--=REKLAMA=--

Zaczynamy z Joomla! 1.5/Codzienna administracja witryną Joomla!

Z Joomla!WikiPL

Codzienne zarządzanie witryną Joomla! 1.5

Celem tego dokumentu jest krótkie wprowadzenie do zadań, związanych z codziennym zarządzaniem witryną Joomla! w wersji 1.5. Poradnik jest jednym z cyklu dokumentów wprowadzających do Joomla w wersji 1.5.

Dla kogo jest ten poradnik?

 • dla wszystkich, którzy opiekują się witrynami w Joomla! 1.5.

W poradniku zakładamy, że czytelnik korzystał już z zaplecza administracyjnego Joomla! i ma wstępne doświadczenie w zakresie tworzenia prostych witryn Joomla!.

Co robi administrator

Rola administratora jest bardzo zróżnicowana. Warto wyróżnić:

 • codzienne działania,
 • działania wzbogacające funkcjonalność,
 • działania zmieniające wygląd.

Kto wykonuje te działania - zależy od witryn. Codzienne administrowanie i rozwijanie witryny są często obowiązkiem jednej i tej samej osoby, ale nieraz są wykonywane przez różne osoby z powodu różnych potrzebnych do ich wykonania umiejętności. Generalnie, jedna osoba może wykonać większość zadań w witrynie niewielkiej organizacji czy klubu. W dużej witrynie będzie potrzeba wielu specjalistów pełniących różne funkcje. Niniejszy dokument koncentruje się na codziennej administracji niewielką witryną. Odsyłacze: zaawansowanymi aspektami zarządzania i wzbogacania witryny nie zajmujemy się w tym cyklu. Więcej odnośników i informacji znajdziesz na innych stronach internetowych, zobacz Referencje.

Przegląd codziennych zadań administracyjnych

Nie każde z zadań wykonuje się codziennie - oczywiście! Codzienne działania, gdy witryna nie ulega zmianie

 • codzienna eksploatacja i utrzymanie witryny,
 • zarządzanie dostępem użytkowników,
 • zarządzanie treścią,
 • konfiguracja globalna,
 • kopie bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo witryny; administratorzy muszą być świadomi w kwestii bezpieczeństwa!
 • polityka bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo nazw i haseł użytkowników.

Większość prac wykonywana jest za pomocą narzędzi zaplecza administracyjnego, ale czasem konieczne jest zalogowanie się do serwera, na którym znajduje się witryna.

Uprawnienia administratora

Upewnij się, że Twoi operatorzy mają uprawnienia zgodne z nazwą użytkownika.

 • Główni administratorzy: mogą zrobić wszystko - mają dostęp do wszystkich funkcji zaplecza administracyjnego, w szczególności mogą zmieniać konfigurację i instalować nowe rozszerzenia (tylko oni mogą instalować nowe szablony i pakiety językowe), tworzyć, modyfikować oraz usuwać konta głównych administratorów.
 • Administratorzy: mogą wykonywać większość czynności administracyjnych, w szczególności konfigurować i obsługiwać wszystkie komponenty, moduły i dodatki, z wyjątkiem zmiany konfiguracji całej witryny, instalowania szablonów i pakietów językowych, zmiany kont głównych administratorów. Nie może też przenieść konta administratora do innej grupy użytkowników (????????????)
 • Operatorzy: mogą się logować na zaplecze, ale mają dostęp jedynie do zarządzania artykułami - mogą tworzyć, usuwać, kopiować, przemieszczać sekcje, kategorie, artykuły, a także pozycje menu umożliwiające prezentację artykułów oraz modyfikować parametry i przenosić do kosza pozostałe pozycje menu (ale nie mogą ich usuwać ???????). Ich możliwości ograniczają się do menu głównego i zarządzania artykułami. Operatorzy nie mogą dodawać użytkowników i modyfikować ich uprawnień, instalować składników systemu, posługiwać się innymi komponentami.

