--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Lokalna instalacja Joomla!

Z Joomla!WikiPL

Lokalna instalacja Joomla! na swoim komputerze

Jest to jeden z szeregu dokumentów wprowadzających do Joomla 1.5.

Najlepszym sposobem opanowania podstaw obsługi Joomla, są ćwiczenia i eksperymentowanie z Joomla zainstalowanym we własnym komputerze.

Celem niniejszego dokumentu jest pomoc w zainstalowaniu przykładowej witryny Joomla na swoim komputerze, znanej jako lokalna instalacja ("localhost"). Instalacja ta posiada nieco przykładowych treści, które pozwalają na zapoznanie się ze sposobem działania witryny Joomla!. Można także zainstalować czystą kopię Joomla!, aby stworzyć nową witrynę.

Wprowadzenie

Dla kogo jest ten przewodnik?

Dla każdego, kto ma choćby niewielkie doświadczenie w korzystaniu z komputera. Musisz na przykład:

 • wiedzieć, gdzie znajdują się pliki w komputerze, i potrafić tworzyć własne katalogi,
 • umieć pobierać pliki z witryn internetowych i zapisać je w odpowiednim miejscu swego komputera,
 • nie wpadać w panikę, gdy nie rozumiesz niektórych pojęć!

Doświadczeni projektanci i osoby z doświadczeniem w programowaniu nie powinny mieć problemów. W razie wątpliwości - postępuj zgodnie z instrukcjami i próbuj!

Streszczenie

Istnieją trzy podstawowe etapy w tym sposobie:

 1. Pobranie i instalacja niezbędnego zestawu programów, które umożliwią uruchomienie Joomla! lokalnie, czyli na swoim komputerze stacjonarnym lub laptopie: serwera WWW Apache, bazy danych MySQL i języka skryptowego PHP oraz innych, które są pobierane i instalowane razem jako jeden pakiet XAMPP lub - jeśli używasz Windows - JAMP.
 2. Pobranie i instalacja Joomla!
 3. Konfiguracja Joomla!

Po pomyślnym zainstalowaniu XAMPP-a możesz przejść do pobierania i instalacji Joomla!.

Pobieranie i instalacja Joomla!

Przed pobraniem i instalacją

 • Utwórz folder dla instalacji Joomla z odpowiednią nazwę

W folderze XAMPP (na przykład C:\xampp\) znajduje się folder htdocs (C:\xampp\htdocs). Jest to folder zawierający strony, które można przeglądać/uruchamiać na serwerze lokalnym (localhost). (Jest tam już np. plik index.html, który wyświetla logo XAMPP)

Otwórz folder htdocs
Utwórz w folderze htdocs katalog przeznaczony na pliki Joomla! (może mieć dowolną nazwę - w naszych przykładach zwykle używamy nazwy joomla15).
Niektóre z plików w katalogu c:\xampp. Tutaj dwie instancje Joomla! - nazwane joomla15 i testowa

Pobieranie plików dla Joomla! - To dla Joomla! 1.5

Witryna pobierania: Główna witryna Joomla! http://www.joomla.org/
Aby pobrać Joomla 1.5, należy kliknąć plakietkę z prawej strony tuż pod nagłówkiem

albo

przejść bezpośrednio na stronę pobierania - http://www.joomla.org/download.html
Upewnij się, że znaleziony plik jest pakietem dla wersji 1.5
Kliknij odnośnik ZIP, aby pobrać pełny pakiet najnowszej wersji.
Zapisz plik do folderu Pobieranie na swoim komputerze

Szybko i bezbolesne. (W widoku szczegółowym Eksploratora Windows plik będzie oznaczony ikoną skompresowany - zip)

Zainstaluj pliki Joomla! w odpowiednim folderze

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pobranego pliku zip
Wybierz z podręcznego menu polecenie Wyodrębnij wszystkie
Kreator ekstrakcji zapyta, do którego katalogu wypakować pliki. Jest to folder utworzony wcześniej - na przykład C:\xampp\ htdocs\joomla15
Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i wskazać folder, który stworzyliśmy dla instalacji Joonmla! 1.5
Kliknij przycisk OK.
Upewnij się, że pliki będą wyodrębnione do tego katalogu.
Kliknij przycisk Dalej,
Kreator wyodrębniania folderów skompresowanych w działaniu. Upewnij się, że pliki umieszczane są w prawidłowym miejscu.

Niebieski pasek wskazuje postęp wyodrębniania. Po zakończeniu rozpakowywania na ekranie pojawi się komunikat, że operacja została zakończona.
Kliknij przycisk Zakończ

Po rozpakowaniu pliki znajdują się na właściwym miejscu i są gotowe do instalacji Joomla!.

