--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Menu i moduły w projektowaniu prezentacji treści witryny

Z Joomla!WikiPL

Menu i moduły w projektowaniu prezentacji treści witryny

Joomla w wersji 1.5.xCelem tego poradnika jest prześledzenie projektowania systemu menu w nowej witrynie oraz wprowadzenie do posługiwania się modułami.

Wstęp do tworzenia nowej witryny Joomla! 1.5

Istnieją cztery aspekty projektowania nowej witryny internetowej opartej na Joomla!. Te cztery aspekty projektowania witryny odnoszą się również do wprowadzania zmian w istniejącej witrynie oraz migracji istniejącej witryny do Joomla!.

Są to:

 1. Hierarchia zawartości - sekcje, kategorie i artykuły;
 2. Spodziewani użytkownicy - co będą w witrynie przeglądać i robić, co jesteśmy im w stanie zaoferować;
 3. Układ menu i rozmieszczenie niektórych usług (funkcji) w witrynie;
 4. Projekt graficzny całej witryny.

Każdy z tych aspektów powinien się opierać na założonych celach i oczekiwaniach wobec witryny. Trzeba więc sobie jasno zdawać sprawę, co witryna ma komunikować i posiadać jej plan. Łatwiej powiedzieć niż zrobić!

Kto skorzysta z tego poradnika

 • Każdy, kto zamierza stworzyć witrynę Joomla!.

Poradnik będzie również przydatny dla kogoś, kto będzie modyfikować witrynę Joomla!. Poradnik został napisany z założeniem, że nie masz doświadczenia w projektowaniu struktury witryny Joomla!. Zakłada jednak, że potrafisz dodawać i poprawiać artykuły. Przyjmuje również, że rozumiesz słownictwo, np. pojęcia: sekcja, kategoria, artykuł i menu z innych dokumentów tej serii.

Przegląd

Menu i pozycje menu są wykorzystywane do tworzenia głównych łączy nawigacyjnych między stronami witryny internetowej.

Menu nie są częścią hierarchii zawartości. Menu same w sobie są hierarchią, tworzą hierarchię. Nie można mylić tych dwóch podstawowych organizacji zawartości w sekcje/kategorie/pozycje oraz hierarchię menu.

Niekiedy menu odzwierciedla dokładnie strukturę kategorii i podkategorii. Na wielu jednak stronach menu nie odpowiada dokładnie strukturze kategorii i podkategorii, więc potrzebne jest tutaj nieco uwagi, aby myśleć o właściwych rzeczach.

Menu służą do nawigacji po witrynie i nie są częścią hierarchii treści. Na przykład, menu na stronie z przykładowymi danymi umieszczone są po lewej stronie treści głównej i umożliwiają użytkownikowi przeglądanie i wyszukiwanie informacji.

Pozycje menu są zgrupowane w menu i są wyświetlane na stronie witryny. Niektóre strony wykorzystują kilka głównych menu i wiele pozycji menu. Inne, takie jak strony z przykładowymi danymi, grupują w menu pozycje jako podmenu.

To kwestia zarówno stylu, jak i smaku.

Przystąpmy do pracy.

Przykład menu i pozycji menu z witryny z przykładowymi danymi

Projektant menu

Menu odzwierciedlają zwykle strukturę treści, ale może się zdarzyć, że tak nie jest. Kluczową kwestią jest, by nie mylić kategorii i menu. Instalacja witryny z przykładowymi danymi nie pomoże tutaj zbytnio - lista pozycji w menu głównym jest taka sama, jak lista kategorii. Spotkasz na pewno wiele witryn, w których menu nie odzwierciedlają struktury kategorii.

Instalator Joomla! dodaje główne menu witryny automatycznie. Zawiera ono jedną startową pozycję - jeden dział - przegląd artykułów wyróżnionych. Ponieważ jest to główne menu, więc jest wyświetlane na stronie startowej.

W niektórych witrynach stosowane jest jedno główne menu z bogatą hierarchią pozycji podmenu (menu wielopoziomowe). W innych witrynach stosuje się więcej menu, na przykład w instalacji Próbki witryn z przykładowymi danymi jest 6 menu, a każde z nich ma po kilka podmenu.

