--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Tworzenie i konfiguracja nowej witryny w Joomla! 1.5

Z Joomla!WikiPL


Tworzenie i konfiguracja nowej witryny

Niniejszy poradnik jest jednym z szeregu poradników wprowadzających do Joomla! 2.5, i zarazem ostatnim z pięciu pozycji poświęconych projektowaniu i tworzeniu witryny internetowej.

Celem niniejszego poradnika jest:-

 • pomoc w stworzeniu podstawowej witryny internetowej z wykorzystaniem CMS Joomla! 2.5

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla każdego, kto planuje stworzenie witryny w oparciu o CMS Joomla!.

Poradnik został napisany przy założeniu, że Czytelnik nie ma wielkiego doświadczenia w tworzeniu stron internetowych.

Wprowadzenie

Udostępniamy pięć podstawowych poradników z zasadniczymi informacjami na temat różnych aspektów projektowania witryny internetowej. Podstawowa wiedza została podzielona w taki sposób, by opis przebiegu tworzenia witryny nie był zakłócany przez wątki poboczne. Celem wszystkich poradników jest pomoc Czytelnikowi w zrozumieniu procesu projektowania niezależnie od tego, czy projektowana witryna będzie duża czy mała.

 1. Podstawy: Funkcje panelu administracyjnego // Wstęp: Zapoznanie z zapleczem administracyjnym Joomla!
 2. Podstawy: Kontrola dostępu użytkownika do witryny // Wstęp: Kontrola dostępu użytkowników w Joomla! // ale bardziej mi odpowiada: Podstawy!
 3. Podstawy: Projektowanie zawartości - sekcje i kategorie //Wstęp: Projektowanie treści witryny – sekcje i kategorie
 4. Podstawy: Projektowanie wyglądu witryny z wykorzystaniem systemów menu i modułów //Wstęp: Projektowanie prezentacji treści - menu i moduły
 5. Podstawy: Wykorzystywanie domyślnych szablonów // Wstęp: Projektowanie wyglądu stron - wykorzystywanie domyślnych szablonów

Jeśli masz niewielkie doświadczenie w tworzeniu witryn internetowych, będziesz musiał w większym stopniu niż doświadczony projektant opierać się na materiałach podstawowych. Zostały stworzone pod kątem Twoich potrzeb.

Zanim rozpoczniesz

Przemyśl treść i wygląd witryny - tak jak to zalecamy w poradnikach podstawowych. Najlepszym rozwiązaniem jest przemyślenie struktury witryny i zaplanowanie jej zawartości oraz wyglądu przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych.

Mechanizm tworzenia witryny

Witryna może zostać stworzona z wykorzystaniem każdej wersji Joomla!. Szczegółowe rozwiązania będą zależały od dostępnego środowiska uruchomieniowego. By móc poznać konieczne procedury najlepiej stworzyć własne - lokalne - środowisko uruchomieniowe (localhost).

Korzystanie z własnego środowiska uruchomieniowego

To bardzo dobry sposób na naukę tworzenia nowej zawartości, umożliwiający testowanie rozwiązań bez narażania na szwank istniejącej witryny. "Pusta" (bez treści) witryna w Joomla! jest w tym przypadku szczególnie dobrym rozwiązaniem.

Odsyłacz: Osobny poradnik z tej serii opisuje sposób pobierania pliku instalacyjnego Joomla! oraz proces instalacji Joomla! z automatycznym zamieszczeniem w nowej witrynie przykładowych treści lub z pominięciem tej opcji. Lokalna_instalacja_Joomla! na własnym komputerze

Logowanie do panelu administracyjnego witryny

Będą potrzebne uprawnienia super administratora.

Wykorzystywanie szablonów w kształtowaniu wyglądu witryny

 • Wybierz szablon.

W przykładach poniżej używamy szablonu ......

 • Ustaw wybrany szablon jako domyślny. Przypomnienie:-

Na zapleczu Joomla! skorzystaj z menedżera szablonów:-

 • Rozwiń menu "Rozszerzenia"
Wybierz opcję "Szablony"

Korzystając z menedżera szablonów, możesz ustawić dowolny szablon, a dokładniej styl dowolnego szablonu jako domyślny.

 • Zaznacz pole wyboru przy jednym z szablonów.
 • Kliknij w przyborniku ikonę Domyślny.

