--=REKLAMA=--

Własne przykładowe dane w Joomla 1.6

Z Joomla!WikiPL

Własne przykładowe dane w Joomla 1.6

Joomla! 1.6.1 wprowadza nową funkcję, przydatną w tworzeniu własnej paczki instalacyjnej którą wykorzystamy do dystrybucji.

Podczas instalacji Joomla! możesz wczytać przykładowe dane, które dostarczane są wraz z całym pakietem Joomla! Oczywiście standardowo do wyboru są tylko dane w języku angielskim. Dzięki poniższym instrukcjom możesz dodać do paczki instalacyjnej własne dane przykładowe w dowolnym języku/językach.


KROKI:

  1. Utwórz nowy plik z danymi sample_data_xx.sql - zamiast xx możesz wstawić dowolny tekst, jednakże zaleca się wpisanie tam kodu języka, w jakim dane te są udostępnione, np. PL dla języka polskiego. Możesz również pozostawić samo sample_data.sql jeśli tylko chcesz.
  2. Dodaj swój plik do katalogu installation/sql/mysql/ - czyli pełna ścieżka to installation/sql/mysql/sample_data_xx.sql
  3. Zmodyfikuj plik localise.xml znajdujący się w katalogu installation - czyli /installation/localize.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<localise version="1.6" client="installation" >
<forceLang>xx-XX</forceLang> // tutaj podajesz kod języka, który będzie używany podczas instalacji Joomla!.
<helpurl></helpurl>
<debug>0</debug>
<sampledata>sample_data_xx.sql</sampledata> // nazwa Twojego pliku z danymi znajdującymi się w katalogu msql
<params/>
</localise>

4. W pliku instalacyjnym xx-XX.ini Twojego języka dodaj:

INSTL_SAMPLE_DATA_XX_SET="Moje własne dane przykładowe."

=> zastąp znaki XX tekstem który wprowadziłeś wcześniej w nazwie pliku sample_data_ xx.sql

W ten sposób można dodać dowolną liczbę przykładowych danych, w dowolnej ilości języków.

Informacja !

W Joomla! 1.7 nie nastąpiła żadna zmiana w sposobie dodania swoich własnych danych przykładowych do instalki Joomla!. Jedyna, drobna zmiana to, konieczność zmiany w pliku localize.xml cyferek 1.6 na 1.7 w lini <localise version="1.6" client="installation" >

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],