--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Wstawianie odnośników do innych stron

Z Joomla!WikiPL

W tym poradniku objaśniamy, jak w artykułach Joomla! umieszczać odnośniki, nazywane też odsyłaczami, łączami, hiperłączami, linkami. Opracowanie to jest jedną z czterech podręcznych instrukcji na temat edycji artykułów z serii wprowadzenia do Joomla! w wersji 1.5.

Dla kogo jest ten poradnik?

 • Dla wszystkich użytkowników Joomla!

Wprowadzenie

Hiperłącza są podstawą WWW. Bez hiperłączy nie byłoby Internetu. To dzięki odnośnikom strony internetowe stają się częścią hipertekstu (ogromnego tekstu), który swymi rozmiarami wykracza daleko poza okno przeglądarki czy ekran monitora, obejmując cały Internet. Odnośniki są wykorzystywane nie tylko do łączenia z innymi dokumentami w Internecie, ale także do nawigacji w obrębie witryny internetowej, a czasem nawet do nawigacji na jednej stronie, w jednym artykule. Najogólniej istnieją dwa rodzaje odnośników:

 • łącza wewnętrzne - odsyłacze do innych artykułów lub pozycji menu w tej samej witrynie,
 • łącza zewnętrzne - odsyłacze do innych zewnętrznych stron, dokumentów lub usług w Internecie.

Odnośnikiem może być fragment tekstu albo obraz, np. ikona. Aby jakiś fragment tekstu lub obraz był odnośnikiem, trzeba go oznakować kodem HTML, sygnalizującym, że jest to odnośnik i wskazującym adres internetowy, do którego prowadzi odnośnik (czyli odwołanie hipertekstowe, po ang. hypertext reference). Kodowanie odnośników w HTML nie jest trudne, o czym przekonamy się później, ale w Joomla! dzięki edytorom takim, jak standardowy TinyMCE czy instalowany dodatkowo JCE, w ogóle nie musimy pisać kodu. My podajemy w oknach dialogowych potrzebne informacje, a edytory generują kod HTML. Możesz się posługiwać instalowanym w Joomla! domyślnie edytorem TinyMCE, ale wygodniejszym jest JCE, który został wyposażony w rozszerzenie Advanced Link, znacznie ułatwiające wstawianie odnośników do innych artykułów i pozycji menu w witrynie oraz do dokumentów zgromadzonych na macierzystym serwerze.

Odnośniki do innych zewnętrznych stron w Internecie

Zobaczmy najpierw, jak w artykułach wstawić odnośniki do innych stron internetowych.

Krok 1. Skopiuj adres strony, którą chcesz podłączyć

Aby wstawić w artykule odnośnik do innej zewnętrznej witryny, musisz znać adres strony, którą chcesz podłączyć. Najpewniejszy sposób na zapamiętanie adresu to skopiowanie go:

 • Otwórz w przeglądarce stronę, którą chcesz połączyć.
 • Kliknij pasek adresu przeglądarki, aby zaznaczyć cały adres.
 • Aby skopiować adres do schowka, naciśnij klawisze CTRL-C albo kliknij prawy przycisk myszki i wybierz z podręcznego menu pozycję Kopiuj.

Krok 2. Przygotuj w artykule tekst odnośnika

Odnośnikiem może być fragment tekstu w artykule lub obrazek. Jeśli jest to tekst, unikajmy sformułowań typu „kliknij tutaj” czy „przejdź na tę stronę”, a także adresów internetowych. Najlepiej, jeśli odnośnikami są wyrazy bądź frazy kluczowe dla treści strony, z którą chcemy się połączyć, sygnalizujące, co internauta znajdzie na stronie, do której go odsyłamy.

 • Otwórz do edycji artykuł, w którym chcesz wstawić odnośnik, lub stwórz nowy artykuł.
 • Wpisz tekst, który ma być odnośnikiem.

Krok 3. Przekształć tekst na odnośnik

Aby wstawić odnośnik do innej strony:

 • Zaznacz tekst, który ma być odnośnikiem.
 • Kliknij ikonę Wstaw/Dostosuj odnośnik (ikona przedstawia ogniwo łańcucha)
 • W oknie dialogowym:
 • Wklej adres strony docelowej w polu Adres URL (CTRL-V)
 • z rozwijalnej listy Cel wybierz opcję Otwórz w nowym oknie, aby otworzyć stronę na nowej karcie lub w nowym oknie przeglądarki.
 • Kliknij przycisk Wstaw.
 • Zapisz artykuł (kliknij w przyborniku strony ikonę Zapisz lub Zastosuj)
 • Przejdź na stronę główną witryny, wywołaj artykuł i sprawdź, czy odnośnik przekieruje Cię zgodnie z Twoim zamiarem.

Wstawianie odnośników w edytorze tinyMCE

Ikona informacja.png
 Informacja

 W domyślnym edytorze TintMCE, a także wielu innych, do obsługi odnośników służą ikony Wstaw/Dostosuj odnośnik: Tinymce ikona wstaw odnosnik.png oraz Usuń odnośnik: Tinymce ikona usun odnosnik.png. W TinyMCE znajduje się ona zwykle pośrodku przybornika w drugim wierszu.


