--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Edycja artykułów w Joomla 1.5

Z Joomla!WikiPL

Edycja artykułu w Joomla 1.5

Celem tego dokumentu jest pomóc Czytelnikom w opanowaniu umiejętności tworzenia artykułów w Joomla! 1.5. Jest to jeden z cyklu dokumentów pod wspólnym tytułem Zaczynamy z Joomla! 1.5 wprowadzających do Joomla 1.5.

Wprowadzenie

Zbiór artykułów jest podstawowym budulcem każdej witryny Joomla!, a artykuły są głównym sposobem prezentacji treści. Jeśli chcesz dobrze, szybko i skutecznie opanować obsługę Joomla!, rozpocznij od ćwiczeń tylko pozornie banalnych - edycji artykułów. Edycją artykułu nazywamy wszystkie czynności zmierzające do ustalenia treści artykułu i nadaniu mu takiego kształtu, w jakim chcemy zaprezentować artykuł w witrynie. Ucząc się edycji artykułów, uczysz się najbardziej podstawowych i w gruncie rzeczy najczęstszych czynności wykonywanych przez wydawnictwa internetowe, a więc uczysz się podstaw Joomla!

Kto jest adresatem tego poradnika?

 • Wszyscy

Co jest potrzebne?

 • dostęp do witryny Joomla! z kontem uprawniającym do edycji artykułów - co najmniej autora.
 • zalogowanie się w witrynie na konto użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami

Rozpoczęcie

Najważniejsza wskazówka - na początku nie staraj się być zbyt ambitnym, chyba że masz już spore doświadczenie w tego typu pracy.

 • Zaloguj się w witrynie na konto użytkownika, który ma uprawnienia do edycji artykułów.
 • Znajdź za pomocą menu stronę, którą chcesz edytować.

Znakiem sygnalizującym artykuły, które masz prawo edytować, jest ikona z ołówkiem umieszczona obok tytułu pozycji.

 • Pomarańczowy ołówek - J15 ikona edytuj opublikowane.png - oznacza, że artykuł jest opublikowany, a wszelkie wprowadzone zmiany będą natychmiast po zapisaniu widoczne dla innych.
 • Niebieski ołówek - J15 ikona edytuj nieopublikowane.png - oznacza materiały nieopublikowane, a więc niewidoczne dla internautów odwiedzających witrynę. Materiały te mogą jednak być widziane przez osoby posiadające specjalne prawa dostępu, począwszy od praw redaktora. Osoby z prawami autora nie mogą zobaczyć (i tym samym edytować) informacji niepublikowanych.

Edycja artykułu

 • Kliknij ikonę Edytuj.
Spowoduje to otwarcie ekranu edycji. W niektórych witrynach ikona jest nazwana "Wyślij artykuł"

Jeśli na przykład korzystasz z instalacji lokalnej, edytor jest bardzo prosty. W wielu witrynach instalowane są bogatsze edytory - takie jak JCE - więc to, co zobaczysz, może się różnić od naszych ilustracji. Podobnie będzie z zakresem możliwości. We wszystkich edytorach małe ikony skrywają różne potrzebne funkcje. Nie są one tak bogate, jak w procesorach tekstu, ale zasadniczo są takie same.

 • Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć edytor w całości.

Pod oknem edytora znajduje się sekcja nazwana Publikacja [Publishing]. Zawiera dane o tym, gdzie znajduje się artykuł i kto go może przeczytać. Poniżej częśći Publikacja znajdują się dwa obszary tekstowe przeznaczone na metadane, czyli informacje o informacjach, z których korzystają wyszukiwarki.

Edytor i ikony

Ikony w górnej części okna edycji umożliwiają formatowanie tekstu i wykonywanie innych rzeczy. Działają także standardowe skróty klawiszowe - (np. Ctrl+B sprawia, że zaznaczony tekst zostanie pogrubiony).

Przybornik edytora TinyMCE w trybie prostym udostępnia niewiele możliwości.

Różne edytory udostępniają różne opcje. Przybornik tego samego edytora w trybie wzbogaconym oferuje większą funkcjonalność

W trybie rozsszerzonym edytor TinyMCE zapewnia bogaty zestaw przyborów

Edytor JCE posiada więcej ikon, większą funkcjonalność i bogatszą Pomoc

Większość zmian odbywa się za pomocą ikon, dlatego warto je poznać:

 • Ustaw kursor myszy nad każdą ikoną. Dymek z pomocą daje pewne pojęcia o tym, do czego służy.
 • Przycisk Pomoc zawiera objaśnienia funkcji edytora. W przypadku JCE pomoc jest dość bogata, w edytorze TinyMCE raczej uboga.
 • Niektóre z przycisków są w kolorze szarym, sygnalizującym, że w tym momencie działanie jest niemożliwe.

