--=REKLAMA=--

Ramka modułu/Własne atrybuty ramki

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Własne atrybuty ramki)

Własne atrybuty ramki

Możliwe jest również by dodać - włączyć - zapisać inne cechy do funkcji ramki modułu korzystając z tej samej instrukcji <jdoc:include />, która ustawia ramkę modułu. Te dodatkowe własności mogą być czymkolwiek, co chcesz i są przechowywane w tablicy $attribs. Weźmy następujący przykład funkcji profilującej moduł:

<?php
 function modChrome_custom( $module, &$params, &$attribs ) {
  if (isset( $attribs['headerLevel'] )) 
  {
   $headerLevel = $attribs['headerLevel'];
  } else {
   $headerLevel = 3;
  }
 
  if (isset( $attribs['background'] )) 
  {
   $background = $attribs['background'];
  } else {
   $background = 'blue';
  }
 
  echo '<div class="' .$params->get( 'moduleclass_sfx' ) .'" >';
 
  if ($module->showtitle) 
  {
   echo '<h' .$headerLevel .'>' .$module->title .'</h' .$headerLevel .'>';
  }
 
  echo '<div class="' .$background .'">';
  echo $module->content;
  echo '</div>';
 
  echo '</div>';
 }
?>

Możesz teraz ustawić wartości dla background oraz headerLevel w instrukcji <jdoc:include />, jak widać poniżej. Jeśli nie ma ustawionych wartości, domyślnymi atrybutami będą kolejno 'blue' oraz '3'.

Passing to Module chrome from <jdoc:include /> ????? atrybuty dla profilu modułu w <jdoc:include />
Instrukcja <jdoc:include /> Kod wynikowy

<jdoc:include type="modules" name="user1" />

<div>
 <h3><!-- Tytuł modułu --></h3>
 
 <div class="blue">
  <!-- Treść modułu -->
 </div>
</div>

<jdoc:include type="modules" name="user1" background="green" />

<div>
 <h3><!-- Tytuł modułu --></h3>
 
 <div class="green">
  <!-- Treść modułu -->
 </div>
</div>

<jdoc:include type="modules" name="user1" headerLevel="1" background="yellow" />

<div>
 <h1><!-- Tytuł modułu --></h1>
 
 <div class="yellow">
  <!-- Treść modułu -->
 </div>
</div>

Dodatkowe informacje o ???? atrybutach ramki modułu można znaleźć w wątku [forum Joomla.org].

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],