By zobaczyć rezultat tych działań:-

 • Kliknij "Podgląd"
System pokaże jedyne dostępne menu na stronie wykorzystującej domyślny szablon domyślny

Dodawanie wybranych modułów

Dodawanie modułów powinno mieć miejsce przed stworzeniem hierarchii zawartości. I tak moduł logowania ma znaczenie kluczowe w procesie udostępniania treści o ograniczonym dostępie Tobie (lub komukolwiek innemu) - w odróżnieniu od treści publicznie dostępnych.
Odsyłacz: Więcej o modułach znajduje się tutaj - Projektowanie wyglądu z wykorzystaniem menu i modułów - podstawy
 • Otwórz stronę menedżera "Moduły"
Rozszerzenia / Moduły

15 module manager.png

Moduł logowania

Uruchomienie tego modułu jest konieczne po to, by treści i menu mogły być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Moduł ten wyświetla formularz logowania z nazwą użytkownika i hasłem. Wyświetla również link do funkcji odzyskiwania zapomnianego hasła.

 • Wybierz "Nowy", aby utworzyć nowy moduł

Z listy dostępnych modułów:-

 • Wybierz opcję "Logowanie"
W nagłówku strony kliknij "Dalej"

Wyświetli się strona edycyjna modułu

 • Większość ustawień pozostaw be zmian, ale wprowadź następujące dane:-
Tytuł - Logowanie
Pozycja - left (jeśli chcesz sprawdzić jak to działa wypróbuj pozycję right)
Wybór menu - pozostaw wartość "Wszystkie", chyba że chcesz mieć formularz logowania tylko na wybranych stronach.

Po wylogowaniu użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną. Pamiętaj, że później można to zmienić. Możesz ustawić kilka opcji wyświetlania - w tym przykładzie tekst wyświetlany nad polami logowania.


 • Zapisz moduł

By zobaczyć efekt:-

 • Kliknij "Podgląd"

Okno logowania powinno teraz pojawić się po lewej stronie, poniżej menu.

W przypadku włączenia funkcji rejestracji użytkownika pojawi się odnośnik "Utwórz konto" zachęcający użytkowników do rejestracji.

Zauważ, że takie ustawienie umożliwia samodzielne tworzenie kont przez użytkowników. Możesz je zmienić w zakładce "Ustawienia użytkownika" na stronie "Ustawienia ogólne" . Zobacz Zarządzanie witryną Joomla! - podstawy.


Ścieżka powrotu

Ten moduł wyświetla ścieżkę nawigacyjną wskazującą Twoją pozycję osiągniętą w menu.

Korzystając z menedżera modułów:-

 • Wybierz opcję "Nowy", aby utworzyć moduł
Wybierz typ: Ścieżka powrotu

Parametry:-

Pozycja: left

Inne moduły mogą zostać dodane później

Tworzenie hierarchii zawartości

Powinieneś mieć wstępny pomysł co do kategorii, które będziesz chciał stworzyć. Jeśli nie masz - wróć do podstaw. Reszta poradnika poświęcona jest sposobom tworzenia sekcji i kategorii, a następnie menu i artykułów.

Poniższy przykład ilustruje projektowanie witryny dla klubu żeglarskiego, pokazując, jak podstawowe informacje o klubie mogą zostać podzielone na sekcje i kategorie. Ponieważ w Joomla 2.5 nie ma sekcji, będziemy musieli nieco zmodyfikować tabelę

Przykład:
Sekcja
[w J2.5 - Kategoria nadrzędna]
Kategoria
[w J2.5 - Podkategoria]
O Klubie O Klubie
Kontakt
Dojazd
Jak zostać członkiem
Zapisy
Biuletyn
Historia Klubu

Tworzenie kategorii

W tym przykładzie stworzymy potrzebne kategorie - kategorię nadrzędną i podrzędne (w 1.5: kategorii w ramach jednej sekcji)

 • Na stronie menedżera kategorii
Wybierz "Utwórz"

Wprowadź nazwę głównego działu - kategorii: O klubie.

Następnie powtórz tę operację, ale nowo utworzoną kategorię oznacz jako kategorię podrzędną do wcześniej utworzonej kategorii O Klubie. Tworzenie kategorii. Zwróć uwagę na krótką instrukcję korzystania z zakładki tworzenia kategorii, która ma zawierać listę biuletynów. Reszta opcji dostępna jest w pomocy.

Tworzenie menu i artykułów

Zapamiętaj:-

 • Żadna treść nie wyświetli na witrynie, zanim nie zostanie przypisana do określonej pozycji w menu.
 • Joomla! automatycznie dodaje menu główne do witryny, by móc wyświetlić stronę startową.

Na tym etapie powinieneś mieć przemyślaną strukturę i pozycje menu. Pamiętaj o stosowaniu nazw zrozumiałych dla każdej osoby odwiedzającej Twoją witrynę. Jeśli tak nie jest - zajrzyj ponownie do informacji podstawowych.

