--=REKLAMA=--

VirtueMart/Użytkownicy

Z Joomla!WikiPL

< Importowanie i eksportowanie danych


VirtueMart umożliwia zarządzanie użytkownikami przez przyporządkowanie sprzedawcom, a także wyodrębnianie grup użytkowników.

Administrator może tworzyć grupy użytkowników, takie, jakich potrzebuje (np. z dostępem do witryny, stali klienci, hurtownicy, itd.). Grupom użytkowników można nadawać specjalne uprawnienia, usługi, prowizje. Ponieważ użytkownicy i grupy użytkowników są przypisani do konkretnego sprzedawcy, stwórz najpierw rejestr sprzedawców.

VirtueMart umożliwia tworzenie dowolnej ilości adresów dla konkretnego użytkownika. Użytkownik może mieć nie tylko wiele adresów służących do wystawiania faktur i wysyłki, ale również adresy domowe, prywatne i adresy firmy.Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],