--=REKLAMA=--

VirtueMart/Produkty cyfrowe

Z Joomla!WikiPL

< Typy produktów


Aby dodać nowy plik, na przykład .mp3, ktory będzie sprzedawanym produktem, korzystamy z formularza menedżera plików, klikając przycisk Nowy w przyborniku na stronie z listą plików dołączonych do produktu.

Rys. 4.47. VirtueMart Administration: File Form

Szansę załadowania nowego pliku, który ma sens, masz jeśłi wczytujesz odpowiedni zmniejszony obraz albo arkusz specyfikacji produktu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli chcesz wczytać duży blik (np. plik .mp3 powyżej 8MB), skorzystaj z programu FTP/SCP - pześlij plik do katalogu przeznaczonego na pliki do pobrania (zob. Konfiguracja). Po przesłaniu pliku na serwer możliwy będzie wybór pliku z listy rozwijanej.


4.6.6.1. Ogólne

VirtueMart umożliwia zarządzanie dodatkowymi plikami i zdjęciami dla każdego produktu. Menedżer plików jest dostępny ze strony Lista produktów

Rys. 4.48. VirtueMart Administration:

Ikona obrazka jest odnośnikiem do menedżera plików. Liczba obok ikony wskazuje ilość wszystkich plików przypisanych do produktu.

Lista plików zawiera zestawienie wszystkich plików przypisanych aktualnie do produktu. Pliki mogą spełniać różne role, np. pobieranych produktów (sprzedawanych!), załączników, dodatkowych zdjęć.

Rys. 4.49. VirtueMart Zarządzanie: Lista plików przypisanych do produktu

4.6.6.2. Sprzedaż produktów cyfrowych

Virtuemart umożliwia sprzedaż produktów cyfrowych - plików programów, nagrań dźwiękowych, filmów, itp. Sprzedawane pliki są udostępniane do pobrania po pomyślnie zakończonej transakcji zakupu.

Ikona wazne.png
 Ważne!

Tryb pobierania musi być wcześniej włączony w konfiguracji globalnej komponentu. Zobacz rozdział Konfiguracja - Pobieranie, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.


Produktom można przypisać jeden lub więcej plików do pobrania.

Ostrzeżenie! Ostrzeżenie!
Pliki produktów do pobrania (cyfrowych) oraz pliki załączników to dwa różne rodzaje plików. Pliki załączników można pobierać w dowolnym momencie po ich opublikowaniu. Pliki produktów cyfrowych mogą być pobrane tylko wówczas, gdy produkt zostanie zakupiony, a stan zamówienia zostanie ustawiony na Pobieranie możliwe.


4.6.6.2.1. Dodanie pliku do produktu cyfrowego

Aby uzyskać dostęp do menedżera plików, przejdź na stronę Lista produktów i kliknij w kolumnie Media ikonę symbolizującą plik, umieszczoną w wierszu z danymi produktu. W nowym oknie zostanie wyświetlona lista wszystkich przypisanych do produktu plików. Kliknij przycisk Nowy w przyborniku, aby otworzyć formularz Plik produktu.

Rys. Figure 4.50. Formularz dodawania pliku

W formularzu wybierasz najpierw plik typu Plik produktu do sprzedaży. Najpierw rozwiń listę z istniejącymi plikami. Możesz też wczytać plik, korzystając z pola...

Ikona informacja.png
 Informacja

 Rozmiar plików przesyłanych przez HTTP jest zwykle w ustawieniach serwera limitowany, ale większe pliki można przesłać na serwer za pomocą klienta FTP/SCP do katalogu przeznaczonego na produkty cyfrowe - pliki do pobrania. Pliki przesłane wcześniej przez FTP/SCP będą dostępne do wyboru na rozwijanej liście.


Umieszczanie innych dodatkowych informacji nie jest konieczne - naciśnij przycisk Zapisz w przyborniku, aby dołączyć plik do produktu. Zwróć uwagę na komunikat o powodzeniu operacji. Nowy plik powinien pojawić się na liście przypisanych do produktu. Powtórz tę procedurę tylekroć, ile plików do pobrania składających się na produkt cyfrowy chcesz umieścić.

4.6.6.2.2. Więcej informacji o produktach cyfrowych

Klienci są powiadamiani automatycznie pocztą elektroniczną o produkcie cyfrowym udostępnionym do pobrania. List powiadamiający jest wysyłany jeżeli stan zamówienia zostanie zmieniony automatycznie (np. kiedy płatność dokonana jest za pomocą karty kredytowej z natychmiastowym potwierdzeniem) albo ręcznie (na liście zamówień w panelu administracyjnym.

Rys. Figure 4.51. Download-Info Email

W liście z powiadomieniem umieszczone są odnośniki do pobrana pliku lub plików.

