--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Ilustrowanie artykułów

Z Joomla!WikiPL

Celem tego dokumentu jest pokazanie, w jaki sposób można ilustrować artykuły obrazkami (zwanymi również zdjęciami). Opracowanie to jest jedną z pięciu podręcznych instrukcji na temat edycji artykułów należących do serii poradników wprowadzających do korzystania z Joomla! w wersji 1.5.

Wiele artykułów zyskuje na wartości dzięki obrazkom, ilustracjom bądź zdjęciom.

Dla kogo jest ten poradnik?

 • Dla wszystkich (dla każdego)
Przesyłanie i osadzanie obrazów jest bardziej złożone niż wprowadzanie tekstu i manipulowanie nim.
Warto jednak spróbować, nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia.
Problemy pojawiają się głównie z manipulowaniem obrazem, zwłaszcza gdy jest alternatywą dla tekstu.

Podczas przesyłania obrazów obejrzyj dokładnie ekran wczytywania i sprawdź, gdzie są różne pliki, zwłaszcza jeśli nie masz dużo praktyki z umieszczaniem plików.

Wprowadzenie

Wstawianie obrazów jest bardziej złożone niż dodawanie tekstu.

 • Istnieje kilka kroków prowadzących do wyświetlenia obrazu w artykule:
 1. Przygotuj odpowiedni obraz.
 2. Prześlij obraz na serwer.
 3. Wstaw obraz do artykułu.

Obraz musisz przygotować w programie zewnętrznym, natomiast przesyłanie i osadzanie odbywa się za pomocą edytora wbudowanego w Joomla. Szczegóły zależą od konkretnej witryny.

1. Przygotuj odpowiedni obraz

Najpewniej masz w swoim komputerze obrazy, które możesz edytować i nadać im odpowiednią nazwę.


Uwagi o edycji zdjęć: Jest to duży temat sam w sobie. Istnieje wiele programów stosowanych do edycji zdjęć i różnych obrazów. Jeśli masz doświadczenie w stosowaniu obrazów, to na pewno wiesz na tyle dużo o edycji obrazów, że nie trzeba omawiać tych kwestii tutaj! Jeśli przygotowujesz proste ilustracje, prosty edytor, taki jak Paint, nadaje się doskonale. Jednym z bardzo dobrych narzędzi do przechwytywania ekranów i edycji obrazów jest program PicPick, który zawiera „wszystko w jednym” - edytor obrazów, próbnik kolorów, paletę kolorów, lupę, kątomierz, linijkę, a nawet możliwość przekształcenia ekranu w tablicę, na której można pisać. Program jest darmowy do użytku osobistego, można go pobrać ze strony http://picpick.wiziple.net/.
 • Obraz powinien być plikiem w standardowym formacie - zazwyczaj JPEG lub PNG
 • Nadaj obrazowi krótką nazwę bez spacji (komputerowym sposobem jest użycie kapitalików - np. ZwiedzanieLondynu)

2. Prześlij obraz na serwer

Zanim wstawisz obraz do artykułu, plik z obrazem musi być przesłany na serwer (w przypadku gdy strona jest hostowana).

 • Istnieje miejsce na umieszczanie plików graficznych na stronie internetowej i trzeba wiedzieć, gdzie się ono znajduje, aby wstawić obraz. Nie można skopiować pliku z obrazem bezpośrednio do tego miejsca, tę prace wykonuje edytor jako część procesu wstawiania.
 • Jeśli używasz przykładowych danych na serwerze lokalnym, położenie katalogu z obrazami pokazuje ilustracja poniżej.
Plik:GSimagelocation.png

Można skopiować obraz tutaj, ale będzie to przydatne doświadczenie, jeśli prześlesz go za pomocą edytora.

Układ ekranu ze zdjęciem:

Może się okazać, że łatwiej wstawić obraz tam, gdzie chcesz, tworząc jednowierszową tabelę z dwoma kolumnami. Tekst umieszczamy wówczas w jednej komórce, a obraz w drugiej.

 • Stwórz tabelę z jednym wierszem i dwiema kolumnami bez obramowania.
 • umieść obraz w jednej komórce, a komentarz w drugiej.

Takie rozwiązanie nie jest mile widziane przez purystów, ale jest to wygodny sposób, aby uzyskać pożądany układ.

