

Z Joomla!WikiPL

Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie programistom niezależnych rozszerzeń do Joomla! 1.5 szeregu wskazówek, których zastosowanie ułatwi użytkownikom późniejszą lokalizację językową tych rozszerzeń.

Niniejsze wskazówki nie są zasadami, które ograniczałyby wolność tworzenia i dystrybucji rozszerzeń. Jednakże rozszerzenia pisane z uwzględnieniem niniejszych wskazówek będą bardziej elastyczne i łatwiejsze w tłumaczeniu, co może mieć pozytywny wpływ na ich użytkowanie i popularność.

NIE używaj języka ojczystego w kodzie rozszerzenia

Moduł (np. mod_somemodule) wykorzystujący w instalacyjnym (i konfiguracyjnym) pliku XML język holenderski wymaga - w przypadku tłumaczenia na inny język - pełnej analizy i ponownego kodowania.

<param name="dateformat" type="text" default="%A %d %B %Y, %H:%M" 
 label="Datum / Tijd formaat" description="Gebruik de PHP strftime datum en tijd opmaak." />
<param name="posttext" type="text" default="" 
 label="Tekst achter datum" description="Eventuele tekst die achter de datum wordt getoond." />

W języku ojczystym używaj pojedynczych nazw zamiast złożonych nazw opisowych

Ten sam plik instalacyjny mod_somemodule.xml installer tym razem wykorzystujący pojedyncze oznaczenia w języku autora jest o wiele łatwiejszy do przetłumaczenia!

<param name="dateformat" type="text" default="%A %d %B %Y, %H:%M" 
 label="DATUMTIJDFORMAAT" description="DATUMTIJDFORMAATBESCHR" />
<param name="posttext" type="text" default="" 
 label="TEKSTACHTER" description="TEKSTACHTERBESCHR" />

W tym przypadku dla lokalizacji rozszerzenia wystarczy przetłumaczyć tylko plik językowy nl-NL.mod_somemodule.ini:

DATUMTIJDFORMAAT="Datum / Tijd formaat"
DATUMTIJDFORMAATBESCHR="Gebruik de PHP strftime datum en tijd opmaak."
TEKSTACHTER="Tekst achter datum"
TEKSTACHTERBESCHR="Eventuele tekst die achter de datum wordt getoond."

Stosuj oznaczenia angielskie

Wcześniej omówiony przykład stosowania oznaczeń w języku ojczystym autora w zewnętrznym pliku języka jest łatwiejszy w tłumaczeniu. Jednakże użytkownicy nieznający holenderskiego nadal napotkają wiele trudności w tłumaczeniu pliku języka. Zatem prosimy o stosowanie anglojęzycznych oznaczeń.

<param name="dateformat" type="text" default="%A %d %B %Y, %H:%M" 
 label="DATETIMEFORMAT" description="DATETIMEFORMATDESCR" />
<param name="posttext" type="text" default="" 
 label="TEXTAFTER" description="POSTTEXTDESCR" />

Te same anglojęzyczne oznaczenia w połączeniu z holenderskim tłumaczeniem pliku nl-NL.mod_somemodule.ini

DATETIMEFORMAT="Datum / Tijd formaat"
DATETIMEFORMATDESCR="Gebruik de PHP strftime datum en tijd opmaak."
TEXTAFTER="Tekst achter datum"
POSTTEXTDESCR="Eventuele tekst die achter de datum wordt getoond."

Dołączaj do rozszerzenia wersję angielską pliku językowego

Powyższy przykład jest łatwiejszy do przetłumaczenia ze względu na angielskie oznaczenia. Jednakże nie każdy zna holenderski i potrafi z niego tłumaczyć. Natomiast większość ludzi zna angielski, więc dołączaj do rozszerzenia wersję angielską pliku językowego. Tłumaczenie z języka angielskiego jest dla większości łatwiejsze.

en-GB.mod_somemodule.ini

DATETIMEFORMAT="Date/Time format"
DATETIMEFORMATDESCR="Use the PHP strftime formatting."
TEXTAFTER="Text after date"
POSTTEXTDESCR="Any text that should be placed after the date."