Oczywiste jest, że administratorzy muszą mieć świadomość, że mogą oni zmienić zawartość w dowolnym miejscu witryny i mogą zmieniać funkcjonowanie witryny. Ich rola jest więc ważna - nawet jeśli niewidoczna w witrynie.

Zarządzanie użytkownikami

Zaloguj się do zaplecza witryny i upewnij się, że widzisz ikony skrótów w głównej części pulpitu (by przejść na pulpit, wybierz z rozwijalnego menu pozycje Witryna -> Panel kontrolny).

Bezpieczeństwo nazw i haseł użytkowników

Stosuj rozważną politykę udzielania różnym użytkownikom praw dostępu do witryny i zaplecza. Polityka ta ma na celu ochronę witryny przed przypadkowym uszkodzeniem i zhakowaniem. Bezpieczeństwo jest szczególnie istotne dla witryn biznesowych i handlowych. Postępuj tak:

 • Stosuj krótkie, jednowyrazowe nazwy użytkowników (bez spacji), ale nie nazwy wskazujące na rolę w zarządzaniu witryną. Tak więc słowo "admin" nie jest dobrą nazwą użytkownika.
 • Twórz silne hasła - złożone z cyfr, małych i wielkich liter, znaków specjalnych.
 • Nadawaj ludziom tylko uprawnienia niezbędne do wykonywania ich zadań. Jeśli mają jedynie dodawać treści, nie dawaj im w ogóle dostępu do zaplecza - artykuły można dodawać, korygować, publikować i wycofywać z publikacji za pomocą interfejsu witryny. Możesz wszystkim dodającym treści dać co najmniej uprawnienia redaktora, aby mieli prawo edytowac nieopublikowane artykuły.

Dodawanie użytkowników witryny (redaktorów?)

Odsyłacze: więcej szczegółów na temat poziomów dostępu do witryny Joomla! Wstęp: Kontrola dostępu użytkowników do witryny Joomla!

 • Otwórz stronę menedżera użytkowników

(wybierz z menu zaplecza pozycję Witryna->Użytkownicy albo na pulpicie kliknij ikonę Użytkownicy. Jest to wykaz użytkowników.)

 • Utwórz nowe konto użytkownika - kliknij ikonę Utwórz.

Strona Użytkownik: [nowy] umożliwia podanie szczegółowych informacji. Po lewej stronie należy podać nazwę rzeczywistą (imię i nazwisko) użytkownika oraz nazwę, której będzie używać do logowania się, a także przypisać użytkownika do wybranej grupy. Przypisanie użytkownika do jakiejś grupy jest równoznaczne z nadaniem mu uprawnień, jakie tej grupie przysługują. Jeśli nie przypiszesz konta nowego użytkownika do żadnej grupy, wykorzystane zostaną ustawienia globalne, w których określasz domyślną grupę użytkowników dla nowo zakładanych kont. Po prawej stronie można skonfigurować kilka ustawień konta użytkownika - domyślny język witryny i zaplecza, edytor, strefę czasową.

Opcje dostępne podczas tworzenia nowego konta użytkownika i przypisania do grupy użytkowników

Umożliwienie rejestracji użytkowników

Rejestrowanie użytkowników w witrynie ma swoje zalety i wady. Decyzja zależy od celu witryny, a także od tego, ilu zapisów można się spodziewać.

 • Ustawienia dokonujemy w konfiguracji globalnej.
 • Otwórz edytor konfiguracji (kliknij ikonę Konfiguracja na pulpicie lub wybierz menu Witryna - > Konfiguracja).
 • Wybierz kartę System
Plik:J15 kon glob uzytkownicy.png
Globalna konfiguracja kont użytkowników na karcie System
 • Rejestruj nowych [Allow User Registration]: ustaw Tak, aby umożliwić internautom rejestrowanie się w witrynie. W przeciwnym przypadku ustaw Nie.
 • Przypisz nowych do grupy [New User Registration Type]: jeśli w parametrze Rejestruj nowych zostanie zaznaczona opcja Tak, możesz tutaj ustalić, do jakiej grupy będą przypisywani nowo rejestrowani użytkownicy, a co za tym idzie - jakie będą mieć uprawnienia. Standardowo zaznaczona jest opcja Zarejestrowani [Registered].
 • Aktywacja kont [New User Account Activation]: zdecyduj, czy uaktywnianie nowych kont będzie następować natychmiast po ich założeniu (opcja Tak), czy też wymagane będzie potwierdzenie rejestracji (opcja Nie; rejestrujący się otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z prośbą o potwierdzenie rejestracji).

