--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Dzielenie artykułów na części

Z Joomla!WikiPL

Celem tego poradnika jest pokazanie, w jaki sposób podzielić dłuższy artykuł na strony oraz jak umieścić w artykule podział na wprowadzenie i część główną widoczną po kliknięciu odnośnika Czytaj więcej.

Opracowanie to jest jedną z pięciu podręcznych instrukcji na temat edycji artykułów z serii wprowadzenia do Joomla! w wersji 1.5.

Niekiedy artykuły są za długie do prezentacji na ekranie. Edytory Joomla! udostępniają dwie funkcje umożliwiające podział artykułu na części:

  1. Czytaj więcej [Readmore]: dzieli artykuł na wprowadzenie wyświetlane w przeglądach artykułów (i niektórych typach modułów) oraz tekst główny, wyświetlany w widoku całego artykułu (po kliknięciu odnośnika Więcej albo wybraniu artykułu z menu lub listy artykułów)
  2. Podziel stronę [Pagebreak]: dzieli długie artykuły na części wyświetlane na kolejnych stronach i generuje spis treści artykułu podzielonego na części.

Kto jest adresatem tego przewodnika?

  • Wszyscy (każdy)
Jeśli masz zbyt długi artykuł, wypróbuj oba sposoby, ponieważ dzięki drobnym zmianom możesz znacznie poprawić czytelność i wygląd witryny.

Wstawianie podziału Czytaj więcej…

Istnieją takie strony, na których krótkie wyciągi z artykułów dają czytelnikom wystarczającą informację o ich treści. Jeśli Czytelnicy życzą sobie poznać szczegóły, mogą przeczytać cały artykuł. Rozwiązanie takie jest często wykorzystywane do prezentacji wiadomości w blogach i w witrynach, w których jest ograniczona ilość miejsca na stronach głównych, a czytelnicy niekoniecznie są zainteresowani całą zawartością.

Dobrym rozwiązaniem jest użycie dodatku Czytaj więcej.

Otwórz artykuł do edycji
Upewnij się, że kilka pierwszych wierszy, które będą tekstem zwiastuna, dają dobre wyobrażenie o treści artykułu.
Umieść kursor na końcu tekstu zwiastuna.
Kliknij przycisk Więcej umieszczony poniżej dolnej krawędzi edytora. Wprowadzenie zostanie oddzielone od pozostałej części artykułu czerwoną przerywaną linią, sygnalizującą, że został zastosowany podział na wprowadzenie i tekst główny.

Znacznik podziału Czytaj więcej
Zapisz artykuł
Przejdź na stronę z przeglądem artykułów i sprawdź, czy wyodrębniony jako wprowadzenie fragment prezentuje się ciekawie.

Znacznik podziału Czytaj więcej

Aby zobaczyć caly artykuł, kliknij odnośnik Czytaj więcej:

Strona z pełnym tekstem artykułu

Usuwanie podziału Czytaj więcej

Aby usunąć z artykułu podział na wprowadzenie i część zasadniczą:

Znajdź miejsce podziału Więcej - czerwoną przerywaną linię.
Zaznacz ją
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Paginacja

Czasem można podzielić długi artykuł na kilka krótszych odcinków. Możliwość dzielenia artykułów na części zapewnia dodatek Podziel stronę. Może on również wygenerować spis treści składający się z odnośników do kolejnych stron. Spis treści zawiera również opcję Wszystkie, więc czytelnik nie jest zmuszony do przeglądania artykułu „w kawałkach”. To może być przydatna opcja w przypadku niektórych artykułów.

Wstawianie podziału strony

Otwórz artykuł w edytorze
Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić podział strony
Kliknij przycisk Podziel stronę umieszczony pod dolną krawędzią obszaru tekstowego.

Pojawi się niewielkie okno dialogowe. Tytułem strony może być nazwa części i równocześnie nagłówek, jakim zostanie oznaczona na stronie. Jeśli tytuły nie zostaną wpisane, tytułem domyślnie stanie się numer strony.

Wpisz nazwę strony
Kliknij przycisk Wstaw

Gdy otworzysz artykuł w witrynie, zobaczysz u góry z prawej strony artykułu spis treści, a w dolnej części pasek nawigacji.

Usuwanie podziału strony

Otwórz edytor

Znacznikiem podziału na strony są szare przerywane linie.

Znajdź znacznik podziału strony
Zaznacz kursorem myszki linię znacznika
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze
© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/J1.5:Split_an_article:_Joomla!_1.5 udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: LornaS.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],