--=REKLAMA=--

VirtueMart/Typy produktów

Z Joomla!WikiPL

< Atrybuty produktów


4.6.5. Zarządzanie typami produktów

Typy produktów to potężna właściwość skomplikowanych produktów takich jak elektronika, komputery, samochody oraz być może samoloty. Typy produktów ułatwiają tworzenie rozbudowanej klasyfikacji opartej na parametrach skomplikowanych produktów oraz umożliwiają wzbogacone wyszukiwanie produktów w oparciu o parametry.

Wyszukiwanie oparte na parametrach zapewnia satysfakcję klientów, którzy mogą znaleźć dokładnie to, czego potrzebują.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Inni projektanci nazywają tę cechę „filtrem”.


Ikona informacja.png
 Informacja

 Aby zrozumieć w pełni tę właściwość, możesz spędzić wiele godzin lub dni na samodzielnym odkrywaniu ALBO możesz przeczytać i wykonać krok po kroku działania z tego samouczka.


4.6.5.1. Zarządzanie typami produktów

Typ produktu jest zasadniczo inną właściwością niż kategoria produktu, ale obie własności mają wspólny cel - opisać produkty. Generalnie kategoria wskazuje na zastosowanie czy przeznaczenie produktu, natomiast typ produktu opisuje produkty na podstawie wartości parametrów i rozszerza podstawowy opis produktu, wyrażony jego kategoria.

4.6.5.1.1. Tworzenie typów produktu

Zastosowaliśmy tutaj termin tworzenie, aby wykluczyć lub przynajmniej zminimalizować dezorientację, jaką powodowałyby terminy „Dodaj typ produktu” czy pzypisanie „Typu produktu” do produktu.

Aby stworzyć nowy typ produktu, wybierz z menu administracyjnego komponentu pozycję Dodaj typ [Add Product Type]:

15 vm product type sel.png

Ikona wazne.png
 Ważne!

Tworzenie typów produktu możliwe jest tylko w ten sposób i tylko po wybraniu tej pozycji menu. Mimo że podobnie brzmi opcja „Stwórz relację typu produktu z produktem” [Creating a Product Type relation with a Product], są to zupełnie odmienne działania.


4.6.5.1.2. Edycja informacji o typie produktu

Informacje o typie produktu edytujemy w poniższym formularzu.

Rys. 4.33. Zarządzanie VirtueMart: Zarządzanie typami produktów - Informacja o typach produktu

 • Opublikowane [Published?]: zaznacz, aby typ produktów był widoczny.
 • Nazwa typu produktów [Product Type Name]: wpisz klarowną, jednoznaczną nazwę typu produktów, np. Monitory
 • Opis typu produktów [Product Type Description]: opisz zwięźle typ produktów
Porada Porada
Zalecamy, aby nie używać opcji Podział na strony [Page break] ani Więcej [Readmore], ponieważ są zbyteczne. Jeśli chcesz publikować szczegółową informację o swoich produktach, wykorzystaj pola opisu kategorii i opisu produktu.
 • Kolejność [ListOrder]: nowe typy produktów umieszczane są automatycznie jako ostatnie na liście. Zmieniając informację, można zaznaczyć na rozwijanej liście typ produktu, p[rzed którym chcesz umieścić modyfikowany.
 • Szablon przeglądu typów [Product Type Browse Page]: wpisz nazwę pliku definiującego szablon lub pozostaw niewypełnione, jeśli nie masz własnego szablonu.
 • Szablon typu produktów [Product Type Flypage]: wpisz nazwę pliku definiującego szablon lub pozostaw niewypełnione, jeśli nie masz własnego szablonu.
Porada Porada
Dwie rzeczy musisz wiedzieć o opcjach „Szablon przeglądu typów” oraz „Szablon typu produktów”. Zakładamy tutaj, ze masz przygotowane specjalne szablony do prezentacji stron z przeglądami typów produktu oraz stron - kart katalogowych produktów jednego typu (prezentujących produkty jednego typu). Standardowy szablon przeglądu kategorii zdefiniowany jest w pliku browse_1.php, a standardowy szablon strony prezentującej produkt (karty katalogowej produktu) w pliku flypage.tpl.php i dla obu nie jest obojętne, czy produkty są przypisane do typów produktu. W naszym przypadku Szablon przeglądu typów określa strukturę strony dostosowanej do wyszukiwania według parametrów.

Kiedy umieścisz wszystkie informacje, naciśnij przycisk Zapisz. Nowy typ produktu pojawi się w zestawienia na stronie Lista typów produktu.