Wykonaj kilka zmian

Jeśli korzystasz z instalacji lokalnej z przykładową treścią, możesz dokonywać zmian i zapisać je. (Jeśli chcesz, możesz zachować oryginalny tekst, kopiując i wklejając go do pliku tekstowego.)

 • Poddaj edycji artykuł zatytułowany "Jesteśmy wolontariuszami" z głównej strony witryny z przykładowymi danymi.

Zwróć uwagę, że powyżej obszaru z edytorem znajduje się pole z tytułem artykułu. Tekst w tym polu i w edytorze możesz dowolnie zmienić. Możesz na przykład dopisać coś na początku czy w innym miejscu artykułu.

J15 narzedzia redakcyjne fronton.png

Dla osób z pewnym doświadczeniem:

Artykuł zapisywany jest kodem HTML. Jeśli więc masz jakieś doświadczenie z HTML, interesujące może być podejrzenie kodu. Niektóre edytory pozwalają na przełączanie się pomiędzy trybem graficznym (zwanym też wizualnym albo WYSIWYG) a tekstowym, w którym widoczny jest kod. Niekiedy mamy specjalne ikony w przyborniku (HTML, Edytuj źródła). Możesz edytować kod, a następnie przełączyć się do trybu graficznego. Pamiętaj, że kod nie zawsze przekłada się na tekst, jak by można się spodziewać.

Korzystanie z kodu źródłowego HTML

Np. w przypadku edytora TinyMCE można kliknąć przycisk Przełącz edytor J15 przycisk przelacz edytor.png pod dolną krawędzią obszaru tekstowego albo ikonę Źródło HTML (ikona J15 ikona zrodlo html.png. W edytorze JCE z kolei można kliknąć odnośnik [pokaż/ukryj] J15 pokaz ukryj kod.png umieszczony nad lewą górną krawędzią przybornika albo kliknąć ikonę Edytuj kod Jce ikona advcode.gif

II wersja

Aby zobaczyć kod źródłowy HTML - kliknij ikonę Edytuj kod Jce ikona advcode.gif albo J15 ikona zrodlo html.png. Jeśli korzystasz z prostego edytora, należy użyć przycisk Przełącz edytor w dolnej części ekranu edytora - J15 przycisk przelacz edytor.png. Można przełączać się z HTML do normalnego ekranu edycji, naciskając przycisk.

Przyciski Zapisz i Anuluj

J15 przyciski anuluj zapisz.png

Kiedy już dokonasz kilku zmian, kliknij jeden z przycisków. Przycisk Anuluj przywraca poprzednią treść.

 • Gdy klikniesz Zapisz albo Anuluj, opuścisz interfejs redakcyjny. Jeśli więc zechcesz kontynuować poprawianie artykułu, kliknij ponownie ikonę Edytuj. (Trochę to irytujące, ale tak, niestety, jest!)

Dobrą praktyką jest częste zapisywanie na wypadek, gdy coś pójdzie źle, np. nagle zostanie zerwane połączenie z Internetem.

Tytuł

Zmień tytuł na inny. Rozważ, czy nowy tytuł będzie mieć sens, gdy zostanie umieszczony na listach pozycji czy na drukowanej stronie. Zmień tytuł na przykład na "W zespole Joomla! wszyscy są wolontariuszami"

Dodanie akapitu

Jest to prosty artykuł złożony z kilku akapitów. Aby dodać kolejny ustęp, umieść kursor za ostatnim zdaniem i naciśnij Enter (wystarczy nacisnąć jeden raz.) Dodaj kilka słów, aby zobaczyć, co się dzieje.

 • Aby rozpocząć od nowego wiersza, ale bez nowego akapitu - użyj kombinacji Ctrl + Enter

Umieść kursor gdzieś po kropce i naciśnij Ctrl + Enter. Czasami układ na ekranie wygląda nieco inaczej od tego w edytorze - ale edytor kodu nie jest procesorem tekstu.

Wypunktowania

Listy punktowane i numerowane są formą prezentacji treści szczególnie wygodną do czytania na ekranie. Są one dobrym sposobem wyróżniania rzeczy i dzielenia ekranu na części. Korzystając z edytowanego dokumentu:

 • Rozpocznij nowy akapit
 • Wpisz krótki wiersz tekstu - naciśnij Enter
 • Wpisz kolejny wiersz tekstu i naciśnij Enter
 • Zaznacz oba akapity w całości lub częściowo
 • Kliknij ikonę z czarnymi kwadracikami (punktorami), nazywaną czasem Wypunktowanie lub Lista nieuporządkowana.

Aby przekształcić tekst na listę numerowaną: -

 • Kliknij ikonę z numerkami (Numerowanie, Lista uporządkowana)

Można usunąć to formatowanie, klikając ponownie ikonę użytą do przekształcenia w listę.

