--=REKLAMA=--

Wyczyszczenie hasła użytkownika

Z Joomla!WikiPL

Ponieważ hasła ze względów bezpieczeństwa przechowywane są w bazie danych w postaci zaszyfrowanej jednostronnym kluczem MD5, ich odzyskanie jest niemożliwe, ale możliwe jest usunięcie starego hasła i zastąpienie go nowym, zwane resetowaniem hasła. Resetowanie hasła może być wykonane na kilka sposobów:

Witryna

Procedurę resetowania hasła może uruchomić każdy użytkownik, jeśli udostępnimy na witrynie przynajmniej jedną z dwu możliwości:

 • odnośnik Nie pamiętam hasła w module Logowanie
 • opcję "Resetowanie hasła" w dowolnym menu.

Zwykle wykorzystujemy pierwszy sposób. Jeśli nie ma jeszcze tej możliwości w Twojej witrynie:

 1. Zaloguj się
 2. Z menu zaplecza wybierz opcję Rozszerzenia → Moduły
 3. Wyszukaj moduł 'Logowanie na liście modułów i opublikuj go w wybranej pozycji modułów, a jeśli nie ma takiego modułu na liście, utwórz i skonfiguruj nowy moduł według opisu Dostosowanie modułu Logowanie

Aby zresetować hasło za pomocą modułu:

 1. Znajdź moduł Logowanie na stronie startowej witryny lub innej
 2. Naciśnij odnośnik Nie pamiętam hasła.
 3. Na nowo otwartej stronie wpisz swój adres poczty elektronicznej. Otrzymasz na adres swojej skzynki nowe tymczasowe hasło wygenerowaen przez Joomla! Pamiętaj, że poczta elektroniczna nie jest szyfrowana. Dlatego po otrzymaniu listu:
 4. Zaloguj się przy pomocy swojej nazwy użytkownika i tymczasowego hasła - zmień hasło na bezpieczniejsze.

Zaplecze

 1. Zaloguj się
 2. Z menu zaplecza wybierz opcję Witryna → Użytkownicy
 3. Odszukaj na liście nazwę użytkownika, którego hasło chcesz zresetować.
 4. Wpisz nowe hasło i powtórz je, by sprawdzić poprawność.
 5. Zapisz nowe ustawienia, naciskając w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu przycisk Zapisz.

Używając klienta obsługi bazy danych

Zapoznaj się z procedurą resetowania hasła administratora. Z tej procedury można skorzystać do zresetowania każdego hasła.

Zobacz także

Na czym polega system mocnych haseł?


Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],