4.6.5.1.3. Parametry typu produktu

Po zapoznaniu się z tą sekcją, będziesz w stanie zdecydować, czy chcesz opisywać produkty z kategorii wykorzystując TYLKO Parametry typu produktu i nie wykorzystywać pola Opis produktu do prezentacji parametrów, CZY też zechcesz skorzystać z obu możliwości

Tworzenie parametrów

Aby stworzyć nowy parametr,, naciśnij odnośnik widoczny na ilustracji poniżej:

Rys 4.34. Zarządzanie VirtueMart: Zarządzanie typami produktów - Lista typów produktu

Zobaczysz pustą jeszcze listę parametrów. Naciśnij w przyborniku przycisk Nowy, aby stworzyć parametr. Zwróć szczególną uwagę na rozwijaną listę Format parametru [Parameter types].

Figure 4.35. Zarządzanie VirtueMart: Zarządzanie typami produktów - Dane parametru

 • Nazwa parametru [Parameter name]: identyfikator - nazwa pola w tabeli bazy danych przechowującego dane parametru - nie może zawierać spacji, znaków specjalnych, znaków alfabetu spoza alfabetu łacińskiego. Przykład: [monitor_waga].
 • Etykieta parametru [Parameter Label]: nazwa wykorzystywana na stronach witryny w opcjach rozszerzonego wyszukiwania.
 • Opis parametru [Parameter Description]: zwięzłe objaśnienie parametru, w przypadku gdy sama etykieta nie zawiera wystarczającej informacji
 • Kolejność [List order]: określa porządek, w jakim parametr znajdzie się na liście wyboru w formularzu wyszukiwarki.
 • Format parametru [Parameter types]: informacja dla wyszukiwarki i bazy danych, w jakiej postaci został wyrażony parametr, jaki ma format.
  • Liczba całkowita [Integer]: like in our example, an integer number.
  • Tekst i Krótki tekst [Text and Short text]: stosowany do wartości nienumerycznych np. oznaczających materiał albo posiadanie badź nieposiadanie jakiejś właściwości.
  • Liczba rzeczywista [Float]: Floating point numbers (also known as "floats", "doubles", or "real numbers"). Example: 1.23 or 1.23e
  • Znak [Char]: pojedynczy znak - litera lub cyfra. Pzykład: płeć - M albo K
  • Data i czas [Date & time]: data i czas jakiegoś zdarzenia związanego z produktem.
  • Data [Date]: tylko data jakiegoś zdarzenia związanego z produktem.
  • Czas [Time]: tylko czas jakiegoś zdarzenia związanego z produktem.
  • Wiele wartości [Multiple values]: ten typ parametru przeznaczony jest dla list wyboru wielu wartości; przed zastosowaniem zapoznaj się z odpowiednimi opracowaniami dotyczącymi PHP i MySQL.
  • Separator [Break line]: nie jest to typ parametru, ale element rozdzielający zestawy parametrów, pomocny w zrozumieniu parametrów przez kupujących, w przypadku kiedy nie korzystasz z pól opisu produktu, by zaprezentować parametry na karcie produktu, a zastosujesz jedynie układ (szablon) listy parametrów typu produktu.
 • Możliwe wartości [Possible Values]: wpisz wszystkie wartości parametru, oddzielając je średnikiem, bez żadnego odstępu (spacji) przed średnikiem i po średniku. W przypadku, gdy na rynku pojawi się produkt z parametrem o innej wartości, niż wyszczególnione, wystarczy uaktualnić to pole, dopisując nową wartość.
 • Wybór wartości z listy możliwości [Show Possible Values as Multiple select?]: zaznacz, aby możliwe wartości wyświetlać w postaci listy możliwości, na której można zaznaczyć kilka wybranych wartości.
 • Wartość domyślna [Default Value]: ułatwienie dla kupujących - podaj, aby zasugerować najlepszy wybór albo gdy nie ma odpowiedniego parametru na liście, jak np. brak lub niedostępne, albo gdy wiele produktów ma taki parametr.
 • Jednostka [Unit]: jednostka miary zastosowana do określenia parametru - rozważ, czy użyć pełnej nazwy czy skrótu; w wielu przypadkach skrót zapewnia dużo większą poprawność gramatyczną niż pełna nazwa. Może być jednak niejasny dla kupujących.

Gdy zdefiniujesz wszystkie dane parametru, naciśnij w przyborniku pzycisk Zapisz. Przejdziesz na stronę z listą parametrów typu produktów.

