--=REKLAMA=--

VirtueMart/Wysyłka

Z Joomla!WikiPL

< Podatki

4.11. Dostawa produktów

Obsługa dostawy zakupionych produktów do klienta wymaga:

 • wyboru modułów obsługujących dostawę towarów
 • konfigurację wybranych modułów dostawy
  • wyboru spedytora (przewoźnika),
  • określenia sposobu naliczania opłat

4.11.1. Moduły dostawy

Zestawienie dostępnych modułów dostawy towarów znajduje się na stronie Administratcja → Sklep → Lista modułów dostawy:

Lista modułów dostawy

Dostawcy (spedytorzy)

15 vm shipping list.png

Podczas instalacji do bazy danych wprowadzane zostały nazwy dwóch spedytorów. Możesz pozostawić te dane i dopisać nowe własne pozycje, możesz również dokonać zmian, co wydaje się sensowniejsze.

Aby w wykazie sposobów dostawy dokonać zmian:

15 vm shipping add.png

 • W panelu administracyjnym przejdź do menu Dostawa [Shipping Administration] ⇒ Dostawcy [Shipper]. Ukaże się wykaz sposobów dostawy.
 • Kliknij nazwę pierwszego sposobu (DHL). Ukaże się formularz edycji opisu.
 • W polu Spedytor [Shipper Company] wpisz np. Poczta Polska
 • W polu Kolejność [Listorder] możesz pozostawić 0.
 • Kliknij przycisk Zapisz [[Save] w pasku narzędziowym pod górnym menu administratora.

Aby dodać nowy sposób dostawy:

 • W panelu administracyjnym przejdź do menu Dostawa ⇒ Utwórz [Shipping Administration ⇒ Create Shipper]. Ukaże się formularz, w którym możesz zdefiniować informacje o sposobie dostawy.
 • W polu Przewoźnik [Shipper Company] wpisz np. Firma kurierska
 • W polu Kolejność [Listorder] wpisz np. 1, aby ustalić, że w wykazie dostawca ten będzie znajdować się na drugiej pozycji.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym pod górnym menu administratora.

Stawki opłat

Przykładowe dane w VirtueMart zawierają zestaw opłat za dostawę produktów. Jeśli dokonałeś zabiegu, proponowanego w poprzedniej sekcji, to po wywołaniu w panelu administracyjnym odsyłacza Dostawa ⇒ Stawki opłat [Shipping Administration ⇒ Shipping rates] otworzy się wykaz opłat, jak na poniższym zrzucie ekranu, z tym, że zamiast DHL pojawi się nazwa Poczta Polska.

15 vm shipping rate list.png

Możesz usunąć każdą z wyszczególnionych stawek bądź dokonać w każdej z nich odpowiednich zmian.

Aby usunąć istniejącą stawkę opłaty za dostawę produktów:

 • W panelu administracyjnym przejdź do menu Dostawa ⇒ Stawki opłat [Shipping Administration ⇒ Shipping rates].
 • Kliknij ikonę kosza [Usuń] obok opłaty, którą chcesz usunąć.
 • Potwierdź swoją decyzję w oknie dialogowym.

Aby dodać nową stawkę opłaty za dostawę produktów:

 • W panelu administracyjnym przejdź do menu Dostawa ⇒ Stawki opłat [Shipping Administration ⇒ Shippingrate create]. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony formularz, w którym scharakteryzujesz nową opłatę.

15 vm shipping rate add.png

 • W polu Opis [Shippingrate description] wprowadź zwięzłą informację o stawce, najlepiej zawierającą nazwę terytorium dostawy (np. kraj, kraj i region) i maksymalną wagę przesyłki.
 • W polu Kolejność [Listorder] wpisz liczbę decydująca o pozycji tworzonej stawki w wykazie opłat.
 • W polu Przewoźnik [Shipper] wybierz z listy rozwijanej sposób dostawy.
 • W polu Kraj [Country] wybierz kraj docelowy. Aby wybrać więcej niż jeden kraj, przytrzymaj klawisz CTRL i zaznaczaj myszką kolejne państwa.
 • W polu Kod pocztowy - początek zakresu [ZIP range start] wpisz kod pocztowy miejscowości, położonej najbliżej miejsca wysyłki lub pozostaw puste
 • W polu Kod pocztowy - koniec zakresu [ZIP range end] wpisz kod pocztowy miejscowości, położonej najdalej miejsca wysyłki lub pozostaw puste
 • W polu Minimalna waga [Lowest Weight] wprowadź dolną granicę wagi przesyłki (część dziesiętną oddziel kropką)
 • W polu Maksymalna waga [Highest Weight] wprowadź górną granicę wagi przesyłki (część dziesiętną oddziel kropką)
 • W polu Opłata [Fee] wprowadź wysokość opłaty (część dziesiętną oddziel kropką)
 • W polu Dopłata za pakowanie [Your package fee] wprowadź stawkę opłaty dodatkowej za przygotowanie przesyłki
 • W polu Waluta [Currency] wybierz z listy rozwijanej odpowiednią walutę
 • W polu Stawka VAT [VAT id] wybierz odpowiednią stawkę podatku VAT, jeśli usługa kurierska jest opodatkowana podatkiem VAT


15 vm zone list.png

15 vm zone assign.png

15 vm zone add.pngDziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],