Konfiguracja Joomla! i instalacja przykładowych danych

 • Otwórz Joomla! w swojej przeglądarce
Jeśli folder z plikami Joomla został nazwany "joomla15", wpisz w swojej przeglądarce adres:
http://localhost//joomla15
Jeśli katalog ma inną nazwę, wpisz ją zamiast joomla15.
Zostanie wyświetlony ekran instalatora Joomla!. Instalacja przebiega w 7 krokach, w czasie których zostanie stworzona baza danych, witryna oraz kilka innych rzeczy. Postęp instalacji pokazywany jest po lewej stronie ekranu.
1. Jeśli chcesz, zmień język instalacji i kliknij przycisk Dalej
2. Przejrzyj wyniki testu przedinstalacyjnego. Nie powinno być żadnych ostrzeżeń sygnalizowanych czerwonym kolorem, oprócz komunikatu przy ustawieniu Wyświetlanie błędów (Display Errors) - opcja ta może być włączona. Naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować.
3. Zapoznaj się z licencją GNU GPL (Powszechna licencja Publiczna) i naciśnij Dalej

Ekran konfiguracji bazy danych obrazuje układ kolejnych stron instalatora. Na ilustracji widać bogatą pomoc podręczną.
4. Strona konfiguracji bazy danych.
Na tej stronie ustawiamy i konfigurujemy bazę danych, gdzie przechowywana jest całą zawartość witryny.
 • Wprowadź dane do formularza:
w polu Typ bazy danych pozostaw mysql
w polu Nazwa hosta wpisz localhost
w polu Nazwa użytkownika wpisz root
pole Hasło użytkownika pozostaw puste

Ze względu na bezpieczeństwo hasło powinno być zawsze ustawione, ale w instalacji lokalnej instalator zainstaluje Joomla bez podania hasła użytkownika bazy danych, o ile nie zmienisz konfiguracji XAMPP-a i podanie hasła nie stanie się konieczne

w polu Nazwa bazy danych - wpisz nazwę instancji Joomla! - W naszym przykładzie wykorzystamy nazwę joomla15.
Gdy wszystkie pozycje zostaną uzupełnione, naciśnij przycisk Dalej
5. Omiń konfigurację FTP - naciśnij Dalej
6. Konfiguracja witryny. Nazwa i przykładowe dane.
W formularzu:
Wpisz jakąś nazwę witryny - np. "Próba".
Wpisz dowolny e-mail, w przypadku lokalnej instalacji nie ma to znaczenia
Wpisz i powtórz hasło i zapamiętaj je, będzie potrzebne do korzystania z witryny

Przykładowe dane

Dlaczego instalować przykładowe dane?

 • jest to przydatne źródło podstawowych informacji o Joomla!,
 • pomagają zobaczyć witrynę Joomla! w całości,
 • możesz edytować artykuły,
 • można zaobserwować różne sposoby działania,
 • są wykorzystywane w tej serii dokumentów.

Istnieje dokumentacja na temat korzystania z tych danych. Więcej informacji na końcu tego dokumentu.

Jeśli chcesz skorzystać zarówno z witryny z przykładową treścią i witryny bez danych - możesz zainstalować inną instancję Joomla! na tym samym komputerze, jak to opisano w ostatniej części niniejszego dokumentu.

Strona konfiguracji witryny. Pokazano niektóre z opcji, w tym wybór instalacji przykładowych danych


 • Zaznacz opcję Przykładowe dane i kliknij przycisk Wczytaj.
Niemal natychmiast powinien pojawić się komunikat, że wczytano przykładowe dane. Jest to nieco mylące, gdyż można oczekiwać, że operacja potrwa znacznie dłużej.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Czasami pojawia się komunikat, że nie można się połączyć z bazą danych. Aby rozwiązać problem, kliknij przycisk Wstecz i usuń hasło oraz sprawdź, czy pozostałe ustawienia są takie, jak podaliśmy powyżej, a następnie spróbuj kontynuować instalację.


 • Gdy wpiszesz wszystkie dane do konfiguracji witryny i wczytasz przykładowe dane, naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować

Pojawi się ekran końcowy z kilkoma przydatnymi informacjami. Aby dokończyć instalację, trzeba jeszcze usunąć katalog instalacyjny. W tym przykładzie jest to katalog C:\xampp\htdocs\joomla15\installation Otwórz Eksploratora Windows, zaznacz katalog /installation i naciśnij klawisz Del lub Shift+Del. Jeśli nie usuniesz katalogu instalacyjnego i spróbujesz zobaczyć witrynę lub przejść na zaplecze, pojawi się monit przypominający o konieczności usunięcia katalogu instalacyjnego.