Teraz czas, by zdecydować, jak wiele parametrów jest potrzebnych, aby opisać produkt. Później parametry te stworzą listę filtrującą oferowane produkty.

Rys. 4.36. Zarządzanie VirtueMart: Zarządzanie typami produktów - Typy parametrów produktu

4.6.5.2. Powiązania z typem produktu

Nadszedł czas, aby przypisać produkty z kategorii do utworzonego przed chwilą typu produktu. Zacznijmy od podstaw.

Reguły stosowania typów produktu - objaśnienie najlepszych praktyk

Jest kilka reguł stosowania typów produktów, kiedy tworzymy relację/przypisanie produktu do typu produktu. Reguły te wyszczególniamy poniżej, poczynając od najważniejszych.

Ikona wazne.png
 Ważne!

Początkującym użytkownikom Virtuemart zalecamy, aby nie przypisywać produktu do więcej niż jednego typu produktów, ponieważ problemów, jakie sprawiają rozszerzenia obsługujące proste adresy w przeszukiwaniu długich odnośników, skutkujące błędem 404. W tym przypadku doświadczeni użytkownicy każdym produktem przypisywanym do więcej niż jednego typu produktów zarządzają bezpośrednio w bazie danych i to jst trudne zadanie, ale zawsze można znaleźć pomoc na forum Virtuemart.


Ikona wazne.png
 Ważne!

Jeśli chcesz stworzyć prosty (pojedynczy) typ produktu dla nienadrzędnej kategorii produktów, (zalecamy??) musisz nazwać swój typ produktu dokładnie tak samo jak nazwana jest kategoria, do której jest przypisany produkt. To najlepsze, co możesz zrobić, ponieważ jednym z niepoprawnych efektów może być pominięcie niektórych produktów podczas wyszukiwania parametru. Musisz zrozumieć, że typ produktu może opisać swoimi parametrami wszystkie produkty w kategorii, a więc nie ma potrzeby tworzenia więcej typów produktów dla kategorii. Jeśli zdaje Ci się, że parametry typu produktu nie wyczerpują opisu, najlepszą rzeczą, jaką możesz uczynić, jest stworzenie większej ilości parametrów dla istniejącego typu produktów, a następnie przekonfigurowanie produktów - dostosowanie do nowych danych parametrów.


Ikona wazne.png
 Ważne!

Jeśli zdecydujesz się utworzyć więcej niż jeden typ produktów dla nienadrzędnej kategorii produktów, musisz myśleć o tych typach produktów tak, jakby one były podkategoriami, a więc nazywasz je tak, jakby były kategoriami (ściślej podkategoriami), mimo że kategoriami nie są! To ryzykowna opcja, ponieważ w takim przypadku łatwo będzie zapomnieć o przypisaniu typu produktu kilku produktom i produkty te zostaną pominięte podczas przeszukiwania parametrów, ponieważ nie masz głębokiej struktury kategorii. Zatem w tym przypadku mówimy o produktach, które mają podobne funkcje, ale różne parametry i różne wartości parametrów.


Przykład 4.1.

Przykład: masz kategorię Wyświetlacze i utworzyłeś w niej dwie lub więcej podkategorii: Wyświetlacze LCD oraz Wyświetlacze plazmowe. To dwie kategorie produktów spełniających tę samą funkcje (wyświetlają informacje multimedialne), ale mogą mieć różne parametry i nie możesz przypisać ich do jednego typu produktów, by opisać wszystkie wyświetlacze LCD i wyświetlacze plazmowe, ponieważ rozmiar piksela plazmy jest inny niż rozmiar piksela LCD. Tak więc w tym szczególnym przypadku musisz utworzyć dwa typy produktów dla kategorii Wyświetlacze: produkty typu Wyświetlacze LCD oraz produkty typu Wyświetlacze plazmowe. To jedyna rzecz, jaką możesz zrobić, bo technologia plazmowa jest zupełnie inna niż technologia LCD.

Ikona informacja.png
 Informacja

Upewnij się, ze wszystkie produkty w kategorii są przypisane przynajmniej do jednego typu produktów i że ta kategoria jest nadrzędną. Innymi słowy nie może to być kategoria - dziecko, kategoria podrzędna. Dalej, jeśli masz nadrzędna kategorię dla dwóch podkategorii, to kategoria nadrzędna nie może zawierać ani pojedynczych produktów, ani wszystkich produktów z podkategorii.