 • Projektant menu umożliwia tworzenie i edycję różnych menu.

Menu witryny z przykładowymi danymi

Projektant pozycji menu

 • Projektant pozycji menu umożliwia tworzenie i edycję pozycji menu

Strona projektanta pozycji menu w witrynie z przykładowymi danymi. Domyślne menu zaznaczone jest złotą gwiazdką

Projektowanie menu dla nowej witryny

Zwróć uwagę, że położenie i układy menu mogą być bardzo zróżnicowane i są kontrolowane przez szablony całej witryny. Ta część poświęcona jest strukturze menu. Ich wygląd jest omówiony w części dotyczącej wyglądu całej witryny.

Korzystanie z wybranych rodzajów pozycji menu: przegląd, lista i innych układów

Zanim zaczniesz projektować menu swojej nowej witryny, warto poznać możliwości oferowane przez Joomla!, ponieważ te same treści można prezentować na kilka sposobów, przystępniej i atrakcyjniej.

Przeglądy (blogi) i listy to układy (typy) stron wbudowane w Joomla!, wykorzystujące organizację treści w sekcje i kategorie. Po utworzeniu i zapisaniu nowego artykułu przypisanego do sekcji i kategorii jest on automatycznie umieszczany pod menu.

Takimi typami pozycji - układami stron są:

 • przeglądy artykułów
  • przegląd (blog) artykułów w sekcji
  • przegląd (blog) artykułów w kategorii
 • listy kategorii i artykułów
  • lista kategorii artykułów w sekcji
  • lista artykułów w kategorii

Układ Przegląd artykułów w kategorii

To może być bardzo dobry układ dla stosunkowo krótkich artykułów, które można przeglądać na tej samej stronie. W ten sposób często prezentowane są aktualności. Strona główna w instalacji z przykładowymi danymi jest stroną tego typu. Artykuł wstępny jest rozłożony na całej szerokości obszaru treści głównej, kilka z pozostałych rozmieszczono w dwóch kolumnach, a na końcu znajduje się zestaw odnośników do starszych niewyświetlanych na pierwszej stronie artykułów.

Więcej użytecznych informacji o układzie typu przegląd kategorii uzyskasz, klikając ikonę Pomoc na stronie projektanta nowej pozycji menu.

Układ listy kategorii

Jest to lista odnośników do artykułów. W ten sposób mogą być wyświetlane dłuższe artykuły. Jest to szczególnie użyteczne dla prezentacji zbioru raportów czy pojedynczych tematów i unikania wielu pozycji menu, prowadzących do pojedynczych artykułów.

Czasami mamy zbyt dużo artykułów przeznaczonych dla jednego menu, kiedy indziej tylko kilka - lista radzi sobie z tym dobrze.

Po dodaniu nowego artykułu jest on automatycznie wyświetlany w sekcji lub kategorii (zależnie o tego, który typ pozycji menu został wykorzystany). Nie trzeba więc robić nic więcej, niż dodanie artykułu i przypisanie go do odpowiedniej sekcji lub kategorii. Oznacza to, że można tworzyć kategorie specjalnie do wyświetlania na liście lub w trybie przeglądu.

Planowanie menu i pozycji menu

 • Przejrzyj artykuły i kategorie, które będą w witrynie.
 • Zdecyduj, jakie pozycje menu chcesz mieć na najwyższym poziomie. Ważne jest, aby nadać im rozsądne i znaczące nazwy.
 • Zdecyduj, jaki typ pozycji menu zastosujesz (np. czy będzie to przegląd, czy lista artykułów czy artykuł).
 • Zdecyduj o innych pozycjach menu, poniżej pozycji głównych. Także i one powinny mieć sensowne nazwy określające to, co tam jest.
 • Pozycje menu mogą być również tworzone jako podmenu. To, czy zechcesz tak uczynić, zależy od witryny. Można zbudować dość głębokie struktury, ale dla użytkowników 2-3 poziomy są najłatwiejsze.