Aby rejestracja była możliwa, niezbędne jest ponadto opublikowanie modułu Logowanie [Login Form] albo umieszczenie w menu łącza do formularza rejestracyjnego. Jeśli ustawisz Nie - łącze do formularza rejestracyjnego nie będzie wyświetlane ani w module Logowanie, ani w menu.

Kontakty

Kontakty to nie to samo, co użytkownicy. To lista osób, które mogą być pomocne w prowadzeniu witryny. Ważną rzeczą jest, że w artykułach można użyć nazwy kontaktu zamiast faktycznych adresów email. Można również połączyć kontakty z zarejestrowanymi użytkownikami. Ekran menedżera kontaktów Narzędzie Kontakty umożliwia dodawanie i przechowywanie takich informacji, jak nazwisko, adres, telefon, e-mail. Stronę menedżera kontaktów wybieramy z menu Komponenty.

Plik:J15 menu kontakt.png

Menedżer kontaktów ma kilka znanych opcji, w tym tworzenie nowych kontaktów. Ilość danych, które są potrzebne, będzie różna zależnie od celów kontaktu dla witryny. Istnieje również wiele opcji wyświetlania informacji.

 • Zobacz Pomoc, aby uzyskać więcej szczegółów

Należy pamiętać, że kontakty są domyślnie uporządkowane według kategorii kontaktów. Kategoriami kontaktów również zarządzamy z menu Komponenty. Nie trzeba zakładać wielu kategorii, chyba że masz dużo różnorodnych kontaktów, ale trzeba stworzyć co najmniej jedną kategorię, zanim będzie można dodać pierwszy kontakt.

Zarządzanie treścią

Artykuły, menu, sekcje i kategorie

Masz już za sobą pracę z interfejsem typu menedżer jako części poświęconej tworzeniu witryny. Zobacz Instrukcję tworzenia witryny Joomla! 1.5. Najlepszym sposobem na zapoznanie się ze szczegółami jest skorzystanie z obiektów i opieranie się na pomocy podręcznej, zawierającej opisy możliwych opcji.

Menedżer artykułów oraz Utwórz artykuł
Menedżer artykułów jest miejscem, w którym dodajesz i zarządzasz wszystkimi artykułami w swojej witrynie. Można tutaj przeglądać listę artykułów, dodawać je, poprawiać i usuwać, publikować i wycofywać z publikacji, archiwizować oraz konfigurować globalne ustawienia artykułów.
W tym miejscu można także zmienić przypisanie artykułu do sekcji i kategorii, a także usunąć niepożądane treści
Zobacz Wstęp: Poznajemy_zaplecze_administracyjne_Joomla!_1.5
Menedżer Strona startowa
Jest miejscem, gdzie można kontrolować, które artykuły są wyświetlane w przeglądzie Strona startowa i w jakiej kolejności są one wyświetlane.
Przegląd Strona startowa jest często wykorzystywany na stronę otwierającą witryny, ale może być dowolną stroną w witrynie.
Strona startowa jest tworzona za pomocą pozycji menu typu "przegląd artykułów - Strona startowa".
Menedżer sekcji
Menedżer sekcji jest miejscem, gdzie można edytować istniejące sekcje artykułów i tworzyć nowe.
Służy do zarządzania sekcjami artykułów. Można tutaj przeglądać listę sekcji, dodawać je, poprawiać i usuwać oraz decydować o stanie publikacji.
Wstęp: Sekcje i kategorie w projektowaniu witryny
Menedżer kategorii
Menedżer kategorii jest miejscem, gdzie można edytować istniejące kategorie artykułów i tworzyć nowe.
Służy do zarządzania kategoriami artykułów. Można tutaj przeglądać listę kategorii, dodawać je, poprawiać i usuwać oraz decydować o stanie publikacji.
Wstęp: Sekcje i kategorie w projektowaniu witryny
Projektant menu
Projektant menu umożliwia dodawanie i zmiany menu Joomla!.
Możesz przemieszczać pozycje w hierarchii menu.
Wstęp: Menu i moduły w projektowaniu prezentacji treści witryny

