--=REKLAMA=--

Standardy sieciowe/Dostępność - wprowadzenie

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Wprowadzenie - dostępność treści internetowych)

Dostępność – Accessibility

„Potęgą Sieci jest jej uniwersalność. Istotnym aspektem jest dostęp do Sieci dla wszystkich bez względu na rodzaj niepełnosprawności.” (Tim Berners-Lee, Dyrektor W3C i twórca World Wide Web)

Dostępność strony internetowej oznacza, że wszyscy mogą z niej korzystać skutecznie: zapoznać się z treścią, zrozumieć, przemieszczać się, wchodzić w interakcje, dodawać własne treści. Idee dostępności mają swe źródło w powszechnym i demokratycznym charakterze Internetu. Spełnianie standardów ma zagwarantować dostęp to treści internetowych każdemu, kto chce korzystać z Sieci, każdemu, a nie tylko osobom w pełni sprawnym i dysponującym najlepszymi urządzeniami technicznymi.

Standardy a dostęp do informacji

Priorytetem W3C jest uczynienie Internetu uniwersalnym środowiskiem wymiany informacji. Uniwersalnym, a więc powszechnym, dostępnym dla wszystkich, w każdym miejscu i czasie. Standaryzacja i stosowanie się do standardów ma w realizacji tej idei niebagatelne znaczenie.

Czym jest dostępność?

" Dostępność oznacza taką czytelność dokumentów, która zapewnia wygodny dostęp jak najszerszemu gronu odbiorców:'

  • niezależnie od ich fizycznych ograniczeń,
  • niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdują,
  • niezależnie od używanego oprogramowania,
  • niezależnie od używanego sprzętu i łączy.

Dostępność dotyczy więc wszystkich, każdego odbiorcy, a w szczególności osób niepełnosprawnych i starszych, osób używających dawniejszych wersji przeglądarek, korzystających z wolnych łącz internetowych czy z technologii mobilnych - telefonów komórkowych, PDA.

Projektowanie ukierunkowane na dostępność niesie ponadto szereg dodatkowych korzyści, m.in. powoduje, że witryna jest w większym stopniu dla wyszukiwarek i innych aplikacji automatycznie wyszukujących informacje, owocuje lepszymi efektami w indeksowaniu, a więc i pozycjonowaniu stron.

Zapoznaj się z tłumaczeniem dokumentu WAI - Auxiliary Benefits of Accessible Web Design - Dodatkowe korzyści z projektowania ukierunkowanego na dostępność, jeśli chcesz umocnić się w przekonaniu, że warto podjąć każdy wysiłek prowadzący do zwiększenia dostępności serwisu.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],