Innym powodem celowości dołączania wersji angielskiej pliku językowego jest ułatwianie pracy tłumaczom wykorzystującym komponent Localise do tworzenia pliku językowego w innych językach. Komponent Localise udostępnia podstawowy plik en-GB stanowiący punkt odniesienia przy tworzeniu/edytowaniu plików językowych.

Używaj funkcji PHP strftime

Różne kraje mają różne formaty zapisu daty i godziny. Prosimy o wykorzystywanie funkcji PHP strftime w Twoim rozszerzeniu. W ten sposób rozszerzenie uwzględni lokalny format zapisu daty i godziny, gdyż funkcja PHP strftime właśnie z tego formatu korzysta.

Używaj kodowania znaków UTF8

Wszystkie pliki językowe .ini muszą być zapisywane z użyciem kodowania UTF-8 bez BOM w celu właściwego wyświetlania znaków nieobjętych kodowaniem ASCII w zakresach [a..z] i [A..Z]

es-ES.mod_somemodule.ini

DATETIMEFORMAT="Formato de fecha/tiempo"
DATETIMEFORMATDESCR="Usan el PHP strftime formateo."
TEXTAFTER="Texto después de Fecha"
POSTTEXTDESCR="Cualquier texto que debería ser colocado después de la fecha."

"después" z użyciem kodowania UTF-8 zostanie wyświetlone jako "después".

Zawartość pliku językowego grupuj w bloki tematyczne

Duże pliki językowe trudno się czyta. Staraj się grupować tematycznie bloki tekstu i używaj wierszy komentarza zaczynających się od znaku ";" by opisać zawartość takiego bloku. Dobrym przykładem jest plik językowy jądra Joomla! /language/en-GB/en-GB.ini. Formaty daty, miesięcy, dni tygodnia, stref czasowych, kodów biblioteki Mailer są zgrupowane razem, i tego typu bloki tematyczne rozpoczynają się od wiersza komentarza.

Inną możliwością jest stosowanie nawiasów kwadratowych np. [Tu znajduje się zbiór zaawansowanych parametrów].

Kontrola wersji plików językowych

Pamiętaj o tym, że Twoje rozszerzenie może być przetłumaczone na wiele różnych języków. Publikacja nowej wersji rozszerzenia może wiązać się ze zmianami w źródłowym pliku językowym. Jeśli Twoje rozszerzenie ma duże pliki językowe, to znalezienie przez pojedynczych użytkowników zmian wynikających z nowej wersji może być trudne. Prosimy o ułatwienie im tłumaczenia poprzez opracowanie systemu oznaczania zmian w pliku językowym. Niektórzy niezależni twórcy rozszerzeń umieszczają oznaczenia zmian na początku lub na końcu pliku językowego, co ułatwia odnalezienie tych zmian w tekście. Inni dodają wiersze komentarza poprzedzone znakiem ";" (np. w bloku informacji o wersji), co jest również bardzo mile widziane.

[Tu prosimy o zamieszczanie innych sprawdzonych rozwiązań oznaczania zmian]

Gromadzenie i dystrybucja plików językowych

Zwróć się do użytkowników Twojego rozszerzenia o nadsyłanie brakujących plików językowych, i udostępniaj je do pobrania w tym samym miejscu, w którym udostępniasz swoje rozszerzenie. Nowe tłumaczenia dublujące już istniejące to strata czasu.

Wnioski

Wykorzystaj niniejsze wskazówki po to, by Twoje rozszerzenia były łatwe w tłumaczeniu. Łatwe tłumaczenie umożliwi skorzystanie większej liczbie osób z Twojej ciężkiej pracy.

Dostępna dokumentacja

Więcej informacji dotyczących plików językowych znajdziesz na poniższych stronach (ang.):

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Language_Guidelines_for_3rd_Party_Extensions udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Wilsonge.
© Tłumaczenie: Skipper. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],