Tworzenie powiązania między produktem i typem produktu

Przypadek 1. Dodanie/przypisanie typu produktu do istniejącego produktu

Przejdź na stronę listy produktów i wykonaj poniższe kroki:

Rys. 4.37. VirtueMart Administration: Product Types Management - Adding new Product Type to a Product FASE 1

Rys. 4.38. VirtueMart Administration: Product Types Management - Adding new Product Type to a Product FASE 2

Teraz przejdź do konfiguracji produktu i skonfiguruj wartości parametrów swojego produktu:

Rys. 4.39. VirtueMart Administration: Product Types Management - Adding new Product Type to a Product FASE 3

Następnie sprawdź kartę katalogową produktu.

Rys. 4.40. VirtueMart Administration: Product Types Management - Flypage of a Product assigned to a Product Type

Ikona informacja.png
 Informacja

 W tym przykładzie opisaliśmy produkt jedynie za pomocą parametrów typu produktu - nie korzystaliśmy ani z pola Charakterystyka produktu, ani Krótki opis produktu. To jest standardowy układ karty katalogowej, który możesz zastąpić innym szablonem, stworzonym specjalnie dla produktów z przypisanym typem produktu.


Przypadek 2. Dodanie/przypisanie nowego produktu do typu produktu

This assumes that you create Product Types first and then add Products. So to do that, you have to follow some steps. First go to Product Type List, and click "Show" for the Product Type you wish to create a new Product.

W tym przypadku zakładamy, że najpierw tworzysz typ produktu, a następnie dodajesz produkty. W tej procedurze wykonujesz kolejno następujące kroki. Najpierw przejdź na strone Lista typów produktów i kliknij odnośnik Pokaż w wierszu typu produktu, do którego chcesz dodać nowy produkt.

Porada Porada
To jest najszybszy sposób stworzenia bazy danych z produktami przypisanymi do typów produktów.

Rys. 4.41. VirtueMart Administration: Product Types Management - Creating a new product already assigned to a Product Type FASE 1

Rys. 4.41b. VirtueMart Administration: Product Types Management - Creating a new product already assigned to a Product Type FASE 1

Ikona informacja.png
 Informacja

 Na „zwyklej” stronie Listy produktów nie ma możliwości stworzenia produktu przypisanego do typu produktu. Możliwość taka istnieje tylko na stronie Lista typów produktów.


Rys. 4.42. VirtueMart Administration: Product Types Management - Creating a new product already assigned to a Product Type FASE 2

Rys. 4.43. VirtueMart Administration: Product Types Management - Creating a new product already assigned to a Product Type FASE 3

W porządku. Masz teraz dwa w pełni skonfigurowane produkty (masz rzeczywiste towary w ten sposób) przypisane do typów produktów. Możemy więc przeprowadzić zaawansowane (rozszerzone) wyszukiwanie na stronie głównej, korzystając z parametrów.

4.6.5.3. Rozszerzone wyszukiwanie według parametrów

Aby umożliwić ten rodzaj wyszukiwania, musisz włączyć odnośnik Wyszukiwanie rozszerzone wg parametrów w module Virtuemart. Wybierz z głównego menu zaplecza Joomla! pozycję Rozszerzenia → Moduły i otwórz moduł Virtuemart. Sprawdź ustawienie opcji Wyszukiwanie rozszerzone wg parametrów.

Porada Porada
Odnośnik Wyszukiwanie rozszerzone wg parametrów jest również dostępny w module VM Wszystko w jednym [VirtueMart All in One Module].

Teraz odśwież frontową stronę witryny i kliknij w module Virtuemart odnośnik Wyszukiwanie rozszerzone wg parametrów.

Rys. 4.44. VirtueMart Administration: Product Types Management - Advanced Search According to Parameters - Selecting Product Type

Rys. 4.45. VirtueMart Administration: Product Types Management - Advanced Search According to Parameters Form - Selecting Parameter Values

Rys. 4.46. VirtueMart Administration: Product Types Management - Advanced Search According to Parameters Search Results

4.6.5.4. Usuwanie typu produktów

To poważna decyzja, wymagająca szczególnej rozwagi, ponieważ usunięcie typu produktów spowoduje równocześnie usunięcie wszystkich powiązań z produktami i uniemożliwi wyszukiwanie tych produktów według parametrów. Jeśli rzeczywiście utworzony wcześniej typ produktów nie jest Ci potrzebny, możesz go usunąć według następującej procedury:

 1. Przejdź na stronę Lista typów produktu
 2. Zaznacz typ produktów, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij w przyborniku przycisk Usuń.