Jeśli klient nie otrzyma powiadomienia z informacją niezbędna do pobrania, można przesłać list powtórnie: ze strony Lista zamówień przejdź na stronę szczegółów zamówienia i kliknij przycisk "Resend Download ID"

Rys. Figure 4.52. Resend Download ID

Gdy wygaśnie czas przeznaczony na pobieranie albo Klient osiągnie maksymalną ilość pobrań, możesz ponownie umożłiwić pobieranie w tym samym miejscu.

Rys. Figure 4.53. Re-enable Downloads

Kliknij przycisk XXX [Re-enable Download]. Do klienta zostanie wysłany nowy list z identyfikatorem pobierania.

Jeśli anulujesz zamówienie, IDentyfikator pobierania jest usuwany z bazy danych, a w efekcie klient nie będzie mógł pobrać więcej zakupionych plików.

4.6.6.3. Dodatkowe zdjęcia i pliki

Do każdego produktu można dołączyć dowolną ilość dodatkowych zdjęć i plików z załącznikami. Aby dodać nowe zdjęcie lub plik, przejdź na stronę Lista produktów i kliknij w kolumnie Media ikonę symbolizującą plik, umieszczoną w wierszu z danymi produktu. W nowym oknie zostanie wyświetlona lista wszystkich przypisanych do produktu plików. Kliknij przycisk Nowy w przyborniku, aby otworzyć formularz Plik produktu.

Dodatkowe zdjęcia wyświetlane są na stronie ze szczegółami produktu albo na odrębnej stronie (ulubiony sposób Amazon) - zależnie od szablonu karty katalogowej produktu.

Dodatkowymi plikami mogą być ulotki PDF, karty katalogowe, instrukcje, specyfikacje techniczne, czy jakiekolwiek inne materiały, jakie zechcesz udostępnić klientowi, by dostarczyć bogatszej informacji o produkcie. Lista dostępnych plików wyświetlana jest na karcie produktu (opisu szczegółowego).

Ikona informacja.png
 Informacja

 Gdy usuwasz plik przypisany także do innych produktów, nie zostanie on usunięty fizycznie z serwera.Produkty cyfrowe

Za pomocą VirtueMart możesz prowadzić sprzedaż oprogramowania komputerowego, a także cyfrowych nagrań filmów czy muzyki tudzież wszelkiego typu dokumentów, np. książek w postaci elektronicznej.

Aby prowadzić sprzedaż produktów pobieranych z plikowni witryny:

 • Przejdź w menu administratora VirtueMart do opcji Admin ⇒ Konfiguracja i dokonaj odpowiednich ustawień w zakładce Plikownia. Szczegółowa informacja o znaczeniu pól jest wyświetlana w objaśnieniach w zakładce, a tutaj znajdziesz je w sekcji Podstawowe ustawienia
 • Prześlij na serwer do katalogu, który wyznaczyłeś, konfigurując sklep, spakowane pliki z materiałami oferowanymi w sprzedaży
 • Wprowadź do katalogu oferowane produkty, zaznaczając opcję Produkt pobierany w zakładce Parametry oraz podając nazwę pliku.

Krok siódmy

 • Jeśli prowadzisz sprzedaż oprogramowania, kliknij zakładkę Pobieranie plików [Downloadable goods]
 • włącz opcję Pobieranie [Enable Downloads], a następnie określ niezbędne ustawienia. Znaczenie poszczególnych opcji zostało omówione w tabeli poniżej.

Opcje na karcie: Pobieranie [Downloadable goods]

 • Pobieranie plików [Enable Downloads]: zaznacz tę opcję, jeżeli Twoi klienci będą mieć możliwość pobierania plików kupowanych towarów - programów. Tylko wtedy, gdy sprzedajesz oprogramowanie.
 • Status zamówienia produktów pobieranych [Order Status which enables download]: wybierz z listy rozwijanej status zamówienia klienta, do którego przesłano zawiadomienie pocztą e-mail o przyjęciu zamówienia i informacja o zasadach pobierania produktu.
 • Status zamówienia uniemożliwiający pobieranie produktu [Order Status which disables downloads]: zaznacz status zamówienia, przy którym klient nie może pobierać produktu.
 • Katalog plików [DOWNLOADROOT]: ścieżka dostępu do plików pobieranych (włącznie ze znakiem ukośnika [ / ]na końcu!). Ze względu na bezpieczeństwo użyj katalogu, który znajduje się GDZIEKOLWIEK POZA KATALOGIEM z plikami witryny!!!. Rozstrzygnij te kwestie z administratorem serwera.
 • Maks. ilość pobrań [Download Maximum]: podaj maksymalną ilość pobrań, których klient może dokonać w jednym zamówieniu.
 • Czas pobrania [Download Expire]: Podaj w sekundach czas, w jakim - licząc od pierwszego pobrania - możliwe jest pobieranie plików produktów. 86 400 s = 24 godziny. Gdy ten czas upłynie, pobieranie pliku nie będzie dla klienta możliwe.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],