--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Od autora do wydawcy

Z Joomla!WikiPL

Zarządzanie artykułami w Joomla 1.5 z poziomu witryny

Celem niniejszego dokumentu jest omówienie prac, jakie można wykonać, aby zarządzać artykułami z poziomu witryny. Niektóre ważne zadania można wykonywać za pomocą interfejsu części frontowej bez uprawnień do logowania się na zaplecze Joomla. Jest to jeden z serii dokumentów wprowadzających do Joomla! w wersji 1.5.

Dla kogo jest ten poradnik?

 • Dla wszystkich

Musisz się zalogować w witrynie, używając konta użytkownika co najmniej z uprawnieniami autora.

 • Poradnik będzie przydatny dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie witryną, jako że niektóre zadania mogą być wykonywane za pomocą interfejsu redakcyjnego w części frontowej. Tak więc nawet doświadczeni użytkownicy znajdą tu informacje dla siebie.

Co to jest fronton?

Fronton Joomla! to publiczny interfejs przeznaczony dla osób odwiedzających witrynę, który w polskiej dokumentacji nazywamy zwykle witryną, w odróżnieniu od publicznego zaplecza - interfejsu dostępnego tylko dla osób z uprawnieniami administracyjnymi. W Joomla! fronton wykorzystywany jest nie tylko do przeglądania witryny i korzystania z jej usług, ale udostępnia również funkcje zarządzania treścią witryny. Nie są to, oczywiście, funkcje rozbudowane, ale mimo to mogą być wielce użyteczne. Dzięki nim osoby z uprawnieniami autorów, redaktorów i wydawców mogą dodawać artykuły, poprawiać je, decydować - zależnie od uprawnień - o czasie i miejscu ich publikacji po zalogowaniu się w witrynie. Zaplecze administracyjne Joomla!, krócej zaplecze, to miejsce zastrzeżone, dostępne tylko dla osób z prawami administracyjnymi (operatora, administratora lub super użytkownika). Tutaj zarządza się artykułami, sekcjami, kategoriami, menu, użytkownikami, modułami i innymi elementami witryny.

 • Jeśli jesteś autorem, redaktorem lub wydawcą, to nie masz praw dostępu do zaplecza administracyjnego.

Jeśli korzystasz z lokalnej instalacji Joomla!, możesz działać jako administrator i korzystać z zaplecza. Operatorzy, administratorzy i super użytkownicy raczej nie korzystają z interfejsu witryny, aby dodawać czy edytować treści. Korzystają z interfejsu administracyjnego, głównie dlatego, że dostarcza wszystkich potrzebnych do zarządzania narzędzi, a przy tym jest wygodniejszy w użyciu.

 • Jeśli względy bezpieczeństwa witryny na to pozwalają, warto się zastanowić nad szerszym wykorzystaniem grupy operatorów, zamiast grup autorów, redaktorów i wydawców. Uprawnienia operatorów nie wykraczają zbytnio ponad uprawnienia tych trzech grup, natomiast ich dostęp do bogatszego i wygodniejszego zestawu narzędzi może usprawnić prowadzenie witryny. Oczywiście, mowa o przyznaniu uprawnień operatorów jednemu - kilku użytkownikom. Zbyt duża liczba osób z uprawnieniami operatorów mogłaby powodować naruszenie polityki bezpieczeństwa.

Zarządzanie artykułami za pomocą frontonu

Witryna, czy precyzyjniej fronton Joomla! wyposażony jest w interfejs redakcyjny, który umożliwia dodawanie artykułów i zarządzanie niektórymi aspektami ich publikacji osobom bez uprawnień administracyjnych. Funkcjonalność ta pozwala administratorom witryn Joomla! włączać w tworzenie i rozwijanie witryny szerokiego grona użytkowników bez przyznawania im dostępu do części administracyjnej. Szersze grono współpracowników wywodzących się ze społeczności użytkowników witryny niewątpliwie może przyczynić się do większej aktualności i atrakcyjności witryny..