Menedżer mediów dla zdjęć i innych plików

Menedżer mediów
Menedżer mediów to narzędzie do przesyłania lub usuwania plików w katalogu /images na serwerze WWW. Możesz przesłać nowe pliki, usuwać istniejące i tworzyć podkatalogi na serwerze hostującym witrynę.
Zdjęcia można dodawać do artykułów bez korzystania z menedżera mediów ??????????. Zobacz Ilustrowanie artykułów
 • Otwórz menedżera Media
Kliknij ikonę
Plik:J15 media.png
Część ekranu menedżera Media. Przycisk Wczytaj znajduje się na dole ekranu.

Menedżer pozwala na przeglądanie plików w postaci ikon (widok miniatur, jak pokazano na zrzucie ekranu) lub jako listy informacji nazwanej Widok szczegółów. Przełączenia można dokonywać w miarę potrzeb. W obszarze roboczym ekranu wyświetlana jest lista pozycji oraz zawartość katalogu /images z instalacji Joomla!. Pliki i foldery są również wymienione z boku ekranu.

 • Kliknij nazwę folderu, aby wyświetlić jego zawartość.
 • Kliknij miniaturę, aby wyświetlić obraz.

Przesyłanie plików za pomocą menedżera Media

Menedżer Media może być używany do przesyłania obrazów i innych typów plików do katalogu /images na serwerze WWW.

 • Wyszukaj plik.
 • Kliknij przycisk Rozpocznij wczytywanie.

Zwróć uwagę, że maksymalny rozmiar wczytywanych plików można zmienić w konfiguracji globalnej.

Konfiguracja globalna

Konfiguracja globalna to brzmi jak coś wielkiego. I w pewnym sensie tak jest, bowiem tutaj znajdziesz wszystkie ustawienia konfigurujące witrynę, połączenie z bazą danych i z serwerem. Wiele z tych ustawień zostało określonych podczas instalacji Joomla! i dlatego najlepiej zostawić je w spokoju! Ale jest kilka rzeczy, które można, a nawet trzeba zmienić. Można na przykład ustawić jako domyślny edytor w ramach ogólnych opcji witryny. Konfiguracja globalna (musisz mieć uprawnienia głównego administratora) Menedżer konfiguracji globalnej pozwala na konfigurację Joomla! z różnymi ustawieniami.

 • Otwórz Konfigurację globalną

Na ilustracji pokazano ustawienia systemu. Są też zakładki do kart Witryna i Serwer. Kilka z ustawień można z powodzeniem zmienić, aby dostosować witrynę do swoich potrzeb. Ustawienia serwera zmieniaj na własne ryzyko!

Plik:J15 konf glob.png
Przykład ustawień systemu. Są to ustawienia domyślne, ustawiane automatycznie podczas instalacji Joomla!

Przykład - ustawienia dla mediów W tej sekcji określono m.in., jakiego typu pliki można przesyłać na serwer. Zależnie od witryny, można tę listę rozszerzyć lub usunąć z niej niektóre typy plików. Można także zmienić maksymalny rozmiar pliku do przesyłania plików tutaj. Jeśli chcesz zmienić lokalizację plików obrazów, przeczytaj komunikat ostrzegawczy:

Plik:J15 konf ostrzezenie.png

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz pomoc dla menedżedra konfiguracji globalnej. Znajdziesz w niej dokładne objaśnienia każdego parametru. Dowiesz się, za co odpowiada i jak go ustawić.