Odnośniki do stron w macierzystej witrynie

W podobny sposób wstawiamy odnośniki do stron w macierzystej witrynie. Pewne różnice w procedurze wstawiania odnośników mogą być spowodowane edytorem kodu, z którego korzystamy, czy nawet z wersji Joomla! Stosunkowo trudno wstawiać odnośniki do stron w macierzystej witrynie w edytorze TinyMCE w Joomla 1.5. Trzeba bowiem wcześniej kopiować adresy stron, do których mają prowadzić odnośniki, a potem ręcznie jeszcze poprawiać te adresy. Udoskonalony menedżer odnośników to jeden z powodów, dla którego warto zainstalować edytor JCE. Jak się za chwilę przekonamy, nie tylko ułatwia wstawianie odnośników do stron macierzystej witryny, ale także do plików umieszczonych na serwerze w katalogu Joomla!.

Najpierw skonfiguruj tworzenie prostych adresów

Jeśli chcesz, a na pewno zechcesz, umieszczać w swoich artykułach odnośniki tekstowe lub graficzne do innych stron w Twojej witrynie, skonfiguruj najpierw tworzenie prostych adresów. W domyślnej konfiguracji Joomla! generuje skomplikowanie adresy internetowe składające się z nazwy domenowej i różnych parametrów, niełatwe do zapamiętania, a co ważniejsze, niewiele mówiące robotom wyszukiwarek internetowych. Oto przykład takiego adresu:

http://nazwa_domeny.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=37

Po skonfigurowaniu tworzenia prostych adresów, ten sam adres będzie o wiele bardziej czytelny:

http://nazwa_domeny.pl/index.php/joomla-przeglad/wiecej-o-joomla.html

A gdy włączymy obsługę prostych adresów przez moduł Apache rewrite, będą jeszcze krótsze:

http://nazwa_domeny.pl/joomla-przeglad/wiecej-o-joomla.html

Jak skonfigurować tworzenie prostych adresów, dowiedz się z poradnika Proste adresy w Joomla 1.5 albo z podręcznej dokumentacji Joomla!.

Linkowanie w edytorze TinyMCE

W Joomla 1.5 w standardowym edytorze TinyMCE procedura wstawiania odnośników do stron wewnątrz macierzystej witryny przebiega dokładnie tak samo, jak opisana powyżej. A zatem, aby wstawić odnośnik do którejkolwiek ze stron własnej witryny:

 1. Skopiuj adres strony, do której chcesz wstawić odnośnik.
 2. Otwórz do edycji artykuł, w którym chcesz wstawić odnośnik.
 3. Zaznacz w artykule tekst, który ma być odnośnikiem.
 4. Kliknij w przyborniku edytora ikonę Wstaw/Dostosuj odnośnik.
 5. W oknie dialogowym wklej skopiowany adres strony w polu Adres łącza.
 6. Z listy rozwijalnej Cel wybierz opcję Otwórz w tym oknie.
 7. Kliknij przycisk Wstaw.
 8. Zapisz artykuł i sprawdź na stronie głównej, czy odnośnik został dodany i prowadzi do strony docelowej.

O tym, że tekst został przekształcony w odnośnik, można się przekonać już w widoku edytora. Odnośnik wyróżniony jest odmiennym kolorem i - niekiedy - podkreślony (sposób wyróżnienia zależy od arkusza stylów).

Wygląd zlinkowanego tekstu odnośnika w edytorze TinyMCE

Koryguj adresy wewnętrzne - usuwaj nazwę domenową

W adresach odnośników do stron macierzystej witryny niepotrzebna jest nazwa domenowa. Nie będzie ona wprawdzie przeszkadzać w nawigacji między stronami, ale - jeśli np. do premiery przygotowujemy witrynę na komputerze lokalnym, to wówczas na początku adresów będziemy mieć ścieżkę:

http://localhost/ katalog_joomla/ 

Ścieżka ta nie będzie rozpoznawana po przeniesieniu witryny na serwer wdrożeniowy. Adres najlepiej skorygować tuż po wklejeniu go w polu Adres łącza. Jeśli tego nie uczynisz i chcesz dostosować adres i inne szczegóły, możesz ponownie zaznaczyć tekst odnośnika i kliknąć ikonę Wstaw/Dostosuj odnośnik. Możesz również przełączyć edytor do trybu HTML i poprawić adres bezpośrednio w kodzie HTML. Spójrzmy, jak to zrobić, zwłaszcza, ze szkoda zmarnować okazję do oswajania się z kodem HTML.

1. Kliknij przycisk Przełącz edytor umieszczony poniżej dolnej krawędzi obszaru tekstowego.
2. Odszukaj adres, który chcesz poprawić. Kod adresu zaczyna się znacznikiem <a href="..., a kończy znacznikiem </a>

W naszym przypadku będzie to:

<a href="http://localhost/testowa/joomla-przeglad/wiecej-o-joomla.html>Więcej o Joomla!</a>
3. Usuń z atrybutu href początek adresu - nazwę protokołu http, nazwę serwera (localhost) i nazwę katalogu Joomla (testowa). Po skorygowaniu adres powinien wyglądać jak poniżej:
<a href="joomla-przeglad/wiecej-o-joomla.html>Więcej o Joomla!</a>

Zauważ, że sprzed pierwszego elementu adresu został również usunięty ukośnik.

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Add_links_to_other_pages:_Joomla!_1.5 udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: LornaS.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],