Dodawanie i zmiany treści

Istnieją również w tej serii inne dokumenty objaśniające, jak tworzyć artykuły, poprawiać je i zmieniać parametry ich publikacji. Wiele witryn Joomla! umożliwia dodawanie treści za pomocą interfejsu części frontowej. Alternatywą jest dodawanie treści tylko za pomocą interfejsu zaplecza, ale wówczas krąg osób współtworzących witrynę ze względu na bezpieczeństwo. Zobacz: Poznaj zaplecze

Publikowanie artykułów i wycofywanie z publikacji

 • Wydawca [i redaktor????]: Po dodaniu nowego artykułu, możesz go opublikować, zaznaczając opcję Tak w szczegółach artykułu [???Odsylacz?]
 • Autor i redaktor nie może opublikować artykułów nieopublikowanych, ani wycofać ich z publikacji

Aby wycofać treści Aby witryna była zawsze aktualna, dobrą polityką jest pozbywanie się przestarzałych treści. Szczególnie gdy chodzi o wiadomości typu Nowiny (aktualności). Wycofywanie z publikacji sprawia, że artykuł staje się niewidoczny dla odwiedzających witrynę. Wydawcy i redaktorzy: W trybie edycji w sekcji Publikacja zaznacz pole opcji Nie zapisz artykuł Artykuł będzie dla Ciebie nadal widoczny, ale ikona edycji przybierze zmienione barwy (niebieskoszare), a gdy ustawisz nad nią wskaźnik myszki, pojawi się informacja, że artykuł jest nieopublikowany. Aby usunąć artykuł zupełnie potrzebna jest interwencja jednego z administratorów witryny, który może - na zapleczu - wyrzucić artykuł tymczasowo do kosza , a nawet usunąć go nieodwracalnie..

Umieszczanie artykułu w odpowiednim miejscu

Umieszczenia artykułu w odpowiednim miejscu witryny również można dokonać w sekcji Publikacja. Szczegóły wyglądu zależą od konkretnej witryny.

Część interfejsu redakcyjnego poniżej edytora umożliwia zarządzanie niektórymi aspektami publikacji artykułu

Gdy tworzymy artykuł, często przypisujemy go do wybranej sekcji i kategorii (czasami zostawiamy jako nieprzypisany). Później można zmienić wybraną sekcję i kategorię. Sekcja: zaznacz nazwę wybranej sekcji na rozwijalnej liście Kategoria: zaznacz nazwę kategorii na rozwijalnej liście. Pozycje na liście zależą od wybranej sekcji.

Wstęp: Sekcje i kategorie

Są to sposoby organizacji artykułów na zapleczu, niewidoczne dla użytkowników odwiedzających witrynę, którym do nawigacji służą różne menu, które niekoniecznie muszą odpowiadać podziałowi na sekcje i kategorie. Ważne jest to, że:

 • Artykuł przypisany do sekcji i kategorii może być po opublikowaniu automatycznie widoczny w witrynie w jednej z pozycji menu utworzonych przez administratora na zapleczu w trakcie tworzenia witryny.
 • Artykuł nieprzypisany do żadnej sekcji i kategorii nie będzie widoczny w witrynie nawet po opublikowaniu dopóty, dopóki administrator nie stworzy specjalnej pozycji menu (chyba, że zostanie umieszczony w przeglądzie Strona startowa).
 • Sekcja może zawierać jedną lub więcej kategorii.
 • Każda kategoria musi być przypisana do jakiejś sekcji. To co robisz w sekcji Publikowanie ekranu edycji.

Więcej na ten temat przeczytasz w innych dokumentach z tej serii. Zobacz: -

 • Wstęp: Sekcje i kategorie
 • Wstęp: Menu i moduły

Inne zmiany

Interfejs redakcyjny umożliwia również:

 • planowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia publikacji artykułu
 • ustalanie poziomu dostępu do artykułu (powszechny, rejestrowany, specjalny.
 • umieszczanie artykułu w przeglądzie Strona startowa (rzadko zmieniane na Tak, raczej decyzją administratorów witryny).

Co dalej?

W tej serii są również dokumenty o zapleczu administracyjnym Joomla!. Znajdziesz w nich również odsyłacze do kompletnej dokumentacji o administrowaniu.