Aby skorzystać z witryny i zaplecza administracyjnego

Istnieją dwa odrębne adresy internetowe dla strony głównej i zaplecza administracyjnego. Przyjmując, że Joomla został zainstalowany w katalogu joomla15,

 • witryna (zwana też frontonem) znajduje się pod adresem http://localhost/joomla15/
 • Natomiast część administracyjna (zwana również zapleczem) znajduje się pod adresem http://localhost/joomla15/administrator

Jeśli nazwałeś główny katalog Joomla inaczej, umieść w adresie tę nazwę zamiast "joomla15"

Jak zainstalować inną instancję Joomla! na hoście lokalnym

Możesz zainstalować i skonfigurować kolejne instancje Joomla!, używając dla nich innej nazwy. Nie musisz ponownie pobierać pakietu instalacyjnego, bowiem masz go już w folderze Pobieranie.

 • Utwórz w katalogu htdocs nowy folder, nazwany inaczej, niż poprzedni, np. testowa.
 • Wyodrębnij z pakietu instalacyjnego Joomla! pliki do tego katalogu w taki sam sposób, jak poprzednio, oczywiście, zmieniając nazwę katalogu docelowego.

Konfiguracja Joomla!

Tym razem:

Otwórz witrynę Joomla! - przyjmując, że folder został nazwany testowa, wpisz w przeglądarce adres:
http://localhost/testowa/
Zainstaluj Joomla. Etapy konfiguracji są takie same, zmienią się jedynie nazwy - bazy danych i witryny. I oczywiście, jeśli chcesz czystą witrynę, nie wczytuj przykładowych danych.

Po instalacji zaplecze będzie pod adresem:

http://localhost/testowa/administration

Jak odinstalować Joomla! i XAMPP

Możesz odinstalować Joomla! i XAMPP. Zanim to jednak uczynisz, zastanów się, czy nie chcesz zachować niektórych kopii, np. plików konfiguracyjnych.

Są dwie możliwości.

1. Użyj skryptu "uninstall"

Najprostszym sposobem jest użycie skryptu odinstalowującego pakiet XAMPP.

 • Znajdź skrypt:
\xampp\uninstall_xampp.bat
(W szczegółowym wykazie plików w Eksploratorze Windows skrypt oznaczony jest na liście jako plik wsadowy MS-DOS).
 • Uruchom ten skrypt (kliknij dwukrotnie nazwę pliku)

Otworzy się okno poleceń. Na kolejnych dwóch ekranach odpowiedz na pytania, czy chcesz usunąć katalog htdocs i czy chcesz usunąć katalog z plikami baz danych.

 • Jeśli wybierzesz 'n', katalogi \xampp\htdocs i \xampp\mysql\data nie zostaną usunięte. Można je potem usunąć samodzielnie.
 • Jeśli wpiszesz 'y' i naciśniesz Enter, oba katalogi zostaną usunięte.

Po odpowiedzi na te pytania w oknie dialogowym pojawia się komunikat informujący, że w razie potrzeby usługi zostaną zatrzymane, a z pulpitu zostanie usunięty panel kontrolny oraz odpowiednio do podjętej wcześniej decyzji informacja o pozostawieniu bądź usunięciu danych. Potwierdź naciskając klawisz Enter chęć odinstalowania.

LUB

2. Ręcznie usunąć pliki

Zamiast korzystać z programu odinstalowującego można ręcznie usunąć cały katalog /xampp (lub wszystkie podkatalogi z wyjątkiem /htdocs i /mysql/data. Wcześniej jednak należy - korzystając z panelu kontrolnego - wyłączyć aktywne usługi. W przeciwnym przypadku mogą wystąpić błędy: Aby zatrzymać usługi:

 • otwórz panelu kontrolny XAMPP
 • odznacz pola wyboru Svr przy usługach Apache i MySQL
 • upewnij się, że nie zostały włączone inne usługi ani że pliki z katalogu./xampp nie są aktualnie używane (np. przez przeglądarkę, jakiś program do edycji)
 • zaznacz nazwę folderu xampp i naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Shift+Del.

Na stronie XAMPP pod adresem dostępna jest również dokumentacja na temat odinstalowywania programu.

Co dalej?

Dysponujesz teraz działającą witryną Joomla!. Na stronach tej witryny znajdziesz nieco dokumentacji Joomla! Zapoznaj się z Joomla! zmieniając i dodając treści.

Więcej informacji

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Use_Joomla!_1.5_on_your_own_computer udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: LornaS.

Dziękujemy za wkład

» Michał Trzepizur,