Formatowanie słów

Podobnie jak w procesorach tekstów, tak i w Joomlowym edytorze kodu można stosować wyróżnienia słów czy fraz.

 • Zaznacz dowolne słowo
 • Kliknij ikonę B - lub użyj kombinacji klawiszy Ctrl+B, aby pogrubić tekst
 • Kliknij ikonę I - lub użyj kombinacji klawiszy Ctrl+I, aby pochylić tekst.

Edytor umożliwia również podkreślanie tekstu, ale ten sposób wyróżniania na stronach internetowych jest zwyczajowo zarezerwowany dla odnośników. W niektórych edytorach jest niekiedy możliwość zmiany koloru tekstu i koloru tła pod tekstem. Wypróbuj ten sposób wyróżniania. Jeśli masz jakieś doświadczenia z wykorzystaniem HTML, wyświetl później kod HTML. Pozwoli Ci to zobaczyć, jakich znaczników używa edytor do wyróżnienia tekstu kolorem.

Nagłówki, akapity i czcionki

Nagłówki są bardzo przydatne w czynieniu tekstu czytelniejszym tekstu na ekranie. Nawet prosty edytor ma takie udogodnienia dla kilku poziomów nagłówków. W edytorze wygląd nagłówków może być inny, niż w witrynie, warto więc je przetestować, aby wybrać odpowiedni.

J15 jce formatowanie naglowki.png

Na ilustracji przedstawiono listę wyboru w JCE. Zwróć też uwagę na możliwość zmiany kroku i rozmiaru czcionki.

 • Umieść kursor w jednym ze słów tytułujących jakąś część artykułu (lub zaznacz całą frazę).
 • Rozwiń w dół listę wyboru Formatowanie
 • Wybierz pożądany rodzaj nagłówka.

Korzystając z tej listy można również przekształcać fragmenty tekstu na zwykłe akapity.

 • Zmiana wyrównania akapitu
Podobnie jak w procesorach tekstu, dysponujemy 4 ikonami, które pozwalają zmienić wyrównanie akapitów.
Zmień formatowanie jednego z ustępów, aby zobaczyć efekt.
 • Zmiana kroju i rozmiaru czcionki.
To opcja dla doświadczonych redaktorów. Nierozważna zmiana kroju I rozmiaru fontów może spowodować na stronie spore zmieszanie. Niemniej, spróbuj skorzystać z tych narzędzi. Zaznacz jakiś fragment tekstu, a następnie zmień kilka razy rozmiar czcionki. W ten sam sposób zmień również krój czcionki.

Ogólna wskazówka: na początku zachowaj prostotę!

Kopiowanie i przenoszenie tekstu

Ikon Kopiuj i Wklej używamy do kopiowania tekstu (także zdjęć) i umieszczania ich w innym miejscu, z jednoczesnym zachowaniem oryginalnego tekstu. Z funkcji "Wytnij" korzystamy wówczas, gdy chcemy przenieść tekst w inne miejsce. Większość ludzi woli korzystać ze skrótów klawiaturowych - Ctrl+C, aby skopiować tekst (lub obraz), Ctrl+X, aby go wyciąć, i Ctrl+V do wklejania. Korzystanie z klawiszy jest wygodniejsze niż korzystanie z ikon. Warto jednak przetestować, czy edytor na to pozwala.

 • Zaznacz tekst, który chcesz skopiować lub wkleić
 • Naciśnij Ctrl-C, aby skopiować tekst, albo Ctrl-X, aby go wyciąć. Wycięcie tekstu oznacza, ze zostanie on usunięty z miejsca, w którym się znajduje.
 • Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić ten tekst
 • Naciśnij Ctrl-V, aby go wkleić.

Możesz skopiować i wkleić tekst z procesora tekstu do edytora. Jeśli to zrobisz, prawdopodobnie konieczne będzie dostosowanie formatowania, ale to zależy od złożoności formatowania w oryginalnym dokumencie. Zachowaj prostotę na początku!

Co dalej?

Celem tego wprowadzenia była prezentacja niektórych narzędzi do edycji tekstu i wykazanie, że ładny wygląd artykułów można uzyskać dzięki stosowaniu nagłówków, list punktowanych i innych formatowań za pomocą ikon dostępnych w przyborniku edytora.

 • Jeśli chcesz tworzyć własne treści - przejdź do dokumentu na temat tworzenia własnych artykułów.
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat edycji treści - zapoznaj się z dokumentami na temat ilustrowania artykułów, stosowania tabel, wstawiania odnośników, dzielenia dłuższych artykułów na części.

Więcej informacji

Spis artykułów o artykułach: Jest to kompendium krótkich dokumentów o wszystkich aspektach artykułów, przeznaczonych dla osób o różnym doświadczeniu.

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Hands-on_editing_an_article:_Joomla!_1.5 udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: LornaS.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],