--=REKLAMA=--

Wprowadzenie do lokalizacji szablonów

Z Joomla!WikiPL

Joomla! jest w pełni wielojęzyczną aplikacją obsługująca tłumaczenie wszystkich etykiet i komunikatów ekranowych. Szablony nie stanowią pod tym względem żadnego wyjątku. Chwilę czasu poświęconego na tłumaczenie napisów zastosowanych w szablonie wynagrodzą korzyści z jego dostępności.

System lokalizacji Joomla! został zaprojektowany tak, aby był tak prosty i bezbłędny, jak to tylko możliwe. Na przykład jeśli brakuje jakiegoś pliku językowego albo brakuje jakiegoś tłumaczenia w pliku językowym, Joomla! wyświetla oryginalny, nieprzetłumaczony napis, a nie komunikat błędu. W samym Joomla! znajdują się również narzędzia pomagające tłumaczom w tworzeniu nowych plików językowych.

W tym rozdziale nauczysz się tworzenia plików definicji językowych dla szablonu oraz dołączania tłumaczeń do pakietu instalacyjnego szablonu. Nauczysz się również, jak zbadać, czy wszystkie zastosowane w szablonie napisy zostały przetłumaczone oraz jak zbadać kompletność nowego tłumaczenia.

Dziękujemy za wkład

» Michał Trzepizur,