W poniższym przykładzie pozycje menu są blisko powiązane z kategoriami, jakkolwiek niekoniecznie muszą być w takim samym porządku wyświetlane, lub wyświetlane z wykorzystaniem tych samych co kategorie nazw.

Na marginesie: o układach:

 • W przypadku układów typu przegląd artykułów w kategorii i lista artykułów lub lista kategorii utworzenie menu nie wymaga istnienia żadnych treści w kategoriach (żadnych artykułów).
 • Aby utworzyć pozycję menu korzystającą z układu typu "artykuł", konieczny jest jakiś artykuł - nawet nieukończony - do którego można się odwołać w chwili definiowania menu.

Plan struktury pozycji menu

Przykład kilku menu dla witryny o klubie żeglarskim
Poziom I Poziom II Typ zawartości i uwagi
Strona główna Domyślny układ przeglądu
O Klubie | Układ artykułu
Jak zostać członkiem artykuł z wymaganymi informacjami
Dojazd artykuł z mapą
Zapisy artykuł z wymienionymi pozycjami kosztów
Kontakt artykuł ze szczegółowymi danymi kontaktowymi
Historia Klubu układ przeglądu z wprowadzeniami artykułów (zajawkami, "czytaj dalej")
Biuletyn układ listy wyświetlający więcej niż jeden biuletyn
Dodaj artykuł układ dodawania artykułu umożliwiający osobom z uprawnieniami dodawanie artykułów


Tworzenie pozycji menu

Aby utworzyć pozycję menu korzystającą z układu typu "artykuł", konieczny jest jakiś artykuł - nawet nieukończony - do którego można się odwołać w chwili definiowania menu.

 • Utwórz artykuły, które będą wykorzystane w układzie (za pomocą układu) artykułu. Możesz nie przypisywać ich do żadnej kategorii, gdyż w chwili definiowania menu zostaną umieszczone na właściwej pozycji. Jeśli jednak należą one do jakiejś kategorii - wybierz właściwą.
Odsyłacz: Tworzenie nowych artykułów, zobacz: Jak utworzyć nowy artykuł oraz Zarządzanie artykułami za pomocą interfejsu użytkownika. Możesz również skorzystać z menedżera artykułów w panelu administracyjnym.

W panelu administracyjnym:-

Wybierz "Projektanta menu"
Znajdź "Menu główne"
W menu głównym kliknij na "Pozycje menu" Jedna pozycja już tam jest - to jest menu domyślnej strony głównej w Joomla!. (Można to zmienić - ale nie na tym etapie)
Wybierz "Utwórz"

To wymaga dokonania dwóch wyborów z dostępnych opcji

Wybierz "Typ menu"

Opcja "Typ menu" odpowiada za sposób wyświetlania artykułów. Ten przykład ilustruje wygląd szablonu artykułu.

Wpisz nazwę menu
Wybierz właściwy artykuł do wyświetlenia

Wybór artykułu i innych parametrów

Użyj podglądu lub wejdź na witrynę po URL.


Układy list i przeglądów

Na pierwszym ekranie wybierz właściwy układ.

W celu zmniejszenia liczby pozycji w nagłówkach tabel należy zmienić inne parametry.

Tu pozycja menu jest umiejscowiona poniżej innej pozycji menu - w szczególności pozycji "O Klubie"

Dodawanie artykułów

Większość zawartości jest dodawana po utworzeniu odpowiednich pozycji menu.

Każda witryna ma własne zasady ustalania osób zamieszczających artykuły i aktualizujących treści. Jedną z zalet CMS takiego jak Joomla! jest możliwość zamieszczania artykułów przez znaczną liczbę osób posiadających stosowne uprawnienia.

Odsyłacz: Tworzenie artykułów, zobacz: Jak utworzyć nowy artykuł oraz Zarządzanie artykułami z wykorzystaniem interfejsu użytkownika. Możesz również skorzystać z menedżera artykułów w panelu administracyjnym.

Dodawanie użytkowników

Częścią tworzenia witryny jest podjęcie decyzji co do rodzaju użytkowników, którym nadasz specjalne uprawnienia, w tym w odniesieniu do sekcji, kategorii i artykułów.

