--=REKLAMA=--

VirtueMart/Podatki

Z Joomla!WikiPL

< Sprzedawcy

Jeżeli Twój sklep obsługiwać będzie tylko klientów z terenu Polski, utworzenie wykazu stawek podatkowych jest stosunkowo proste.

W Polsce obowiązuje kilka stawek podatkowych VAT: 0%, 3%, 7% i 22%.

 • Eksport towarów i usług - 0%
 • Wyroby produkcji rolniczej oraz wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego - 3%
 • Towary związane z gospodarką rolna i leśną, z ochroną zdrowia, wyroby przemysłu spożywczego, towary dla dzieci, książki, gazety, towary oraz usługi budowlane, przewoźnicze, gaz, energia elektryczna i cieplna - 7%
 • Wszystkie pozostałe towary i usługi - 22%

Zobacz:

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, musisz wprowadzić do wykazu stawek podatkowych wszystkie obowiązujące stawki. Szczegółowe informacje o zasadach opodatkowania znajdziesz w przepisach Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W przypadku wątpliwości, jaką stawką opodatkować konkretny produkt czy usługę, trzeba skorzystać z tego aktu prawnego.

Nieco więcej problemów pojawia się w przypadku, gdy zamierzasz obsługiwać także klientów zagranicznych. Najmniej, jeśli zamierzasz obsługiwać klientów z krajów Unii Europejskiej. W większości z nich wprowadzona jest jedna stawka podatku VAT. Natomiast w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie podatek zależny jest od miejsca, w którym znajduje się sklep i miejsca zamieszkania klienta.

W każdym przypadku musisz dokładnie poznać przepisy podatkowe.

W VirtueMart możesz w ustawieniach globalnych zdecydować, czy stawka podatku określana będzie według zasad obowiązujących w województwie-stanie/kraju, w którym mieszka klient, czy też według zasad obowiązujących w miejscu zamieszkania sprzedawcy - podatnika.

Lista podatków

15 vm tax list.png

Stawka podatku

Aby dodać do listy stawek podatku VAT nową pozycję:

 • W panelu administracyjnym przejdź do menu Podatki ⇒ Dodaj [Tax ⇒ Add Tax Rate]. Ukaże się formularz dodawania informacji o stawce podatkowej:

15 vm tax add.png

 • W polu Kraj [Tax country] wybierz z listy rozwijanej Polska.
 • W polu Województwo/Region [State] wpisz: cała
 • W polu Stawka podatku [Tax rate] wpisz wartość ułamkową podatku, np. 0.22 (zwróć uwagę, że znakiem dziesiętnym jest zgodnie ze standardami amerykańskimi - kropka).
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym pod górnym menu administratora. Dane zostaną zapisane, a w obszarze roboczym pojawi się lista stawek podatkowych.


Aby zmienić informację o stawce podatkowej:

 • W panelu administracyjnym przejdź do menu Podatki ⇒ Stawki [Tax ⇒ List Tax Rate]. Ukaże się wykaz stawek podatkowych.
 • W kolumnie Stawka [Tax rate] kliknij na stawkę podatkową, o której informację chcesz edytować. Ukaże się formularz informacji o stawce podatkowej.
 • Dokonaj planowanych zmian.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym pod górnym menu administratora. Dane zostaną zapisane, a w obszarze roboczym pojawi się lista stawek podatkowych.

Aby usunąć niepotrzebną informację o stawce podatkowej:

 • W panelu administracyjnym przejdź do menu Podatki ⇒ Stawki [Tax ⇒ List Tax Rate]. Ukaże się wykaz stawek podatkowych.
 • Kliknij ikonę kosza [Usuń] obok stawki podatkowej, która chcesz usunąć.
 • Potwierdź swoją decyzję w oknie dialogowym.

Dziękujemy za wkład

» Michał Trzepizur,