--=REKLAMA=--

Wikiprojekt

Zarządzanie Joomla/Zadania

Z Joomla!WikiPL

Zamierzenia i lista zadań projektu Zarządzanie Joomla

Zadania ogólne

Głównym zadaniem projektu jest prowadzenie portalu Administratorzy oraz portali pochodnych: Instalacja Joomla, Artykuły, Użytkownicy, Szablony, Menu, Rozszerzenia, Bezpieczeństwo, Pozycjonowanie, Aktualizacje oprogramowania

Najbliższe zadania

  • przebudowa strony głównej portalu Administratorzy. Portal powinien być stroną startową do wymienionych powyżej portali pochodnych, a także zawierać zbiór odsyłaczy do artykułów przedstawiających sposób wykonywania typowych zadań administracyjnych.
  • Unowocześnienie instrukcji w poradniku administratora

Dwa rozwiązania: przepisanie na nowo dla wersji 2.5 i 3.5 albo unowocześnienie istniejących wersji tak, aby odnosiły się do wszystkich trzech wersji Joomla (1.5, 2.5 i 3.5). W tym drugim przypadku konieczna modyfikacja fragmentów i opisanie szablonem wersji fragmentów odnoszących się do różnych wersji Joomla. Przykład: Chwilowe wyłączenie strony. Ponadto dodać trzeba będzie ilustracje z Joomla 3.x.

  • Rozpropagowanie materiałów na forum i w witrynie joomla.pl. Na przykład na forum należałoby zrobić listę artykułów do FAQ

Propozycje i przemyślenia

To miejsce na różne pomysły, sugestie, propozycje, wątpliwości

Potrzebne materiały

Joomla!WikiPL:Potrzebne materiały/Administratorzy