Odsyłacz: Więcej informacji na temat uprawnień użytkowników znajdziesz w artykule: Kontrola dostępu w witrynie Joomla!
 • Otwórz stronę menedżera użytkowników
Tu znajduje się lista użytkowników.
 • Aby utworzyć nowego użytkownika
Kliknij ikonę Utwórz

Strona Użytkownik [nowy] umożliwia wprowadzenie danych. Po lewej stronie wpisz imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika (login). Wybierz również grupę, do której chcesz przypisać użytkownika. Po prawej stronie znajdują się ustawienia innych opcji, w tym różnych edytorów. Można więc dokonać różnych wyborów dla rożnych użytkowników. Jeśli nic nie zostanie wybrane, zastosowane zostaną ustawienia domyślne.

Opcje dostępne podczas tworzenia konta nowego użytkownika i wybór grupy uprawnień
 • Samodzielna rejestracja: niektóre witryny umożliwiają samodzielną rejestrację. Innymi słowy nowi użytkownicy samodzielnie się rejestrują. Upewnij się, że grupą domyślną ajest grupa Zarejestrowani (Registered), czyli grupa nieposiadająca uprawnień do edycji treści!
 • Zarządzanie kontaktami: temat przekracza zakres niniejszego dokumentu.
Zobacz Wstęp do zarządzania witryną Joomla! 1.6

Przeniesienie istniejącej witryny do CMS Joomla!

Zdarzają się witryny z ciekawą treścią i ze względu na możliwość bardziej elastycznego zarządzania taką treścią warto ją przenieść do witryny opartej na CMS Joomla! *Nie istnieje opcja automatycznego - po naciśnięciu guzika - przeniesienia treści witryny do CMS Joomla! Istnieje szereg strategii dokonania takiego przeniesienia. Prosta konwersja jest użyteczna wtedy, kiedy ilość treści do przeniesienia jest bardzo mała, lub witryna wyjściowa ma prostą strukturę. By osiągnąć najlepszy wynik, zalecamy ponownie przemyślenie projektu witryny i dopiero potem przenieść zawartość.

Zwykła konwersja

W tym przypadku ponowne przemyślenie struktury witryny nie jest konieczne.

Tu omówiona jest metoda konwersji.

 • Proces rozpoczyna się od utworzenia nowych artykułów i skopiowania do nich treści z istniejącej witryny.
 • Pomija się projektowanie hierarchii zawartości.

W trakcie pracy, w miarę poznawania witryny źródłowej, możesz modyfikować strukturę witryny docelowej. Musisz również:-

 • Dodać użytkowników z właściwymi prawami dostępu

Wykorzystywanie istniejących treści w nowo utworzonej witrynie w Joomla!

Proces projektowania proponowany w naszych poradnikach ukierunkowany jest na tworzenie nowej witryny. Możesz również wykorzystać strukturę starej witryny jako wskazówkę do utworzenia koniecznych sekcji, kategorii, i menu. Warto wiedzieć, że możesz stworzyć witrynę z wykorzystaniem domyślnego szablonu, który możesz później zmodyfikować (albo wykorzystać zupełnie inny szablon). W konsekwencji musisz zdecydować o::-

 • utworzeniu sekcji
 • utworzeniu kategorii
 • wyborze szablonu
 • rodzajach menu. Nie musisz trzymać się zwykłych menu artykułów - na przykład mógłbyś użyć układów przeglądów i list
 • utworzeniu artykułów odpowiadających tym z dotychczasowej witryny
 • skopiowaniu i wklejeniu do edytora zawartości istniejącej witryny.
konieczności modyfikacji szablonów i wykonaniu jakichś prac edytorskich.
imporcie ilustracji
 • dodaniu użytkowników z właściwymi uprawnieniami

Te działania zapewnią - kosztem niewielkiej pracy koncepcyjnej - stworzenie od początku witryny o funkcjonalnościach właściwych dla Joomla! - a zarazem znacznie ograniczą bałagan i chaos. Najwięcej pracy trzeba będzie włożyć w przenoszenie treści i - jeśli to konieczne - w prace edytorskie.

Dalsze kroki

 • Dostępnych jest o wiele więcej informacji nt. Joomla! niż tylko informacje podstawowe - niniejszy poradnik to droga do dalszych informacji i pojęć??????????????

Informacje uzupełniające

Konwersja istniejącej witryny do Joomla!

Przeniesienie wersji roboczej ze środowiska lokalnego do środowiska produkcyjnego

Do zrozumienia tego zagadnienia wymagana jest podstawowa wiedza informatyczna, w szczególności dotycząca zarządzania plikami i korzystaniem z protokołu FTP. Musisz również umieć logować się do panelu administracyjnego swojej usługi hostingowej.
© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/J2.5:The_mechanics_of_creating_a_Joomla!_web_site udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: LornaS.
© Tłumaczenie: Skipper. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],