Przesyłanie obrazu

Otwórz artykuł do edycji
Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz obraz. Jeśli używasz tabeli, umieść kursor w komórce.
Kliknij przycisk Grafika' znajdujący się poniżej dolnej krawędzi edytora (nie ikonę w przyborniku edytora, która nie udostępnia narzędzia pokazującego obrazy na własnym komputerze).

Otworzy się okno dialogowe.
W górnej części ekranu można zobaczyć zbiór obrazów dostępnych na serwerze, w dolnej znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie zdjęć na własnym komputerze i ich wczytywanie.


Okno przesyłania obrazu pokazuje zdjęcia na własnym komputerze i umożliwia ich wczytywanie. Określ, gdzie chcesz umieścić plik obrazu

Kliknij katalog na serwerze, do którego chcesz przesłać plik z obrazkiem

Znajdź obraz na swoim komputerze

Kliknij przycisk Przeglądaj .

Otworzy się okno, które umożliwia odszukanie na komputerze katalogu, w którym znajduje się obraz.

Plik:GSimageInsert2.png
Wyszukiwanie pliku z obrazem
Znajdź na swoim komputerze plik obrazu, który chcesz wykorzystać
Kliknij przycisk Otwórz

W efekcie ścieżka do obrazu znajdzie się w polu wczytywania.

Aby skopiować obraz na serwer:-

Kliknij przycisk Rozpocznij wczytywanie

Po przesłaniu, plik powinien pojawić się wśród innych obrazów w górnej części ekranu.

3 Wstaw obraz do artykułu

Zaznacz obraz, który chcesz wstawić do artykułu

Określ ustawienia wstawianego obrazka

Obraz w górnej części ekranu jest zaznaczony

Adres obrazka: To pole zostanie wypełnione automatycznie, gdy zaznaczysz obrazek
Opis obrazka: Umieść zwięzłą informację o obrazku (potrzebną dla niedowidzących oraz tych, którzy korzystają z czytników ekranu konwertujących tekst pisany na mowę).
Wyrównanie: Można umieścić obrazek po lewej lub prawej stronie tekstu.
Tytuł obrazka: Jeśli chcesz, ustal również tytuł, który będzie wyświetlany, gdy nad obrazkiem zostanie umieszczony kursor myszki.

W tym momencie wszystko jest gotowe do wstawienia obrazka.

Kliknij przycisk Wstaw znajdujący się w prawym górnym narożniku okna dialogowego

Obraz zostanie wstawiony na stronę zgodnie z Twoimi instrukcjami. W edytorze może to wyglądać trochę dziwnie.

Zapisz artykuł
Sprawdź, czy wszystko jest w porządku.

Obraz osadzony w artykule. W tym przypadku nie skorzystano z układu tabeli.

Częstym problemem jest nieodpowiedni rozmiar obrazka - zbyt mały albo za duży.

 • Można zmienić rozmiar obrazka na kilka sposobów:-
 • zmień rozmiar obrazka na ekranie - to najprostszy sposób, ale wymaga nieco zręczności!
Ustaw kursor w małym kwadratowym punkcie zaczepienia w jednym z narożników obrazka
przeciągnij go, zmniejszając bądź zwiększając obrazek.
Możesz powtórzyć tę operację zmiany rozmiarów, ale dobrze jest najpierw zapisać artykuł, a dopiero potem ponownie edytować.
 • zmień rozmiar, używając ikony Wstaw/Dostosuj obraz z przybornika (zielona ikonka z obrazkiem drzewa)
W oknie dialogowym określ Wymiary obrazka. Trzeba uważać, aby zachować proporcje między szerokością a wysokością. Najlepiej ustalić tylko szerokość lub wysokość, a przeglądarka użytkownika dobierze proporcjonalnie drugi wymiar.
 • Zmień rozmiar oryginalnego obrazka za pomocą edytora grafiki i ponownie załaduj go na serwer.
Następnie usuń obrazek z artykułu i wstaw go ponownie.

Często trzeba się trochę pobawić, aby uzyskać zadowalające rozmiary i położenie obrazka.

Usuwanie obrazka z artykułu

To proste, jak można się spodziewać.

Otwórz artykuł do edycji
Wybierz (zaznacz) obraz
Naciśnij na klawiaturze klawisz Delete.

Obraz zostanie usunięty z artykułu, ale pozostanie na serwerze.

Dalsze informacje

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Add_an_image:_Joomla!_1.5 udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: LornaS.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],