Dokonanie zmiany położenia pozycji menu, a także zmiany typu pozycji menu nie jest kłopotliwe, dlatego projekt pozycji menu może stanowić punkt wyjścia. Nikt nie tworzy doskonałych rozwiązań od razu.

Zapisz je i wskaż, jakie menu będą potrzebne do ich stworzenia. Użyj nazw, które maja sens dla wszystkich odwiedzających stronę - oczywisty fakt - ale nie zawsze pamiętamy, by tak zrobić.

Przykład niektórych pozycji menu dla witryny klubowej

W tym przykładzie (do dalszego rozwijania podczas tworzenia nowej witryny internetowej) menu główne działa na najwyższym poziomie z pozycjami menu utworzonymi jako podmenu. Kolejne pozycje utworzone są w menu O klubie, które jest dwupoziomowe.

Najwyższy poziom Drugi poziom Typ pozycji, komentarz
Start domyślny układ Przegląd artykułów - Strona startowa
O klubie Układ: Artykuł
Jak wstąpić do klubu artykuł z odpowiednimi informacjami
Jak trafić do klubu artykuł z mapą
Subskrypcje artykuł z wykazem, ile kosztuje
Kontakty artykuł z listą kontaktów
Historia klubu Przegląd artykułów
Biuletyny Układ Lista artykułow, tak, że więcej niż jeden dostępny artykuł
Dodaj nowy artykuł Układ Wyślij artykuł, aby osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogły dodawać artykuły

Moduły

Moduły mogą przypominać nieco puzzle, ponieważ w rzeczywistości nie można ich zobaczyć, widzisz tylko efekt, jaki przynoszą.

Moduły są powiązane z menu, ponieważ Joomla! wykorzystuje moduły do wyświetlania treści na obszarze wokół obszaru zajmowanego przez główną treść strony, na obrzeżach głównej treści strony (komponentu), a treść główna wywoływana jest przez pozycje menu.

Menu również jest wyświetlane w ten sposób na określonych miejscach strony internetowej poprzez umieszczenie w modułach menu.

Jednak w projektowaniu i konfiguracji witryny Joomla! zastosowanie domyślnych ustawień instalacyjnych jest dobrym punktem wyjścia, by zrozumieć walory (zalety) modułów

Aby korzystać z modułów, trzeba zrozumieć, że istnieje wiele modułów witryny modułów, które mogą być dodawane w celu zwiększenia funkcjonalności strony internetowej.

Aby wykorzystać moduły, użyj menedżera modułów na zapleczu administracyjnym.

Korzystanie z menedżera modułów

Menedżer modułów znajdziesz, wybierając z menu zaplecza pozycje Rozszerzenia -> Moduły

Menedżer modułów jest wybierany z menu. Nie ma do niego ikony skrótu, ponieważ nie jest tak często używany, jak inne menedżery.

 • Otwórz menedżera modułów.

Pomoc do menedżera modułów jest dobrze opracowana.

Moduły witryny są predefiniowanymi modułami, dostarczanymi z Joomla! i dodawane są do witryny w trakcie jej tworzenia i rozwoju. Kilka z nich jest szczególnie istotnych dla nowej witryny, w tym:

Ścieżka powrotu [Breadcrumbs]

Ścieżka powrotu wyznacza skróty trasy, jaką przebył użytkownik witryny i stanowi narzędzie nawigacji do wyższych poziomów w hierarchii witryny.

Logowanie

Wyświetla formularz logowania, umożliwiając zalogowanie się do witryny, a także odnośniki do strony Rejestracja, Przypomnienie nazwy, Ustawienie hasła.

Tutaj jest kilka zainstalowanych modułów witryny. W domyślnej instalacji Joomla! zainstalowany jest tylko jeden moduł - główne menu witryny.

Moduły menu są ściśle związane z systemem menu, ponieważ każde menu ma swój własny moduł. W Joomla! 1.5 moduły menu tworzone są automatycznie podczas tworzenia nowych menu. Przykładowo w instalacji Joomla! z przykładowymi danymi menu główne jest przypisane do pozycji po lewej stronie.

Co dalej?

Wstęp: Projektowanie prezentacji z wykorzystaniem domyślnych szablonów.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],