Kopie zapasowe

Częstotliwość tworzenia kopii zapasowych zależy od częstotliwości zmian, dokonywanych w witrynie oraz tego, jak uciążliwa będzie utrata treści. W szczególności zależy od tego, gdzie witryna jest hostowana. Idealnie, jeśli dysponujesz zautomatyzowanym systemem, który nie zależy naciśnięcia przez jedną osobę prawego przycisku myszki w określonej porze dnia. Jeśli witryna jest umieszczona na serwerze współdzielonym, istnieje duża szansa, że serwer sporządza automatycznie kopie zapasowe, ale - warto to sprawdzić.

Lokalne dane przykładowe

 • Wystarczy skopiować pliki z folderu witryny.

Dla przykładowych danych instalowanych lokalnie - będą w folderze C: \xampp\ htdocs\joomla15

Plik:J15 backup pliki.png
Pliki w C:\xampp\htdocs\joomla15 mogą być skopiowane do tworzenia kopii zapasowych.

Usługi hostingowe

Usługi hostingowe oferują zazwyczaj interfejs zarządzania, w którym można znaleźć narzędzie do sporządzania zapasowej kopii witryny. Kopie zapasowe są zwykle wykonywane przez skopiowanie wszystkich plików związanych z Joomla! i innych plików w katalogu domowym. Na przykład poniższe ilustracja pokazuje opcje Cpanelu - interfejsu powszechnie stosowanego przez firmy hostingowe.

Plik:Cpanel backup.png
Opcja backupu (kopii zapasowych) w dziale Pliki w Cpanel

Kreator kopii zapasowych umożliwia wykonanie kopii częściowej, pełnej kopii zapasowych, a także kopi plików z serwera. Aby utworzyć kopię zapasową witryny, należy również utworzyć kopię zapasową bazy danych. Na przykład, opcje zarządzania w cPanelu pozwalają na skorzystanie do stworzenia kopii bazy danych z interfejsu phpMyAdmin.

Plik:J15 phpmyadmin.png
phpMyAdmin Służy do kopii zapasowej bazy danych

Inne możliwości tworzenia kopii zapasowych

Istnieją rozszerzenia napisane dla Joomla! do zarządzania kopiami zapasowymi z poziomu zaplecza administracyjnego Joomla!. To jeden z przykładów:

Akeeba Backup jest komponentem open-source dla Joomla!. Jego cel jest prosty: utworzyć kopię witryny, z której witryna może być przywrócona na dowolnym serwerze. Jego możliwości: nieograniczone. To tworzy pełną kopię zapasową witryny w jednym archiwum. Archiwum zawiera wszystkie pliki, zrzut bazy danych oraz instalator pełniący podobną funkcję, jak standardowy Joomla!. W połączeniu z Kickstart, witryny Joomla! mogą być łatwo przenoszone na dowolny serwer.

Kwestie bezpieczeństwa

Jest kilka poziomów bezpieczeństwa i trzeba trochę zdrowego rozsądku, aby dorobić się polityki bezpieczeństwa odpowiedniej do celu i zagrożenia witryny.

Tu znajdziesz mądre opracowania, których nie ma potrzeby powtarzać: http://docs.joomla.org/Security_Checklist_1_-_Getting_Started

Więcej informacji

Pomoc on-line: W przyborniku wszystkich stron zaplecza znajduje się ikona Pomoc, która łączy z odpowiednią stroną dokumentacji Joomla!. Każdy rozdział pomocy zawiera wyczerpujące informacje o tym, co można zrobić na danej stronie zaplecza administracyjnego.

Podręcznik administratora - on-line

Zarządzanie treścią

Bezpieczeństwo

Kopie zapasowe

Jak wykonać kopię zapasową przy użyciu cPanel

Inne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],