 • Zapoznaj się z zapleczem administracyjnym Joomla!
 • Codzienne zarządzanie witryną Joomla!


Uzupełnienie

Z poziomu witryny nie można tworzyć sekcji, kategorii, pozycji menu ani zarządzać nimi Autorzy nie mogą edytować własnych artykułów przed ich opublikowanie Poprawienie artykułu przez autora nie powoduje wstrzymania publikacji - poprawki naniesione do artykułów po opublikowaniu artykułu nie wymagają akceptacji wydawcy. Administratorzy nie są powiadamiani o dodaniu nowych artykułów z poziomu witryny i oczekiwaniu na publikację ani o wprowadzeniu zmian,

Uprawnienia autorów, redaktorów i wydawców

Autorzy

Autorzy mogą:

 • tworzyć nowe artykuły
 • przypisywać artykuły do sekcji i kategorii
 • przypisywać artykuły do przeglądu Strona startowa
 • planować terminy publikacji i zakończenia publikacji
 • ustalać poziom dostępu do swoich artykułów
 • opisywać artykuły metadanymi
 • korygować treści swoich opublikowanych artykułów
 • zmieniać przypisanie swoich opublikowanych artykułów do sekcji i kategorii
 • usuwać przypisanie swoich opublikowanych artykułów do przeglądu Strona startowa

Autorzy nie mogą

 • publikować swoich artykułów (ale mogą je wycofać z publikacji????????)
 • modyfikować swoich nieopublikowanych artykułów
 • modyfikować artykułów innych osób.
Redaktorzy

Redaktorzy mają wszystkie uprawnienia autorów, a ponadto mogą:

 • poprawiać wszystkie artykuły, także innych autorów, zarówno opublikowane, jak i nieopublikowane.

Tak więc redaktorzy mogą:

 • tworzyć nowe artykuły
 • przypisywać artykuły do sekcji i kategorii
 • przypisywać artykuły do przeglądu Strona startowa
 • planować terminy publikacji i zakończenia publikacji
 • ustalać i zmieniać poziom dostępu do wszystkich artykułów
 • opisywać artykuły metadanymi i korygować opisy dokonane przez autorów
 • korygować treści wszystkich artykułów - opublikowanych i nieopublikowanych, własnych i innych autorów
 • zmieniać przypisanie artykułów do sekcji i kategorii
 • usuwać przypisanie do przeglądu Strona startowa

Redaktorzy nie mogą:

 • publikować artykułów nieopublikowanych

Stosunkowo drobna różnica między uprawnieniami autorów i redaktorów .......

Wydawcy

Wydawcy mają wszystkie uprawnienia niezbędne do tworzenia i publikowania artykułów. W porównaniu z redaktorami mają dodatkowo prawo

 • publikować artykuły i wycofywać je z publikacji

Wydawcy mają zatem prawo:

 • tworzyć nowe artykuły
 • przypisywać artykuły do sekcji i kategorii
 • przypisywać artykuły do przeglądu Strona startowa
 • planować terminy publikacji i zakończenia publikacji
 • ustalać i zmieniać poziom dostępu do wszystkich artykułów
 • opisywać artykuły metadanymi i korygować opisy dokonane przez autorów i redaktorów
 • korygować treści wszystkich artykułów - opublikowanych i nieopublikowanych, własnych i innych autorów
 • zmieniać przypisanie artykułów do sekcji i kategorii
 • usuwać przypisanie do przeglądu Strona startowa
 • publikować i wycofywać artykuły z publikacji.

Uwaga: Choć autorzy i redaktorzy formalnie nie mają prawa wycofywać artykułów z publikacji, to mogą ustalić termin zakończenia publikacji na jakiś moment np. przed czasem edycji, co spowoduje, że po zapisaniu opublikowany dotychczas artykuł zmieni status na Opublikowany - publikacja zakończona, czyli faktycznie zostanie wycofany z publikacji. Tę właściwość można wykorzystać we współpracy z autorami, umawiając się, że w przypadku dokonania istotniejszych poprawek wymagających akceptacji wydawcy, będą dokonywać w ten sposób chwilowego wycofania artykułu z publikacji.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],